Salud, sexo y electricidad. Los inicios de la publicidad de masas. Presentació del llibre d’Antonio Laguna , dijous dia 31/5/2018 a les 19h. Facultat de Comunicació de la Universitat de València.

Antonio Laguna Platero, és soci d’ACICOM, expert del món de la comunicació, Doctor en Geografia i Història, especialitzat en la Història de la Comunicació i el Periodisme, és autor de més de cent treballs acadèmics, sent est el seu dècim quart llibre. És l’autor de la primera història del periodisme valencià (València, 1990) i coautor de sengles llibres sobre història de la comunicació (Síntesi, 1996 i 2015). També ha publicat diverses monografies sobre comunicació política (Península, 2010, Akal, 2011) i sobre destacats periodistes com Blasco Ibáñez, Josep Maria Bonilla, Vicente Miguel Carceller o Eduardo Sojo, entre uns altres. Professor convidat en diverses universitats americanes, és professor titular de la UCLM en la Facultat de Periodisme..va ser elegit Degà de la Facultat de Periodisme de la Universitat de Castella La Manxa en 2010.     https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Laguna_Platero

Antonio ens presenta el seu nou llibre

En el mes de setembre de 1902, la premsa madrilenya exposava per primera vegada en la seua pàgina de publicitat un anunci del vigorizador elèctric de la companyia McLaughlin. No era un anunci més. Destacava per la seua grandària, doncs ocupava un quart de pàgina; destacava pel seu dibuix, on un colós derrotava a un lleó; i destacava per presentar el remei per a recuperar la salut i l’energia.

En el mes de septiembre de 1902, la prensa madrileña exponía por primera vez en su página de publicidad un anuncio del vigorizador eléctrico de la compañía McLaughlin. No era un anuncio más. Destacaba por su tamaño, pues ocupaba un cuarto de página; destacaba por su dibujo, donde un coloso derrotaba a un león; y destacaba por presentar el remedio para recuperar la salud y la energía. La gran novedad es que el mismo anuncio se estaba reproduciendo en toda Europa, América y Australia. Llegaba así, de la mano de un aparato aparentemente eléctrico y teóricamente eficaz, la publicidad de masas a España. Prometía la curación mediante ondas eléctricas de enfermedades tan variadas como la impotencia, la esterilidad, el reumatismo, la espermatorrea, el agotamiento, la anemia, la gota, las hemorroides… Se llamaba «cinturón eléctrico», y no solo fue el primer gran negocio internacional ligado a la salud, sino que también protagonizó la irrupción de una nueva forma de hacer publicidad, atractiva, llamativa, provocadora y, sobre todo, engañosa. En este libro se reconstruye la irrupción de la publicidad de masas y, sobre todo, del arte de engañar al público, esto es, el arte de la publicidad.

La gran novetat és que el mateix anunci s’estava reproduint en tota Europa, Amèrica i Austràlia. Arribava així, de la mà d’un aparell aparentment elèctric i teòricament eficaç, la publicitat de masses a Espanya. Prometia la curació mitjançant ones elèctriques de malalties tan variades com la impotència, l’esterilitat, el reumatisme, la espermatorrea, l’esgotament, l’anèmia, la gota, les hemorroides… Es deia «cinturó elèctric», i no solament va ser el primer gran negoci internacional lligat a la salut, sinó que també va protagonitzar la irrupció d’una nova forma de fer publicitat, atractiva, cridanera, provocadora i, sobretot, enganyosa.

En aquest llibre es reconstrueix la irrupció de la publicitat de masses i, sobretot, de l’art d’enganyar al públic, açò és, l’art de la publicitat..

Data:31 de maig de 2018 de 19:00 a 20:00. Dijous.

Lloc de realització: Sala de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

 La Llibreria de la Universitat de València organitza l’acte de presentació del llibre “Salud, sexo y electricidad. Los inicios de la publicidad de masas” de Antonio Laguna. A l’acte, que tindrà lloc dijous 31 de maig a les 19 hores, hi intervindran a més de l’autor, Guillermo Navarro, director de la col·lecció “Enclaves Culturales”; Carla Aguirre, professora titular de Història de la Medicina de la UV i Enrique Borderia, professor titular de Història del Periodisme de la UV.
 

PER A SABER-NE MÉS

Entrevista a Antonio Laguna. Sexo, salud y electricidad realitzada per Natalia Marín https://www.ivoox.com/antonio-laguna-audios-mp3_rf_25892081_1.html

 

Post a Comment