MANIFEST EN DEFENSA DE LA RTVE. Organitzacions socials, candidats i Comité d’experts ens unim en la defensa del Concurs Públic de RTVE

 

El passat dimecres, dia 14 d’octubre, organitzat pel grup d’estudis TELEDETODOS, al qual també pertany ACICOM, va tindre lloc un acte públic telemàtic titulat Gestió i reforma urgent d’RTVE, per la defensa del servei públic estatal de comunicació i el concurs públic per a l’elecció de Consell d’Administració i Presidència de la Corporació.

L’enregistrament del mateix és accessible a través de la plataforma YouTube mitjançant l’enllaç que figura en la pàgina web de Teledetodos: https://teledetodos.es/ o https://bit.ly/37he0Qj

 

Vos deixem a continuació el vídeo del debat:

 

 

Han participat membres de la Comissió d’experts que va realitzar la selecció de les candidatures, entre ells Diego Carcedo, Carmen Caffarel, Francisco Sierra, Isabel Fernández i Enrique Bustamante.

Així mateix, han estat àmpliament representats els 19 candidats triats per aquest Comité d’Experts i també han assistit organitzacions de la societat civil, com l’Asociación de Usuarios d ela Comunicación (AUC), representada per Alejandro Perales, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FEsP) per Agustín Yanel o l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), per Emilia Bolinches.

L’acte ha sigut moderat per Pedro Soler i també ha intervingut per Teledetodos el jurista Ángel García Castillejo.

A aquest acte, al qual han sigut convidats els grups parlamentaris que formen la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE, també ha assistit la parlamentària de Més País-Equo, Inés Sabanés, que ha comentat l’estat en què es troba el concurs en la Comissió Mixta de Control Parlamentari d’RTVE.

Els intervinents han denunciat la situació en la qual es troba la Corporació RTVE i la falta de desenvolupament del concurs que, segons es va posar de manifest, corre el risc de desnaturalitzar-se i diluir-se en un procés que el Parlament no és capaç de resoldre des de fa ja més de dos anys.

Finalment, es va proposar elevar a les institucions europees (OSCE i Parlament Europeu) i a les espanyoles competents (CNMC, Defensor del Pueblo), la preocupació per la falta d’independència i la deterioració institucional que afecten la Corporació RTVE, així com els incompliments legislatius que es deriven tant de la no finalització i desnaturalització del propi concurs públic com la inexistència d’un contracte-programa i d’un marc econòmic estable i suficient que permeta finançar i avaluar les funcions de servei públic encomanades a la CRTVE.

 

MANIFEST EN DEFENSA DE LA RTVE

Organitzacions socials, Candidats i Comité d’Experts s’uneixen en la defensa del Concurs Públic d’RTVE

MANIFIESTO_20200928.pdf

Teledetodos

 

Sense concurs públic, sense Consell d’Administració, sense reformes

 

 EL PARLAMENT I EL GOVERN DEGRADEN EL SERVEI PÚBLIC D’RTVE

 Tres anys després d’haver modificat per unanimitat de tots els grups parlamentaris la llei que regula la ràdio i televisió pública “per a recuperar la independència de la Corporació RTVE i el pluralisme en l’elecció parlamentària dels seus òrgans” (Lii 5/2017), el Parlament encara no ha complit l’obligació que li imposa aqueixa norma de triar per concurs públic el Consell d’Administració i la Presidència d’RTVE. I el Govern actual, més enllà de tota prudència i paciència davant les dificultats parlamentàries o sanitàries d’aquests últims mesos, tampoc ha mostrat cap voluntat política d’impulsar que aquesta renovació es duga a terme.

Ni la situació de l’anterior Govern socialista després de la moció de censura, ni la constitució d’un Govern de coal·lició progressista fa nou mesos, ni tan sols la pandèmia poden justificar ja aquesta omissió i les seues greus conseqüències.

Fins i tot en el cas, no comprovat, d’un boicot de l’oposició que impedira aconseguir la majoria parlamentària de dos terços necessària per a elegir aqueixos càrrecs, la llei citada contempla una solució democràtica i impecable: aqueixa elecció es podrà realitzar per majoria absoluta sempre que siguen proposats almenys per la meitat dels grups parlamentaris (disposició transitòria 1a): també existeixen solucions legals per a aconseguir la presència equitativa de gènere en l’òrgan de control sense arruïnar el concurs i la reforma audiovisual.

Després de 26 mesos d’una “direcció única”, suposadament provisional, no sols no s’ha avançat en la resolució dels greus problemes d’RTVE  sinó que, tant l’empresa pública com el mateix concurs, es troben en una nova cruïlla que posa en dubte la seua continuïtat i qüestiona la viabilitat del servei públic de comunicació audiovisual. La mateixa titular d’aqueixa direcció única ha clamat reiteradament pel compliment de les previsions legals. Està en joc no sols la Corporació RTVE sinó la supervivència de tot el servei públic de comunicació i la credibilitat democràtica del Parlament.

 

Teledetodos, juntament amb moltes altres organitzacions periodístiques i de la societat civil, hem denunciat durant anys les contrareformes i tergiversacions de la reforma d’RTVE de 2006, que van deteriorar el paper social i la imatge democràtica del servei públic; realitzem estudis i dictàmens, i plantegem propostes detallades de regeneració i reforma per a actualitzar la gestió de la Corporació RTVE, adaptant-la a les necessitats i demandes d’un servei públic en l’era digital, a la transparència i la participació de la societat civil en una societat democràtica. Però aqueixes necessàries reformes no sols no han sigut posades en marxa  sinó que, per contra, han sigut ajornades reiteradament, i ara s’incompleixen a més les previsions de la Constitució Espanyola (article 20.3) de la seua subjecció a la llei i les exigències de la Unió Europea del compliment de la definició legal i el finançament proporcional del servei públic (Protocol d’Amsterdam ). Per coherència i compromís amb el servei públic, en aquestes circumstàncies no podem deixar de denunciar la seua degradació en curs sota el parlament de la XIV Legislatura i del Govern de coalició progressista.

Cal reconéixer que el servei públic estatal de ràdio i televisió espanyol ha retrocedit en els últims anys en aspectes essencials com l’absència, per primera vegada des de la transició democràtica, d’un Consell d’Administració triat pel Parlament que controle la gestió; la falta de vigència d’un m>andat-marc que va caducar fa tres anys; el mai negociat contracte-programa, o les retallades encadenades del pressupost de despeses que fan inviable el finançament de les seues funcions i la seua vital transició digital. Factors tots ells que inhabiliten la capacitat de competència d’RTVE enfront d’un duopoli privat d’enorme potència, a els que se suma que la prolongació anòmala de la direcció provisional ha afegit nomenaments i cessaments, i decisions de programació que no casen amb la seua provisionalitat i manquen de legitimitat política i democràtica. En el seu conjunt, tals omissions i decisions han vingut deteriorant sense parar la imatge i les taxes d’audiències de RTVE, degradant el seu pes social fins al punt d’amenaçar greument hui la pròpia supervivència del servei públic.

Molt diverses instàncies europees de comunicació1 han manifestat recentment la seua preocupació per la dependència governamental dels mitjans públics a Espanya i han instat a les autoritats espanyoles a designar als administradors legalment previstos per a la  Corporació RTVE, amb la finalitat de “aconseguir l’imperatiu d’imparcialitat dels mitjans públics2. Així mateix, es  han produït nombrosos pronunciaments del Comité d’Experts que va realitzar el concurs públic, dels candidats seleccionats en aqueix procés, dels òrgans interns de participació dels treballadors d’RTVE i de nombroses entitats periodístiques i de la societat civil. Tot això sense que la Comissió Mixta Congrés-Senat de control parlamentari de la Corporació d’RTVE haja reaccionat ni aclarit si més no els terminis i orientacions de les seues decisions. I amb un confús dictamen dels lletrats del Senat, en el qual obvien tota la reforma de 2017 per a intentar retrotraure’ns a l’època dels nomenaments per quotes partidistes i militants.

Per tot això, Teledetodos i les altres organitzacions i persones individuals que signem aquest escrit hem digueuanat tornar a denunciar una situació que pot ser qualificada almenys d’alegal i clarament ignorant de la legalitat espanyola i europea. Exigim primer la culminació del concurs públic com a única via creïble per a començar a aconseguir la imprescindible imparcialitat i independència governamental dels mitjans de comunicació estatals; i convocar després a una reforma integral del servei públic, amb consens i participació intensiva de la societat, que consolide la seua funció i la seua rendibilitat social per al futur.

Com a conseqüència, ens dirigim a les autoritats i instàncies espanyoles competents, parlamentàries, governamentals i dels organismes independents de control dels drets de la ciutadania en aquest camp (com la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència -CNMC- i el Defensor del Poble), així com als organismes internacionals, especialment els europeus en els quals ens integrem, que regulen, defensen i controlen el compliment del servei públic (com el Parlament Europeu, el Consell d’Europa i l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació en Europa -OSCE-), com el grup d’alt nivell sobre la llibertat d’expressió a Europa.

Sol·licitem per a això el suport de les organitzacions de la societat civil i dels qui, a títol personal, vulguen unir-se a aquesta iniciativa, per a continuar les reclamacions tendents a fer complir la legislació vigent en matèria d’independència i pluralitat de la Corporació RTVE, i per a aconseguir d’una forma efectiva la consolidació d’un autèntic servei públic de comunicació multimèdia i multiplataforma, pivot de l’agenda digital espanyola, d’acord amb les demandes actuals i impregnat d’una participació intensiva de la cultura i la societat espanyola.

28 de setembre de 2020

 

/67819/spain_results_mpm_2020_cmpf.pdf

  • “Meet the imperative of impartiality of public broadcasting”. Alerta de la Plataforma per a promoure la protecció del periodisme i la seguretat dels periodistes del Consell d’Europa. 23 de setembre de 2020. https://go.coe.int/rrvla

 

 

 

Post a Comment