Los retos de la transparencia en la Comunitat Valenciana (VII Seminario de Política 2.0)

VII Seminario de Política 2.0. Los retos de la transparencia en la Comunitat Valenciana La transparència és un dels pilars en els quals es basa tot sistema democràtic. La capacitat dels ciutadans per a formar-se la seua opinió sobre els problemes públics depèn en bona part del seu accés a la informació en mans de les institucions.
Com afirma el Preàmbul de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, “Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o baix quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l’inici d’un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demanda participació dels poders públics”.
Ara bé, la transparència no és només una exigència democràtica sinó que és el fonament sine qua non de l’eficàcia i eficiència de les nostres administracions públiques.
Sense informació precisa, clara i exhaustiva sobre la marxa dels assumptes públics no solament els ciutadans es veuen privats d’una eina fonamental per a exercir el seu dret de control dels governants sinó que els propis governants es veuen privats de la informació per a acordar de la forma més eficient les polítiques públiques.
No és casualitat, com també s’afirma en el Preàmbul de la Llei de transparència que “els països amb majors nivells en matèria de transparència i normes de bon govern compten amb institucions més fortes, que afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social.
Permetent una millor fiscalització de l’activitat pública es contribueix a la necessària regeneració democràtica, es promou l’eficiència i eficàcia de l’Estat i s’afavoreix el creixement econòmic”.

VII Seminario de Política 2.0. Los retos de la transparencia en la Comunitat Valenciana. Programa

Per a saber-ne més:

https://www.facebook.com/events/668444759960337/

QUAN? @ 8 d’abril de 2016; de 9:30 a 15.00h.

ON? @ Saló d’Actes de la Facultat de Dret UV.

QUANT ET VA A COSTAR? @ Gens; #gratis.

No cal oblidar que aquesta serà, ni més ni menys, que la setena edició d’aquest seminari de #*politica2*pto0. Enguany, seguint amb el tema triat per *AVAPOL per a aquest 2016, el seminari estarà dedicat a la #transparència2*pto0.

VII Seminario de Política 2.0. Los retos de la transparencia en la Comunitat Valenciana. Díptico

Post a Comment