II SEMINARI INTERNACIONAL: HISTÒRIA, MEMÒRIA I FONTS ORALS Dies 7 i 8 de febrer del 2020

Des d’ACICOM us invitem a participar i assistir a aquest interessant seminari, on un ample ventall d’entitats i de persones expertes en els temes d’història, memòria i fonts orals intervindran

Un seminari organitzat per:

Fundación Salvador Seguí http://www.fundacionssegui.org/

Associació Cultural Institut Obrer ACIO http://www.institutobrero.com/

Societat Coral El Micalet  http://elmicalet.cat/

AVIFOR: Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals.

COL·LABOREN:

 

L’any 2013 realitzàrem el I Seminari Internacional de Fonts Orals “Dignifiquem el passat. Les fonts orals i la seua aplicació pràctica”, celebrat en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València, els dies 13 i 14 de setembre.

El Seminari va estar organitzat per la Universitat de València (UV) i l’Associació Cultural Institut Obrer (ACIO), amb la col·laboració del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC); la Fundació Salvador Seguí (FSS); la Fundació d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals (FEIS); l’Associació Otras Memorias, d’Argentina; la Societat Coral el Micalet; l’Associació Amics de la FUE i l’Associació Cultural Palmeta. Desconstruccions Educatives.

Amb aquest precedent, aquest any 2020 volem realitzar el II Seminari Internacional de Fonts Orals, en aquesta ocasió dedicat a la “Història, Memòria i Fonts Orals”. Organitzat per l’Associació Cultural Institut Obrer (ACIO), l’Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals (AVIFOR) de la Universitat d’Alacant i la Fundació Salvador Seguí (FSS).

També comptarem amb la col·laboració d’entitats amigues com: GRMHC, S. C. el Micalet, UA, UJI i UV. Volem dedicar aquest Seminari a mostrar les experiències, tan personals com col·lectives, que hem tingut en l’elaboració de la font oral i en la construcció d’Arxius de fonts orals.

Comité organitzador: Víctor Benavides Escrivà i Cristina Escrivà Moscardó (ACIO), Rafael Maestre Marín (FSS), Carles Salinas Salinas (AVIFOR).

Comité científic: Ana Aguado (UV), Marc Baldó Lacomba (UV), Laura Benadiba (Otras Memorias, Argentina), Àngel Beneito Lloris (AVIFOR), Juan Carlos Colomer (UV), Vicent Gabarda Cebellán, (UV), Francisco A.
González Redondo (U. Complutense), Martha Heard (EUA), José Vicente Martí Boscá (UPV), Rosa Monlleó Peris (UJI), Javier Navarro Navarro (UV), Eugeni de Manuel Rozalén (FVMP), Maribel Peris Muiños (Consell Valencià de Cultura), Ricard Camil Torres Fabra (UV), Lluís Ubeda Queralt (Otras Memorias, Argentina), José Ramón Valero Escandell (UA).

Secretaria tècnica: Alfred Boronat Sancenón, Marta Ferrer Chafer, Andrés Garrote Calvo i Carmen Zorita Díaz (ACIO).

Ponents: Miguel Asensio Gómez (UV), Laura Benadiba (Otras Memorias, Argentina), Víctor Benavides Escrivà (ACIO, UV), Rosa Brines Sirerol (realitzadora), Lourdes Cortés Torregrosa (UV), Cristina Escrivà
Moscardó (ACIO), Salvador Fernández Cava (historiador), Mónica Ibáñez Fernández de Lis (Documentalista), Alejandro Macharowski (ESAT), Rafael Maestre Marín (FSS), José Vicente Martí Boscá (UPV),
Francesc Mezquita Broch (GRMHC), Maribel Peris Muiños (GRMHC), Juan Luis Porcar Orihuela (GRMHC), Ricard Camil Torres Fabra (UV), Lluís Úbeda Queralt (Otras Memorias, Argentina), José Ramón Valero
Escandell (UA, AVIFOR).

Activitats complementàries i lúdiques: Recital “Versmemòria” Víctor i Gabriel Benavides i, actuació musical amb les coples de Mike i Mona “Cuando te duela España”.

Entitats col·laboradores: Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Societat Coral el Micalet.

Dona suport: Associació d’Amics de la FUE, Confederació General del Treball, Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Intersindical Valenciana, ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)

Lloc i data de celebració: Societat Coral el Micalet (València, carrer Guillem de Castro, 73), el dies 7 i 8 de febrer del 2020.

Inscripció i informació: info@institutobrero.com

 

DIVENDRES 7

09:30-10:00 ACREDITACIÓ I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

10:00 – 10:15 PRESENTACIÓ ACIO / FSS / AVIFOR

10:15 – 10:45 PONÈNCIA 1 Ricard Camil Torres Fabra (UV): “Herodoto no utilizaba grabadora. Algunas reflexiones sobre la vigencia del recurso a las fuentes orales en la era de la sobreinformación”.

Modera: Àngel González (Coordinadora AMDPV)

10:45 – 11:15 PONÈNCIA 2 Rafael Maestre Marín (FSS): “La col·lecció de fonts orals de l’Arxiu de la Memòria de la FSSV”.

Modera: Víctor Benavides Escrivà (ACIO)

11:15 – 11:45 PAUSA CAFÉ

11:45 – 12:15 PONÈNCIA 3 José Vicente Martí Bosca (UPV): “Las fuentes orales en la prosopografía histórica de la sanidad libertaria”.

Modera: Alfred Boronat Sancenón (ACIO)

12:15 – 12:45 PONÈNCIA 4 Rosa Brines Sirerol (periodis- ta i documentalista): “De la ‘micro’ a la ‘macro’ Història. Les dues potes de la Memòria Democràtica”.

Modera: Carmen Zorita Díaz (ACIO)

12:45 – 13:15 PONÈNCIA 5 Laura Benadiba i Lluís Úbeda Queralt (Otras Memorias, Argentina): “La construcció de la memòria col·lectiva de la comunitat gitana de Gràcia, Barcelona)”.

Modera: Cristina Escrivá Moscardó (ACIO)

13:15 – 13:45 RECITAL POÈTIC Víctor Benavides Escrivà: “Versmemòria”.

14:00 – 16:00 DINAR DE GERMANOR

16:00 – 16:30 PONÈNCIA 6 Víctor Benavides Escrivà (UV, ACIO): “El fons oral de l’Institut Obrer de l’Arxiu de l’ACIO”.

Modera: Kassandra Pérez Ginestar (ACIO)

16:30 – 17:00 PONÈNCIA 7 Antonio Moya Zarzuela (do- cumentalista): “La gente tiene cosas que decir…”,

Modera: Rafael Maestre Marín (FSS)

17:00 – 17:30 PONÈNCIA 8 Salvador Fernández Cava (historiador): “Hablar y escribir: tres ejemplos (Conver- saciones con Santiago Carrillo, Félix Pérez “Sebastián” y José Tomás “Tomasín” en la historia del AGLA”.

Modera: Andrés Garrote Calvo (ACIO) 17:30 – 18:00 PAUSA CAFÉ

18:00 – 18:30 PONÈNCIA 9 Cristina Escrivà Moscardó

(ACIO): “El projecte de fonts orals a Llíria”.

Modera: Marta Ferrer Chafer (ACIO)

18:30 – 19:00 DOCUMENTAL “Llíria. La solidaritat d’un poble” (Cristina Escrivà, Sergi Tarín, 2016, 28 min.)

 

 

DISSABTE 8

10:00 – 10:30 PONÈNCIA 10 Maribel Peris Muiños (Con- sell Valencià de Cultura, GRMH): “Recollida, recorregut i tractament de Fonts Orals al Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló”.

Modera: Francesc Mezquita Broch (GRMH)

10:30 – 11:00 PONÈNCIA 11 Miguel Asensio Gómez (UV): “El discurso religioso en el anarcosindicalismo valencia- no, a través de las fuentes orales”.

Modera: Alfred Boronat Sancenón (ACIO)

11:00 – 11:30 PONÈNCIA 12 Mónica Ibáñez Fernández de Lis (documentalista): “Las voces que hacen memòria”.

Modera: Marta Ferrer Chafer (ACIO) 11:30 – 12:00 PAUSA CAFÉ

12:00 – 12:30 PONÈNCIA 13 José Ramón Valero Escan-

dell (UA, AVIFOR): “Memoria de los lugares: la recons- trucción de un momento excepcional”.

Modera: Carles Salinas Salinas (AVIFOR)

12:30 – 13:00 PONÈNCIA 14 Alejandro Macharowski (ESAT): “La memoria oral en una investigación científica”.

Modera: Manuel Chinea Meseguer (CEFIRE Castelló)

13:00 – 13:30 MESA REDONA ARXIUS Francesc Mezquita Broch i Juan Luis Porcar Orihuela (GRMH), Laura Benadi- ba o Lluís Úbeda Queralt (Otras Memorias, Argentina).

Modera: Nuria Martínez López (Coordinadora AMDPV)

 

13:30 – 13:35 CLOENDA DEL SEMINARI

13:35 – 14:00 Les coples de Mike i Mona “Cuando te duela España”.

14:00 – 16:00 DINAR DE GERMANOR

16:00 – 17:00 REUNIÓ DE L’AVIFOR

 

Descarrega’t el programa Programa II Seminari Internacional Fonts Orals_

Post a Comment