EL CONSELL DE LA CIUTADANIA DE LA CVMC presenta l’informe 2021 sobre À PUNT MÈDIA

Alfred Costa, Julia Sevilla i Mar Iglesias en la presentació de l'informe

El Consell de la Ciutadania, òrgan assessor en matèria de continguts de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, ha presentat aquest matí en roda de premsa l’Informe relatiu als continguts de l’any 2021 d’À Punt Mèdia. Aquest any que ha estat condicionat per la pandèmia i la crisi sociosanitària derivada de la mateixa.

En la seua intervenció Julia Sevilla, presidenta del Consell, ha fet referència a la situació de pandèmia del passat 2021: “La pandèmia, els riscos de la qual continuen persistint, ha modi­ficat el format de les nostres reunions que, en aquest últim període, han sigut híbrides comptant amb la presència d’uns membres a la seu d’À Punt i altres connectats telemàticament”.

Quant a l’informe, la presidenta ha destacat que en aquesta ocasió abasta tot l’any “ja que pensem que podria ser de major utilitat i perspectiu a l’hora d’analitzar les tendències de la programació així com la resta d’apartats en els quals es divideix l’informe”.

Han aprofundit en alguns dels continguts de l’Informe, els membres del Consell de la Ciutadania: 

– Lucía Peris, sobre les queixes i suggeriments. Hi ha hagut un 68% menys de queixes i un 23,5% menys de suggeriments, i el formulari situat en el web de la CVMC contínua sent el sistema majoritàriament utilitzat per la ciutadania per a realitzar les seues queixes i suggeriments, de les quals destaquem els següents continguts:

  • sol·licitud d’inclusió en la programació d’A Punt de determinats programes
  • el descontentament amb els canvis en la programació
  • la cobertura o no cobertura de determinades informacions
  • suggeriments rebuts durant el mes de juny i octubre relacionades amb les misses
  • sol·licitud de l’emissió o reposició de sèries

El valencià ha sigut l’idioma més utilitzat en les queixes i suggeriments rebuts pel Consell de la Ciutadania durant l´any 2021

La majoria de queixes i suggeriments s’han tramitat i contestat, excepte aquelles en les que la ciutadania no ha facilitat el seu correu electrònic.

– Jose Ignacio Pastor, a la vegada president d’ACICOM,  sobre el Dret d’Accés i sobre l’Autoregulació i programació audiovisual en la CVMC; 

La ciutadania, especialment l’organitzada, té el dret constitucional d’accedir als mitjans de comunicació públics per a exposar les seues idees, opinions, punts de vista, etc.

El Consell de la Ciutadania està decidit a fer del dret d’accés de la ciutadania un tema central de la seua acció. Al llarg del 2021 hem entrevistat als Consells de l’Audiovisual Autonòmics existents en Espanya per conèixer quina és la seua realitat. També hem treballat conjuntament amb el Consell d’Informatius per coordinar esforços.

El Consell de la Ciutadania de la CVMC manifestem el nostre interés per aconseguir tindre un model d’autoregulació dels continguts audiovisuals avançat, especialment pel que fa a les persones en situació  de vulnerabilitat. Cal dir que la CVMC ja disposa d’alguns instruments avançats: Llibre d’Estil, Carta de Valors per als continguts infantils i juvenils i el Codi d’Autoregulació d’À Punt per a la defensa del menor.

Hem iniciat en 2021 l’anàlisi de la situació de l’autoregulació dels continguts i possibles línies de millora; al llarg del 2022 hem de tenir en compte la nova situació de l’ecosistema audiovisual: Llei General de la Comunicació Audiovisual en tramitació parlamentària i la col·laboració amb el recent creat Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Desitgem aconseguir importants avanços en 2022, especialment pel que fa a la programació infantil i juvenil, o la implementació d’un segell de qualitat dels continguts audiovisuals, com el que ens ofereix per exemple Clevercode o el codi PEGI aplicat als videojocs.

– Núria Tendeiro  sobre comunicació inclusiva.

El Consell de la Ciutadania de la CVMC informa de l’existència de llacunes importants en el servei de l’ens públic que van impossibilitar que en els moments més delicats de la pandèmia en 2021, les persones amb discapacitat auditiva, i concretament les sordes oralistes, pogueren tindre accés a información de rellevància sobre el context i evolució de la pandèmia, així com dels canvis normatius que van anar succeint-se a conseqüència de les diferents ones i pics de la malaltia. El 95% de les 100.000 persones sordes que viuen en la Comunitat Valenciana són persones sordes oralistes, i en la majoria de casos es comuniquen oralment gràcies a la tecnologia. El restant 5% de persones amb discapacitat auditiva es comunica a través de la llengua de signes.

Cal redoblar esforços en l’accessibilitat mitjançant la persona intèrpret de llenguatge de signes, però l’accessibilitat per a les persones sordes oralistes pot vindre de la mà de la subtitulació en directe mitjançant l’ús de l’estenotípia, un sistema d’escriptura ràpida, que possibilita la transcripció de la informació verbal a un programari instal·lat en un ordinador mitjançant l’ús d’una màquina informatitzada. Però el subtitulat també pot ser en diferit, off-line o enllaunat especialment per a programes, informacions i/o vídeos que puguen veure’s a través de la pàgina web. Una altra de les eines és el bucle magnètic, un sistema de so que transforma el senyal d’àudio, en un camp magnètic captat pels audiòfons dotats de posició “T”. D’aquesta manera, l’usuari rep un so net, nítid, intel·ligible i amb un volum adequat.

 

A més, s’han connectat per videoconferència les diputades i diputats de les Corts Mercedes Caballero (PSPV), Estefanía Blanes (Unides Podem), Fernando Llopis (Ciutadans), Ruth Merino (Ciutadans) i Luis Martínez (PPCV). També han assistit telemàticament el director general de Relacions Informatives, Pere Rostoll i les membres del Consell Audiovisual, Dolors López i Anna Gimeno, i Àlvar Peris, que ha assistit de manera presencial.

També s’han connectat a la presentació representats de diferents associacions de la societat civil.

Descarrega’t l’informe complet en: https://bit.ly/Informe-2021-CdC

Consell de la Ciutadania

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts. Aquest consell assisteix el Consell Rector i la direcció general en la definició i l’avaluació de les polítiques i estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la corporació. Té, a més, la missió d’oferir la perspectiva de les diferents audiències i identificar qüestions i demandes que puguen ser rellevants per a ser considerades pel Consell Rector.

El Consell de la Ciutadania és també l’encarregat d’exercir la defensa de l’audiència i contribuir a capacitar-la per a un exercici crític, actiu i exigent, per això animen la ciutadania a utilitzar les vies de comunicació com ara el correu electrònic, les xarxes socials o el formulari de contacte que es troba a http://www.cvmc.es/consell-ciutadania/
.

Descarrega’t l’informe complet: https://bit.ly/Informe-2021-CdC

.

.
Pots veure la gravació de tot l’acte en el següent enllaç: https://youtu.be/VfgScWZGyoY
.
20220322 Presentació Informe 2021 del Consell de la Ciutadania de la CVMC

 

PER A SABER-NE MÉS

Post a Comment