DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER, jornada dia 30/9/2021 a les 18h. Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE

ACICOM junt amb altres entitats valencianes, venim organitzant, de manera ininterrumpida, el Dia Internacional del Dret a Saber , des de l’any 2011.
Vens a conéixer de primera mà el IV Pla de Govern Obert d’Espanya i la Declaració de la Coalición Pro Acceso?
.

DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 2021

Enguany et convoquem a una cita centrada per una banda en la reivindicació d’una nova Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, amb les reivindicacions que hem arreplegat des de la Coalición Proacceso conformades per vàries desenes d’entitats espanyoles, entre les quals es troba ACICOM

Per altra banda abordarem l’ambiciós IV Pla de Govern Obert d’Espanya 2020-2024, que cva ser aprovat en octubre del 2020. Comptarem amb els testimonis de l’administració valenciana responsable del seu seguiment i les aportacions dels responsables de diverses càtedres universitàries que treballen el govern obert.

L’avanç del Govern Obert passa indefectiblement per incorporar els enfocaments relacionats amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible ODS 2030 .

El Dia Internacional de l’Accés Universal a la informació de 2021, organitzat per Unesco, destacarà el paper de les lleis d’accés a la informació i la seua aplicació per tornar a crear institucions sòlides per al be públic i el desenvolupament sostenible, així como reforçar el dret a la informació i la cooperació internacional en l’àmbit de l’aplicació d’aquest dret humà.

Reconeixent la importància de l’accés a la informació, la 74a Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 28 de setembre el Dia Internacional de l’Accés Universal a la Informació (IDUAI) a nivell de les Nacions Unides l’octubre de 2019. El dia havia estat proclamat per la Conferència General de la UNESCO el 2015, l’adopció de la 38 C / Resolució 57 que declara el 28 de setembre de cada any com a Dia Internacional per a l’Accés Universal a la Informació (IDUAI).

La UNESCO i els seus programes intergovernamentals, el Programa internacional per al desenvolupament de la comunicació i el programa Informació per a tothom , proporcionen una plataforma i un marc perquè totes les parts interessades participen en debats internacionals sobre polítiques i directrius en l’àmbit de l’accés a la informació. Ambdós programes també permeten que l’ATI es potencie en un entorn positiu mitjançant el desenvolupament de projectes destinats a enfortir la ciència oberta, el multilingüisme, les TIC per a discapacitats i marginats i l’alfabetització mediàtica i informativa.

Dijous, dia 30 de setembre de 2021

OCTUBRE, Centre de Cultura Contemporània (presencial)

C/ Sant Ferran, 12 46001 VALÈNCIA

.

Inscriu-te i reserva la teua plaça en:

https://bit.ly/Dret-a-saber

 

 

Programa

.
17:45 h. Recepció i acreditació inscripció persones assistents
.
18:00 h. Presentació inauguració
.
  Emília Bolinches, Vicepresidenta ACICOM www.acicom.org

Periodista i escriptora. Llicenciada en Filologies modernes (angés i francés). Des de 2015 és comissionada del Consell de Transparencia, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. Ha treballat com a periodista des de 1971 fins 2008, any en que es jubila, en premsa escrita, radio i televisió. Actualment col.labora ocasionalment en diaris i periòdics de paper, publicacions digitals i xarxes socials.
Pertany a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género i a la Red Estatal de Mujeres Periodistas. En 1984 reb el Premi Llibertat d’Expressió de la Unió de Periodistes Valencians. La Unió li encarrega en 2003 i edita Notícies amb llaç blanc, el primer manual espanyol per al tractament informatiu de la violència de gènere del que va coordinar els treballs d’edició i va obtindre el premi de les Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana. En 2018 va formar part del grup inicial fundador de Les Beatrius per a la defensa del periodisme feminista.
La Universidad de Valencia, li va publicar en 2013 la biografía “Pilar Soler, rebelde con causas”, clar referent per al feminism valencià.
Va impartir classes “on line” des del curs 2006/2007 al 2010/2011 en la Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I de Castelló sobre la relació entre la ciudadanía organitzada i els mitjans de comunicació. Des de 2004 fins 2014 va formar part com Observadora Internacional Electoral de les diferents Misiones que diverses institucions europees i americanes van organitzar per a cobrir els comicis presidencials i parlamentaris de Bolívia,  Ecuador, Méxic, Nicaragua, Paraguai, República de Moldavia i Veneçuela.. Manté estret contacte i col.laboració en la defensa ciudadana dels seus objetius amb diverses
organizacions socials i ONGs com ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació), de la que es socia fundadora i Vicepresidenta;  Valencians pel Canvi ya  desapareguda; Amnistía Internacional; Green Peace; Mostra Viva del Mediterrani; Cruz Roja; y Menuts del Món, de la qual també es socia fundadora.

 

.  

Carmen Montalbá Ocaña,  Codirectora de la Càtedra PAGODA

Carmen OCAÑA | Contratada Doctor | University of Valencia, Valencia | UV | Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales

 

Professora contractada doctora, Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.

Membre del grup d’investigació sobre desigualtat social – IPRODES

Diplomada en Treball Social i doctorada en sociologia. Premi extaordinari amndues titolacions.

.

.

 .
´.
Eugeni Josep De Manuel Rozalén, Coordinador General de la FVMP  https://www.fvmp.es/

10+ perfiles de «Josep Manuel» | LinkedIn

 • Llicenciat en Geografia i Història (Universitat de València). MÀSTER en Administració Pública (Institut Universitari Ortega y Gasset, Universitat Complutense de Madrid).

Habitualment participe com a docent (UV, UPV, UJI, UA…) en Màsters, Cursos de Postgrau Universitaris i Cursos de Formació Contínua per a Empleats públics, en matèries relacionades amb la gestió publica local, el Turisme, Planificació Estratègica, Desenvolupament Local, Models d’Implantació, Tècniques de concertació de polítiques turístiques, Memòria Democràtica…, tant en l’àmbit estatal, europeu com a internacional.

Laboralment, soc Coordinador General (Àrees, Xarxes, Comissions de Treball) i Cap de l’Àrea de Serveis Municipals, Observatori i Finançament Local de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

He gestionat Programes Europeus, sent me mbre del Comité de Direcció del Projecte Europeu LANDSCAPES OF WAR (Programa Cultura 2000, 2006 – 2009, conflictes bèl·lics segle XX). En l’actualitat coordine diferents Programes Europeus, i forme part de diferents Comités Científics i Assessors d’iniciatives de desenvolupament local (Fòrum de Turisme d’Interior…) i culturals.

He treballat pro activament en el desenvolupament turístic sostenible com a generador d’activitat econòmica i d’ocupació estable i de qualitat, i he participat, i participe, en els processos normatius turístics de la Comunitat (Llei Turisme de 1998, Pla d’Espais Turístics de la Comunitat Valenciana, Pla Estratègic Global de Turisme de la Comunitat Valenciana 2010 – 2020, Pla Director de Turisme d’Interior de la Comunitat Valenciana 2011 – 2015, Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de 2018, Decret Estatut del Municipi Turístic, 2019, i actualització 2021, Pla Estratègic de Turisme 2020-2025, Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics, 2020).

Impulse el producte turístic MEMÒRIA (ús sostenible del patrimoni bèl·lic de la Guerra d’Espanya per al desenvolupament territorial). Despoblació.

Coordine les Comissions de Treball i les Xarxes de l´FVMP, i gestione operativament els Convenis relatius al Turisme (Aules de Turisme…), Fòrum Despoblació, Memòria Democràtica i Mediació, sent membre de les Comissions Mixtes amb la Generalitat Valenciana.

En el període COVID-19, he participat i elaborat protocols d’actuació d’eficàcia turística (platges marítimes; platges continentals; piscines municipals; festes d’estiu; escoles d’estiu; activitats esportives; esdeveniments culturals i socials; horaris i procediments d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics …), prestant assessorament, i propiciant el dialogue amb el sector empresarial.

Secretari Tècnic de la Comissió de Turisme de l´FVMP i dels Grups de Treball

Coordinador de la Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la Memòria Històrica. Coordinador de la Xarxa de Serveis municipals de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana. Coordinador de la Xarxa de Serveis municipals de Mediació.

 

FVMP – Federación Valenciana de Municipios y Provincias

 

  Andrés Gomis Fons, Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern (Generalitat Valenciana

Andrés Gomis

Llicenciat en Dret,  i en Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local (especialitat en Cooperació, Gestió Pública i
Desenvolupament Local). Diploma de postgrau en Anàlisi, Comunicació i Campanyes electorals. . Director General de Transparència des de març del 2019

GOMIS, ANDRÉS: Governança territorial i cooperació intermunicipal al País Valencià. Una anàlisi de les xarxes de cooperació local existents, Valènoia, Publioaoions de la Universitat de Valènoia, Col·leooió Desarrollo Territorial, uèrie Estudios y Dooumentos, 25, 2018.
ALCARAZ, MANUEL i GOMIS, ANDRÉS: «Refexiones sobre la evoluoión del parlamentarismo y su nueva etapa». En CORTS VALENCIANES (ed.): Una vida dedicada al Parlamento. Estudios en homenaje a Lluís Aguiló i Lúcia, Corts Valenoianes, pp. 19-34, 2019.
– Amic d’Escola Valenciana, Soci d’Amnistia Internacional.

 

 

 

18:20 h. Intervencions persones expertes. Tractarem el IV Pla de Govern Obert des de diverses mirades valencianes

Conoce los Planes de Acción de España<br/> - Gobierno Abierto - Portal de la Transparencia de la Administración del Estado. España - Inicio

Descarrega’t el document dl IV Pla de Govern Obert d’Espanya

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto-ES_2020-2024.pdf

.

.

Jose Antonio Martínez González, membre del COBDCV https://cobdcv.es/va/

 Tècnic de Gestió Documental de una mútua col·laboradora de la Seguretat Social i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i EADA Business School.

Llicenciat en geografia i història, especialitat Història Contemporània, per la Universitat de València (UV), màster en continguts i aspectes legals en la Societat de la Informació per la Universitat Politècnica de València (UPV) i postgraduat en gestió documental, arxivística i documentació per la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Actualment és doctorand en gestió documental per la Universitat Politècnica de València (UPV).

Ha sigut vicepresident del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes Comunitat Valenciana (COBDCV) de 2013 a 2019 i responsable del seu Grup de Treball de Transparència. Ha participat en el Projecte de Recerca: “Anàlisi dels sistemes integrals d’informació i coneixement i identificació de bones pràctiques per donar compliment al marc normatiu i garantir la transparència en la gestió i l’accés dels ciutadans a la informació pública” del Grup d’Investigació KIMO (Knowledge and Information Management in Organizations) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC para la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) en 2017.

Així mateix, va ser documentalista. responsable de la Unidad de Documentación e Información (UDI) de la Cambra de Comerç de Castelló de 1998 a 2015.  Actualment treballa en la Implementació de Sistemes de Gestió Documental (e-Administració) en el sector públic estatal de caràcter administratiu i projectes de gestió estratègica de la informació per a les organitzacions mitjançant la intel·ligència competitiva i estratègica.

Algunes publicacions a destacar sobre el tema de la transparència:

 • El back-office de la transparencia: su puesta en marcha en Cataluña, II Congreso Internacional de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, Madrid, 2017.
 • Camino comenzado, medio andado: Gestión documental y transparencia en la normativa valenciana, IV Congreso Internacional de Transparencia, Universidad de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y ACREDITRA (Asociación de Profesionales e Investigadores de la Transparencia), 2019.

COBDCV - Sitio web del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)

 

.

  Núria Portillo Poblador, professora UPV, Directora de la Càtedra de Dades Obertes CATEDRADES (UPV-Mesura-ACICOM) https://catedrades.webs.upv.es/

Nuria Portillo Poblador és llicenciada en matemàtiques i professora del Departament d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat de la Universitat Politècnica de València.

És directora de la Càtedra de Govern Obert promoguda per l’Ajuntament de València i la UPV amb l’objectiu d’apoderar a la ciutadania amb l’ús d’eines tecnològiques. Des de la càtedra ha coordinat diversos projectes centrats en l’ús de dades obertes des de diferents perspectives com les dades obertes generades per la ciutadania (DGC), dades obertes per al desenvolupament sostenible (OD4D), dades obertes geolocalitzades o el mapa d’iniciatives DGC en centres educatius de València. Actualment està desenvolupament el projecte “T’ho conte?” dirigit a persones joves i centrat a donar a conéixer el govern obert des de la perspectiva de l’Agenda 2030 amb especial interés en l’ús de les dades obertes.

Recentment ha publicat un article sobre l’ús de dades obertes per a avaluar l’avanç de les metes de l’Agenda 2030 en les AAPP. Ha dirigit diversos treballs com la innovació pública des del dret d’accés a la informació, les auditories de transparència en ajuntaments, l’ús de dades obertes en el periodisme de dades, el coneixement de les persones joves en govern obert i Agenda 2030 o les dades obertes dels plens municipals

El desenvolupament de la competència aprendre a aprendre en l’àmbit universitari i la integració de l’Agenda 2030 en educació superior mitjançant l’ús d’eines estadístiques són alguns dels projectes en els quals participa en l’actualitat.

És coordinadora de l’equip d’innovació i qualitat educativa CTALENT dedicat a l’aprenentatge de competències per al desenvolupament sostenible i des del que s’ha treballat en diversos projectes per a acostar l’Agenda 2030 a la comunitat universitària i a la ciutadania. Des de l’aula treballa amb la metodologia Aprenentatge-Servei propiciant ciutadania crítica i apoderada dins i fora de les aules universitàries. A més, fomenta que l’alumnat del Grau de Gestió i Administració Pública i del Grau de Ciència de Dades utilitze les dades obertes com a eina d’aprenentatge de l’estadística.

Catedrades

 

  Antonia Ferrer Sapena, professora UPV, directora Observatori Valencià de Dades Obertes i Transparència. https://www.ctranspa.webs.upv.es/

Ferrer Sapena, Antonia – Alfagrama Ediciones Llicenciada en geografia i història contemporània per la Universitat de València (UV), i doctora en tècniques i mètodes d’informació i documentació per la Universitat Politècnica de València (UPV). Professora titular de la UPV i membre del Grup ThinkEPI: estratègia i prospectiva de la informació. El seu interés se centra en la investigació sobre dades obertes i les seues implicacions en l’empresa, l’administració i la ciència que aborda el projecte d’I+D del Ministeri d’Economia i Competitivitat Datasea, dades obertes d’investigació, open research data. Editora a Espanya del repositori d’accés obert e-Lis, E-prints in library & information science.

És també vicepresidenta de l’Associació Tactical Whistleblower (Associació que naix amb vocació de promoure l’ètica i la seguretat, tant en institucions públiques i privades, en les seues relacions administratives, socials i comercials, com en el mercat financer, mitjançant l’aplicació de tecnologies, com el blockchain i unes altres, ja desenvolupades o en vies de desenvolupament). Forma part com a membre del Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Actualment centra els seus treballs de recerca en dades obertes, les dades obertes d’investigació i les seues mètriques.

logo-catedra-observatorio2

 

  Hugo Aznar Gómez, Catedràtic d’Ètica Pública i de la Comunicació. Universidad CEU Cardenal Herrera, Co-director del “Observatorio de la Gobernanza, Transparencia y RSC? I Responsable del Blog Delibecracia https://blog.uchceu.es/delibecracia/

Hugo Aznar Gómez

 • Doctor en Filosofia i Catedràtic d’Ètica Pública i de la Comunicació i Professor d’Historía del Pensament Polític Modern. Co-director de l’Observatori de la Governança, Transparència i RSC de la Universitat CEU Cardenal Herrera (València). Responsable de la Línia d’Investigació Democràcia deliberativa i comunicació i del Blog Delibecracia (https://blog.uchceu.es/delibecracia/). Membre de la Comissió d’Arbitratge, Queixes i Deontologia de la FAPE (Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya). Responsable de la realització del Mapa Infoparticipa per a l’avaluació de la Transparència en els consistoris de la Comunitat Valenciana.
 • Catedràtic d’Ètica Pública i de la Comunicació i Professor d’Història del Pensament Polític Modern de la Universitat CEU Cardenal Herrera. Ha realitzat estades en les Universitats de York (Gran Bretanya), Federal de Pernambuco (el Brasil), el Centre d’Investigacions Jurídiques i Socials de l’O. de Córdoba (Argentina) i l’Institut Europeu de Florència (Itàlia). Ha sigut Investigador Principal de més de 10 Projectes I+D+i Interns d’Universitat així com de 2 Projectes Nacionals del MICIN. Entre les seues publicacions, a més de nombrosos articles de Revistes i capítols de llibres, destaquen Ètica i periodisme (Paidós, 2000); Comunicació responsable (Ariel, 20113a; traduït al portugués), Pautes ètiques per a la comunicació social (FUSP, 2005) i Ètica de la comunicació i nous reptes socials (Paidós, 2005). També ha sigut coordinador dels llibres col·lectius Sobre la intimitat (FUSP, 1996), Deontologia i autoregulació informativa (Mèxic, Fundació Manuel Buendía i O. Iberoamericana, 2000), De la democràcia de masses a la democràcia deliberativa (Ariel, 2014), De la polis a la metròpolis (Abada, 2015), La Generació del 14 (Plaza i Valdés, 2016), Ortega i el temps de les masses (Plaza i Valdés, 2018) i El dret d’accés als mitjans de comunicació (Tirant, 2018, 2 vols.). També ha editat i traduït Llibertat i premsa de W. Lippmann (Tecnos, 2011). Per aquesta extensa labor investigadora ha rebut diversos premis, com el de la 10a edició dels Premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses del Consell Audiovisual de Catalunya (1998) i l’Àngel Herrera d’Investigació en Ciències Socials i Jurídiques (2001). També ha merescut diversos premis de periodisme: la 34a edició del Premi de Premsa Mans Unides (2014) i la 2a edició del Premi Miramar, del Col·legi d’Advocats de Màlaga (2017); així com d’assaig breu: la 38a edició del Premi Enrique Ferrán de de la Revista de cultura i filosofia El Cérvol (2014). Des de 2016 és membre de la Comissió d’Arbitratge, Queixes i Deontologia de la FAPE (Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya).Presentació dels llibres, Dret d'accés als Mitjans de Comunicació, resultat del I Congrés EDIC, dia 12/12/2018 al Palau de Colomina a les 19h. | ACICOM

 

 

  Inmaculada Coma Tatay codirectora Càtedra de Ludificació i Govern Obert a la ciutat de València https://ludificacion.uv.es/

Llicenciada en C. Físiques (especialitat d’Electricitat, Electrònica i Informàtica) i Doctora en Enginyeria Informàtica per la Universitat de València.

És Professora Titular de el departament d’Informàtica de la Universitat de València i imparteix docència en assignatures de el Grau en Enginyeria Multimèdia i el Màster en Tecnologies web, Computació al Núvol i Aplicacions Mòbils. Ha dirigit així mateix nombrosos projectes final de grau i treballs fi de màster a les dues titulacions.

Des de fa quatre anys és subdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyería Informàtica, ETSE-UV.

Realitza les seves tasques investigadores dins el grup ARTEC de l’Institut de Robòtica i Tecnologíes de la Informació i la Comunicació (IRTIC), a la Universitat de València on al llarg de la seva trajectòria investigadora s’ha especialitzat en els camps de la simulació de conducció, Realitat virtual, Realitat augmentada i aplicacions 3D amb diverses publicacions internacionals en aquesta àrea.

Actualment és codirectora de la càtedra de Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València (ludificacio.uv.es) finançada per la regidoria de Govern Obert de l’Ajuntament de València amb l’objectiu de fomentar l’ús d’eines de Ludificació aplicada a la relació entre la ciutadania i el govern municipal, la transparència i l’ús de dades obertes.

UVcàtedres on Twitter: "La Càtedra de Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València convoca el Premi a la VISUALITZACIÓ de dades de la Ciutat de València. #UVLudifica #UVcatedres Més info.

 

Jorge Castellanos Claramunt, Professor de Dret Constitucional Universitat de València.

Jorge Castellanos Claramunt | Congreso Internacional de Transparencia

Professor Ajudant Doctor de Dret Constitucional de la Universitat de València

Coordinador, juntament amb els professors Lorenzo Cotino Hueso i Joaquín Martín Cubas, de l’Observatori de la transformació digital del sector públic (Generalitat Valenciana) 

Premie CORTS VALENCIANES 2019. Acord de la Mesa de les Corts Valencianes número 569/X, de 10 de març de 2020, sobre el concurs per a la publicació d’un màxim de dos treballs de recerca o tesis doctorals finalitzats o defensats durant 2019.

Autor de diversos llibres, nombrosos articles i capítols de Llibre. En relació amb la transparència i els drets humans, principalment, cal destacar dos llibres i un article de la seua autoria: Participació ciutadana i bon govern democràtic: possibilitats i límits en l’era digital, Col·lecció Dret, Bon Govern i Transparència, Marcial Pons, Madrid, 2020; La participació ciutadana en l’àmbit local. La integració democràtica del local i del global en l’era digital, Col·lecció «Tems de les Corts  Valencianes», 31, València. 2020; i “El dret humà a participar: estudi de l’article 21 de la Declaració Universal de Drets Humans”, Universitas,  31, 33-51.

Ponent en diversos Congressos, Cursos i Jornades internacionals i nacionals. Membre de Consells de diverses Revistes Jurídiques.

 

Col·loqui entre les persones panelistes i el públic assistent

.

Presenta i modera:

.

  Jose Ignacio Pastor Pérez, President i fundador d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) www.acicom.org.

Pedagog i Psicòleg.  Postgrau de Direcció Pública Local. Universitat de València ADEIT; Màster en Direcció i Gestió en l’Administració Pública, Postgrau Psicologia i Sociologia de les Organitzacions: Empresa i Sector Públic. Membre de la Coalició ProAccesso; Organitzador a València, des de 2010, del Dia Internacional del Dret a Saber. Membre del Consell de la Ciutadania de la CVMC. Membre del Consell Social de la Ciutat de València. Ha sigut Vicepresident Consell d’Administració d’RTVV; Director i Vicepresident de la Fundació Societat i Progrés; Data de naixement 01-08-1957.  Pedagog de l’Ajuntament de València des de 1984.Ex-Cap del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València des de setembre del 2015. Activitat acadèmica: Ponent en diversos congressos, jornades, publicació d’articles, etc. sobre el Dret a saber. Algunes publicacions a destacar

 • 2011 PASTOR, J.I.: Una altra RTVV era possible… i serà? “Accountability” del Consell d’Administració 2007-2011. Ed.Obra Propia.
 • 2011 BELANDO, B. i MONTIEL, G. coord. “Contenidos y mercado en la regulación de la Comunicación Audiovisual. El nuevo marco normativo de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual.”. Tirant Lo Blanch. València 2011. con los artículos: PERALES,A i PASTOR, J.I. : “La protección del menor a través de sistemas de regulación voluntaria: El caso del Código de Autoprotección de Contenidos Televisión e Infancia”. PASTOR, J.I i PERALES,A.: “Dónde está el punto J de las mujeres?. Propuestas para un Plan de Acción del fomento y la promoción de la igualdad de género en RTVV”.
 • 2010 A.A.V.V.: “La calidad de los contenidos audiovisuales en la multidifusión digital” UOC. Barcelona. Con el artículo:PERALES,A i PASTOR, J.I. : La calidad como derecho de los usuarios: el nuevo marco de la Ley General de la Comunicación audiovisual.
 • 2009 FRANCÉS, M. coord.:”Hacia un nuevo modelo televisivo” Gedisa. Madrid, 2009. con el artículo PASTOR, J.I. “La Gobernanza de la televisión pública: al servicio de la ciudadanía.

 

 

20:00 h. Lectura de la Declaració de la Coalición Pro Acceso en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

2021 Declaracion del Dia Internacional CPA CIT


20:15 h. Cloenda 

 

=============================================================================================================

Organitza:

Col·laboren:

 

 

                  Participació fomenta la transparència i l'accés a la informació pública amb ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana – BÉTERA – toda la información del Bétera, Valencia           UV logo con fondo - LINEEX

 

                      The Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet)                COBDCV - Sitio web del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)

UVcàtedres on Twitter: "La Càtedra de Ludificació i Govern Obert a la Ciutat de València convoca el Premi a la VISUALITZACIÓ de dades de la Ciutat de València. #UVLudifica #UVcatedres Més info.        FVMP – Federación Valenciana de Municipios y Provincias     logo-catedra-observatorio2        Presentació dels llibres, Dret d'accés als Mitjans de Comunicació, resultat del I Congrés EDIC, dia 12/12/2018 al Palau de Colomina a les 19h. | ACICOM

 

                                         IV Pla de Govern Obert                               3 maneres de millorar la transparència de la teva AAPP

PER A SABER-NE MÉS

 

 MATERIALS INTERNACIONALS

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Conoce los planes de Gobierno Abierto de España

https://transparencia.gob.es/transparencia/ca-valencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html

 

ALTRES DIES INTERNACIONALS DEL DRET A SABER CELEBRATS PER ACICOM

DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER . 28 DE SETEMBRE 2011

DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 2012: Del secretisme a la transparencia

11é DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 2013.

 Sí es pot!. Exerceix el teu dret!. Uneix-te a la conversa el dia 27 de setembre a les 18h.

12é DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 2014

Llei Valenciana d’opacitat o de transparència? Com a molt translúcida!

13é DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 28 de setembre 2015

MARATÓ DE PREGUNTES. USA EL TEU DRET A SABER. 14é DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 2016

 

XVé Dia Internacional del Dret a Saber: Las cloacas de interior. 

Dia 28 de setembre del 2017, 18h. CCC Octubre.

17é DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER

CIUTADANIA i PERIODISME, L’EXERCICI DE LA RENDICIÓ DE COMPTES. 17é Dia Internacional del Dret a Saber, 2019. 28 de setembre 10:30 a 14h. OCTUBRE CCC

18é DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER: TRANSPARÈNCIA I COVID-19 28/9/2020 a les 17h.

 

Crònica del 18é Dia Internacional del Dret a Saber: TRANSPARÈNCIA I COVID 19

 

Benvolguts FOIANetters,

El Dia Internacional per a l’Accés Universal a la Informació) s’acosta ràpidament en el termini d’una setmana, el 28 de setembre de 2021. Moltes de les activitats de RTI importants es duen a terme durant la setmana de l’28, i CLD agradaria convidar per participar en algunes de les nostres activitats i resultats:

Centre for Law and Democracy CLD organitzarà un panell a la Right To Know Week 2021, un esdeveniment canadenc que celebra el dret a la informació (RTI). El tema del grup serà la reforma de la Llei federal d’accés a la informació: perspectives sobre el procediment i les substàncies , que se centrarà en aspectes de procediment i de fons de la revisió en curs de la Llei federal d’ accés a la informació del Canadà. El panell comptarà amb un elenc de gran capacitat de professionals de la societat civil i dels mitjans de comunicació: la llista confirmada actualment és el director executiu de CLD, Toby Mendel; Anna Mehler Paperny, reportera de Reuters i autora de Hello I Want to Die Please Fix Me ; i Jim Bronskill, reporter de The Canadian Press. Susan Côté-Freeman, presidenta i presidenta de Transparency International Canada, moderarà. El panell de CLD tindrà lloc de migdia a 12:50 pm EST l’ 1 d’octubre de 2021 ; per assistir a aquest panell i a alguns altres esdeveniments emocionants que tenen lloc durant la setmana Right to Know, mireu la pàgina de registre.

El director executiu de CLD, Toby Mendel, també participarà en dos dels set panells dels principals panells de celebració de la UNESCO per al Dia Internacional del Dret a Saber:

  1. El panell 1 es titula Les lleis sobre l’accés a la informació durant la dècada d’acció: tendències i desafiaments i comptarà (a part de Toby): la Sra. Anna Brandt, ambaixadora de Suècia a la UNESCO i OCDE, presidenta del PIDC, Suècia; Sra. Elvana Thaçi, secretària del Conveni de Tromsø, Direcció General de Drets Humans i Estat de Dret, Consell d’Europa; i el senyor Toby McIntosh, editor – Eyeonglobaltransparency.net, comitè de direcció, FOIAnet, EUA. Aquest panell tindrà lloc el 28 de setembre de 2021, des del migdia fins a la 1:30, hora de París (GMT +2). Podeu registrar-vos mitjançant aquest enllaç Zoom.
  2. El panell 6 es titula Accés a la informació: perspectives regionals i Guia de polítiques de la UNESCO i comptarà (a part de Toby): el Sr. Ojo Edetian, director executiu de l’Agenda pels drets dels mitjans de comunicació, Nigèria; Sra. Anjali Bharadwaj, activista del Dret a la Informació / Co-convocadora de la Campanya Nacional pel Dret a la Informació de la Gent (NCPRI), Índia; Dr. Magued Osman, conseller delegat del Centre Egipci d’Investigació d’Opinió Pública “Baseera”, Egipte; La Sra. Cristina Zahar, secretària executiva d’Abraji, Brasil; Paul F. Uhlir, consultor, Política i gestió de la informació (Acadèmia Nacional de Ciències dels EUA, retirat), EUA. La moderadora serà Dorothy Gordon, presidenta del Programa d’Informació per a Tothom de la UNESCO, Ghana. Aquest panell tindrà lloc el 29 de setembre de 2021, de 14 a 15 hores, hora de París (GMT +2). Podeu registrar-vos mitjançant aquest enllaç Zoom .
  3. Molts dels altres panells de la UNESCO també tracten temes fascinants, així que, si us plau, mireu l’agenda completa .

 

www.law-democracy.org

Post a Comment