Celebrem el Dia Internacional del Dret a Saber 2023 amb l’aprovació pel Consell Valencià de Cultura de l’informe sobre EL DRET D’ACCÉS DELS GRUPS SOCIALS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

DRET CONSTITUCIONAL D’ACCÉS DELS GRUPS SOCIALS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Com sabeu des d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) hem vingut treballant des de fa molts anys en els temes relacionats amb el Dret a Saber, celebrant cada 28 de setembre el Dia Internacional.
Un dels temes relacionats amb aquest Dret a Saber és el Dret Constitucional d’Accés dels Grups Socials als Mitjans de Comunicació. Un tema encara pendent en espanya després de més de 44 anys d’aprovar-se la Constitució.

Durant l’any 2022 i 2023 hem desenvolupat dmúltiple si diverses iniciatives (i seguirem) per aconseguir avançar en l’aplicació real d’aquest dret

Ara podem felicitar-nos i celebrar que gràcies al treball del nostre fundador i president d’honor, Jose Ignacio Pastor Pérez amb l’estreta col·laboració de la membre del Consell Valencià de Cultura Ana Noguera Montagud, després de realitzar una compareixença en juliol en la Comissió Jurídica del CVC i redactar un detallat informe sobre el tema, el passat dilluns dia 25 de setembre de 2023 ha estat aprovat, pel plenari del CVC,  per unanimitat.

Celebrem així una primera acció del Dia Internacional del Dret a Saber i pròximament realitzarem una Jornada Audiovisual amb la col·laboració d ediverses entitats com l’IVC, Fundació Horta Siud, Càtedra PAGODA, etc. de la qual us mantindrem informats

L’Informe sobre el dret d’accés dels grups socials als mitjans de comunicació té l’objectiu de cridar l’atenció sobre l’incompliment general d’este dret, que afecta la qualitat de la dieta mediàtica i cultural de la ciutadania, a pesar que està reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans (article 19) i en la Constitució Espanyola (article 20.3). Més encara, i tal com expressa la UNESCO, és de tot punt necessari complir-lo per a garantir el desenvolupament ètic i l’ús de les tecnologies emergents.
El document defineix el dret d’accés, en detalla la inclusió en les lleis que regulen els mitjans de comunicació públics i s’estén sobre la situació actual. En l’apartat de Conclusions es recomana que l’incorporen tots els mitjans de comunicació, púbics i privats, perquè ajudaria a garantir la pluralitat i l’accés de la ciutadania a la informació. En este sentit, s’indica que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació podria servir com a model de referència, i ací seria el Consell de l’Audiovisual de la CV l’encarregat de fer complir la normativa vigent en la matèria.

A continuació teniu el document amb tot l’informe que podeu descarregar des del web del CVC

.

Informe sobre el dret d’accés dels grups socials als mitjans de comunicació (bilingüe)

.

https://cvc.gva.es/wp-content/uploads/735.pdf

 

PER A SABER-NE MÉS

A continuació us deixem una sèrie de documents i materials que permeten conèixer més a fons el tema:

El derecho de acceso a los medios. Asignatura pendiente en España. Conversación telemática. Miércoles 25-5-2022. 17h. ACICOM y Teledetodos

 

ALTRES INFORMACIONS

CRTVE

RTVM

CVMC

EITB

RTVA