BASES VI FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS FCCC2020.

BASES  DEL  VI  FESTIVAL DE CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS

FCCC2020

L’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), organitza la sisena edició del Festival Cinema Ciutadà Compromés que tindrà lloc a la tardor de 2020 segons les següents bases.

 

Presentació

ACICOM (Associació Ciutadania I Comunicació) som una associació cívica fundada en 2009 per un grup de persones resilients i  dedicada a defensar els drets de la ciutadania, especialment en els temes de mitjans i cultures de la comunicació. Un dels objectius nuclears d’ACICOM, des de la seua fundació, és la millora de la dieta mediàtica i cultural de la ciutadania valenciana; per a la qual cosa volem potenciar els projectes audiovisuals nascuts en el si de la ciutadania i/o que aconsegueixen el seu suport.

Des del 2015 hem consolidat un projecte singular i estimulant: el Festival de Cinema Ciutadà Compromés (FCCC). Un festival que ofereix nombrosos audiovisuals amb una mirada critica cap a les realitats del nostre entorn.

Lliurem sis premis: ficció, documental, noves realitats socials, micromecenatge, audiovisual en valencià i premi especial del públic.

El Festival de Cinema Ciutadà Compromés constitueix així una oportunitat per acostar les productores, els seus productes  audiovisuals i els autors i les autores, a la ciutadania valenciana compromesa.

Enguany, el 2020 és un temps incert, immersos en el procés del Coronavirus, una pandèmia que afecta els cinc continents i que ens ha confinat durant 3 mesos en les nostres cases. A punt d’estrenar l’estiu encara no sabem com podrem conviure amb la COVID-19 sense aturar les nostres activitats habituals o/i extraordinàries. Com a resilients que som, des d’ACICOM volem portar endavant aquesta sisena edició del Festival de Cinema Ciutadà Compromés, com sempre, a la tardor. Si, malauradament, no poguérem celebrar les sessions presencialment, com és el nostre desig, es farien per alguns dels sistemes en línia que avui en dia tenim a disposició. Així les entrevistes, presentacions, debats i altres activitats complementàries es farien també en línia, oferint així l’oportunitat d’interaccionar, malgrat que continués d’alguna manera el confinament per motius sanitaris.

Les dades de celebració les hem programat, com habitualment, començant el dia 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual  fins a finals de novembre. Esperem poder-ho fer així; però ben entés que tal vegada hauríem de fer alguns canvis si la situació sanitària  ho requereix o la concurrència amb altres activitats ho aconsellen.

Per tant, queda convocat el VI Festival Cinema Ciutadà Compromés 2020, encara que susceptible de ser afectat pels canvis que l’organització considerem necessaris, sent acceptats qualsevol canvi o adaptació de les presents bases per causes alienes.

 

Condicions de participació

Podran presentar-se a concurs:

 1. Obres audiovisuals: llargmetratge, migmetratge o curtmetratge, que la seua temàtica tinga relació directa amb la Comunitat Valenciana (País Valencià) o que els seus productors/es, directors/es, actors/es, siguen d’origen valencià.
 2. Que la seua temàtica siga social i ciutadana, entenen per tal un cinema compromés amb l’entorn, proper o llunyà, I amb el temps històric contemporani.
 3. Compromés amb els valors socials i amb la seua transmissió. Compromés amb la societat i la política, amb l’art i la ciència, amb la igualtat i les polítiques de gènere, així com la crisi climàtica, el consum responsable, la participació ciutadana, la transparència i la lluita contra la corrupció; uns valors que són assumits com a propis. ACICOM entén l’audiovisual com un dels millors vehicles per fomentar nous models de vida, motivar comportaments i actituds positives enfront de la humana existència, denunciar injustícies o generar anàlisi i reflexions vitals.
 4. Les produccions   poden   ser  de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació, etc.
 5. Els audiovisuals hauran de ser en valencià o en castellà, o almenys una versió subtitulada en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

Documentació per a la preselecció

Termini de presentació: fins les 14 hores del dimecres 16 de setembre de 2020, amb la següent documentació per entrar a la preselecció del festival:

 1. Inscripció gratuïta electrònica mitjançant formulari que contemplarà la Fitxa Tècnica, la sinopsi, si es presenta a concurs i tots els aspectes contemplats en la fitxa formulari:

https://bit.ly/2zS0h4b

2. Obra audiovisual: Enllaç en línia (i clau, si aquest és privat) per a visionat per l´organització del Festival.

3. Frames, fotogrames o cartell il·lustratiu de l´obra per a poder difondre-la.

 

Documentació a aportar si la pel·lícula ha estat seleccionada

 L’organització avisarà a les obres audiovisuals que hagen sigut seleccionades, tant si es vol presentar a concurs com en la secció informativa, a través de la persona de contacte que figure en el formulari de la inscripció.

Els audiovisuals seleccionats hauran de facilitar una còpia amb la major qualitat possible, en coordinació amb l’equip del Festival.

Es podrà presentar la producció seleccionada mitjançant correu electrònic (tipus we transfer, drive, etc.) a gerencia@acicom.org o de manera presencial a la seu d’ACICOM (C/ Sant Ferran,12. 2º. Despatx 202 de 46001-València ).

Els enviaments per correu postal o missatgeria de qualsevol material s’hauran de marcar clarament amb la llegenda: “Mostra sense valor comercial, exclusivament per a finalitats culturals”. Les despeses generades per l’enviament dels materials aniran a càrrec del participant. ACICOM no assumirà cap cost derivat per aquests enviaments.

Els premis de la Secció Oficial a concurs

 S’estableixen els següents premis a concurs de la Secció Oficial dotats amb un guardó original de disseny únic realitzat per la ceramista Amparo Boluda:

 • Premi Categoria Ficció
 • Premi Categoria Documental
 • Premi Categoria Micromecenatge
 • Premi Audiovisual en Valencià
 • Premi Noves Realitats Socials
 • Premi Especial del Públic

Els 6 premis d’ACICOM no tenen dotació econòmica. Amb independència d’aquests premis oficials d’ACICOM, la Plataforma per la Llengua o el que puga atorgar lliurement qualsevol altra entitat col·laboradora, podran tindre una dotació econòmica concreta sempre que haja sigut acordada prèviament amb l’organització del Festival.

Selecció i jurat

El jurat oficial estarà format per persones professionals de la comunicació i del món audiovisual valencià.

El veredicte dels premis als audiovisuals presentats a Concurs en la Secció Oficial i el seu lliurament tindran lloc en l´acte de cloenda del FESTIVAL CCC en el mes de novembre de 2020, sense poder precisar a hores d’ara, si l’acte de lliurament podrà realitzar-se de forma presencial al Teatre El Micalet, com ha sigut habitual en les 5 edicions precedents, o de manera virtual si la situació ho requereix.

Les decisions del jurat seran inapel·lables. La direcció del Festival CCC es reserva el dret de no admetre, una vegada preseleccionats, aquells audiovisuals que no reunisquen les condicions tècniques i de contingut  adequades per a la seua exhibició pública.

Els premis de la Secció Oficial no podran, en cap cas, declarar-se deserts. Els membres del jurat podran concedir dos premis a una mateixa pel·lícula, i també podran atorgar, a més, mencions especials als audiovisuals que estimen convenient però aquestes mencions rebran un títol honorífic i no el guardó dels premis consistents en l’estatueta original.

Drets de les obres i termes legals 

 1. L’organització del Festival assumeix que les persones responsables d’inscriure els audiovisuals a concurs compten amb els drets d’exhibició de les obres que presenten, eximint a  ACICOM de qualsevol responsabilitat civil o penal per la projecció dels audiovisuals.
 2. Durant la celebració del festival, l´organització es reserva el dret d´exhibir les pel·lícules seleccionades en les diverses sessions i sales durant el desenvolupament del Festival al llarg de les setmanes que dure el festival.
 3. Tots els audiovisuals que hagen sigut admesos i es projecten al Festival CCC 2020, en la Secció Oficial de concurs o en altres seccions fora de concurs, figuraran en el catàleg oficial del festival. El Festival podrà realitzar còpies de les pel·lícules seleccionades que passaran a formar part del fons videogràfic del Festival i podran passar després a formar part del catàleg del circuit del Festival, les condicions del qual s´acordaran expressament amb els titulars dels drets de les produccions participants que ho accepten.
 4. Les productores, directores o persones que inscriguen els audiovisuals en la secció oficial a concurs del festival, autoritzen, al presentar el seu formulari d’inscripció, la utilització d’un o diversos fragments de l’audiovisual per la seua difusió com un material informatiu i de promoció en qualsevol mitjà de comunicació que decideix utilitzar l’organització del festival.
 5. El Festival pretén acostar els professionals dels audiovisuals i la ciutadania, per la qual cosa es facilitarà tant la presentació dels audiovisuals com els col·loquis posteriors sobre els audiovisuals i les temàtiques que tracten.
 6. El Festival organitza activitats paral·leles a les projeccions, coherents amb les temàtiques tractades
 7. La inscripció d´una pel·lícula en la Secció Oficial a concurs del Festival CCC 2020 així com les pel·lícules presentades fora de concurs suposa l’acceptació i compliment de les presents bases de participació.

 

Per a qualsevol aclariment, dubte o sol·licitud d’informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb l’organització a través del correu:

acicom@acicom.org o gerencia@acicom.org

O en la nostra seu: Despatx 202 OCTUBRE Centre de Cultura Contemporània

C/ Sant Ferran,12. 46001-València Telèfons 960 722 884 ó 665 585 389

Foto premiats Cloenda FCCC2019

Post a Comment