Avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, inscripció als grups de treball organitzats per al procés participatiu previ.

ACICOM t’anima a participar dient la teua,(o la nostra), davant l’avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; per a la qual cosa t’invitem a realitzar la inscripció als grups de treball organitzats per al procés participatiu previ per a la seua elaboració.

 

Formulari inscripció grups de treball procés participatiu per a la Llei de Participació de la Comunitat Valenciana

https://bit.ly/Inscripció-Grups-treball-Avantprojecte

GVA.ES: La Generalitat obri el tràmit d'informació pública del projecte de llei de participació ciutadana

Els terminis d’inscripció són:
– Fins al divendres dia 10 de desembre, a les 14 hores, per als grups de treball 1 i 2.
– Fins al 30 de desembre, a les 14 hores, per als grups de treball 3, 4 i 5.

Aquests són els grups de treball proposats:

  • GT-E1: La participació de les persones valencianes residents en l’exterior de la Comunitat Valenciana. En línia, 14 i 20 de desembre de 2021.
  • GT-E2: Compromisos i garanties de la Generalitat en la participació de la ciutadania en els assumptes públics. 15 (València) i 21 (Castelló) de desembre de 2021
  • GT-E3: La participació en l’Educació reglada i la no reglada. 10 (València) i 17 (Alacant) de gener de 2022.
  • GT-E4: Foment i promoció de l’associacionisme.11 (Alacant) i 18 (València) de gener de 2022.
  • GT-E5: Funcions del Consell de Participació Ciutadana. 12 (Castelló) i (València) 19 de gener de 2022.

El funcionament dels grups de treball serà el següent:

  • Tens en per a saber-ne més “Document base” en el que estarà recollit els continguts de cada grup, com a punt de partida de l’anàlisi conjunta. Serà un document de treball, és a dir, no debatrem el que en ell queda recollit, sinó que ens servirà de marc per a la detecció de necessitats i formulació de propostes.
  • Les dues sessions destinades a cada grup de treball consistiran, en un primer lloc, en la detecció de necessitats respecte a la norma, i en segon, en l’elaboració de propostes. Cada sessió tindrà una duració de 3 hores, en horari de 17 a 20 h.
  • Existeix la possibilitat de realitzar la participació de manera virtual, per a aquelles persones que tinguen dificultat d’assistència. És important que es valore com a prioritària la participació presencial, de manera que s’utilitze la connexió en línia solo en aquells casos que així ho necessiten. Trobareu en el formulari d’inscripció, en l’apartat d’observacions, un espai per a sol·licitar la participació virtual, explicant les vostres circumstàncies.
Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, us arribarà un correu confirmant la vostra participació en el grup al qual us hàgeu inscrit.

Si desitges vehiculitzar mitjançant ACICOM les teues propostes o inquietuds, estem oberts a estudiar qualsevol proposta, com per exemple realitzar una CONVERSA OBERTA amb les persones interessades per tal de formular aportacions col·lectives, No tens més que posar-te en contacte amb nosaltres  acicom@acicom.org o per telèfon 970722884

Post a Comment