9 de juny Dia Internacional dels Arxius, ACICOM I COBDCV tornem a exigir la declaració de BIC dels arxius audiovisuals valencians.

ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) i el COBDCV (Col·legi Oficial de Bibliotecarisi Documentalistes de la Comunitat Valenciana) continuem reivindicant i exigint que els arxius audiovisuals de RTVV i de RTVE a la Comunitat Valenciana, siguen declarats BIC com a principal mesura per a la seua protecció i posada a disposició de la ciutadania.

 Hem presentat formalment, com estableix la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, la sol·licitud d’incoació de BIC (Bé d’Interés Cultural) dels arxius audiovisuals de RTVV i RTVE a la Comunitat Valenciana. La nostra sol·licitud ha estat acompanyada dels informes preceptius de les institucions que fixa la Llei de Patrimoni: Consell Valencià de Cultura i Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, a banda d’altres informes professionals que també han segut facilitats a la Conselleria.

 La Conselleria de Cultura no ha contestat ni en temps ni en forma i ara, mitjançant contestació realitzada a la Sindicatura de Greuges, davant la qual hem presentat una queixa, diuen que ja estan suficientment protegits i que no cal fer res més; quan saben que calen altres informes contradictoris als de les institucions reconegudes i que de moment no els han presentat. Sent al mateix temps una burla dels òrgans institucionals que segons la Llei i el nostre Estatut d’Autonomia tenen dipositades les competències, sent ignorats totalment.

 ACICOM i el COBDCV, fem una crida a entitats i institucions valencianes per tal d’ajuntar les nostres forces en la defensa del nostre patrimoni, per aconseguir la protecció màxima per als arxius audiovisuals de RTVV i RTVE i la seua posada a l’abast de tota la ciutadania. Avui amb més forç encara quan celebrem el DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

 Vos adjuntem tota la documentació que pel moment disposem sobre la Declaració de BIC.

20130729 Informe del CVC sobre Arxiu_RTVV

20131227 Contestació informe favorable CVC

20140312 Informe Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles a ACICOM

20140312 Informe Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles registre Conselleria

 

20140505 Admissió a tràmit de la Queixa

20140526 Al·legacions i ampliació de la informació fins ara facilitada

20140604 Contestació Síndic amb 15 dies per al·legar

20140604 Contestació Síndic Informe Administració Directora General Cultura

 DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

ICA_2014En un dels moments significatius dels arxius a nivell internacional durant anys, la Conferència General de la UNESCO aprovà per unanimitat en la sessió plenària del 10 de novembre de 2011 la Declaració Universal dels Arxius.

Poc més d’un any després que el Consell internacional d’Arxius – ICA decidís per unanimitat aprovar el text de la Declaració Universal sobre els Arxius, durant l’Assemblea General, d’Oslo, el 17 de setembre de 2010. El passat novembre va ser l’Assemblea General de la UNESCO qui va ratificar per unanimitat dita Declaració. Aquesta important decissió és un pas bàsic en la millora de la comprensió dels usuàris dels arxius, alhora que és una gran oportunitat per millorar la consciència dels arxius en el públic en general.

La Declaració posa en evidència la rellevància i el paper dels arxius en la societat moderna. Destacant el rol jugat en la transparència admnistrativa, en l’actuació democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva. Sense oblidar en cap moment la tradicional preocupació per satisfer les necessitats de la investigació històrica, la Declaració reposiciona la gestió eficaç dels arxius, com un dels puntals de la base de la moderna administració pública, les bones pràctiques en l’empresa privada, i el fàcil accés dels ciutadans a la informació.

La primera versió de la declaració fou redactada pels arxivers del Quebec l’any 2007. La Secció de l’ICA d’Associacions Professionals (SPA), junt amb un grup de treball internacional, desenvolupà el text per fer-lo més entenedor per a un públic universal, tenint en compte les diferències en la tradició del llenguatge, culturals i arxivístiques. SPA, en el seu moment, presionà perquè l’ICA aprovés el text en tot el seu conjunt. Fet que comportà que s’hi generèssin debats estimulants abans d’obtenir-ne l’aprovació definitiva a la Junta General d’Oslo, de setembre de 2010.

Per què un Dia Internacional dels Arxius?Des d’aleshores la comunitat arxivística internacional ha treballat incansablement perquè dita declaració fos adoptada per la UNESCO, i un cop assolida dita fita el repte, a partir d’ara, serà utilitzar la Declaració amb la màxima eficàcia i que, d’una vegada per totes, els arxius es treguem de sobre la percepció antiquada del nostre paper, per finalment prendre el lloc que ens correspon com actors importants en el cor de l’administració pública i en el centre de la memòria social.

Un altre dia internacional en un calendari que ja està molt carregat! No obstant això la imatge que el públic té dels arxius és confusa: sovint confosos amb les biblioteques, els arxius segueixen sent considerats com a documents per a ús intern només, són de difícil accés i només són d’interès per als historiadors. Aquesta percepció del públic i de les organitzacions que produeixen els arxius no és clara, però té un impacte en els recursos humans i financers que els responsables i administradors assignen al arxivat de la seva organització i / o de les seves institucions d’arxius.
Per tant, és essencial recordar que els arxius són documents creats, rebuts i conservats com una evidència i com a informació per a una organització o una persona, per respondre a obligacions jurídiques, o transaccions. Els arxius són els documents que són conservats per aquells que els produeixen, els seus successors o una institució d’arxius que s’encarrega d’això, causa del seu valor jurídic o perquè tenen un significat històric en el llarg termini.
Es tracta d’un patrimoni cultural i una font d’informació de primera mà. El patrimoni arxivístic representa un testimoni invaluable sobre el desenvolupament econòmic, polític, social i cultural de la humanitat. La diversitat de les fonts d’arxius i el seu format és considerable. Per assegurar la seva conservació, és necessari tenir un enfocament molt ampli que consideri tots els tipus d’arxius i els materials de suport. No és possible limitar-se a un únic tipus d’arxiu, tots mereixen atenció.
Gràcies al dia Internacional dels Arxius, podem:
• Fer que la ciutadania sigui conscient de la importància dels arxius, base dels seus drets i de la seva identitat;
• Fer que els responsables de les preses de decisions siguin conscients dels avantatges d’un bon arxivat per a una bona administració i per a un desenvolupament ben dissenyat;
• Fer que el públic sigui conscient, en els sectors públics i privats, de la necessitat de conservar els arxius a llarg termini i de facilitar l’accés;
• Promoure i difondre a un públic ampli, documents únics, extraordinaris i rars conservats en les institucions d’arxius;
• Millorar la percepció que es té sobre els arxius i augmentar la seva visibilitat a nivell mundial.


Per a saber més

http://www.internationalarchivesday.org/wordpress/

http://www.ica.org/13636/international-archives-day/celebra-el-da-internacional-de-los-archivos.html

Consejo Internacional de Archivos http://www.ica.org/

MECD Dia Internacional Arxius http://www.mecd.gob.es/microsites/cultura/archivos/dia-archivos/2014/presentacion.html;jsessionid=82ADCA50DAA89ADDFDB0953223139CB9

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS ARXIUS 

Post a Comment