15 de març Dia Mundial dels Drets dels Consumidors

ACICOM ha celebrat enguany el 15 de març, Dia Mundial dels Drets dels Consumidors presentant un renovat Gabinet Jurídic que augmenta la seua atenció a les persones associades i a la ciutadania de la Comunitat Valenciana

 Adjuntem informació detallada dels dies d’atenció, tant telefònica com presencialment i un catàleg dels drets de la ciutadania relacionats especialment amb la informació i la comunicació.

15 DE MARÇ 2015

DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR

ACICOM AMB TU  

Des de l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) oferim a les persones associades i a la ciutadania de la Comunitat Valenciana la nostra renovada oficina d’orientació i reclamació per a fer valer els drets que la normativa vigent estableix i per a reivindicar els nous que encara no estan suficientment reconeguts.

 A la nostra oficina trobareu eficàcia, ajuda i compromís. Hem decidit destacar alguns dels drets més importants, sense oblidar altres que com a ciutadania i consumidors en tenim.

DRETS :

1. Dret a comunicar i rebre informació substancial, veraç, eficaç i suficient per qualsevol mitjà de difusió.

2. Dret d’accés a la informació pública i dret de transparència per part de l’activitat pública.

3. Dret a conèixer i usar, oralment i per escrit, el Valencià tant en les relacions privades com en les relacions d’aquells amb les instàncies públiques.

4. Dret a la protecció de dades de caràcter personal, al seu accés, rectificació i cancel·lació.

5. Dret a  l’oblit en Internet.

6. Dret a la protecció d’interessos econòmics i socials; i en particular enfront de les pràctiques comercials deslleials i la inclusió de clàusules abusives en els contractes tals com:

Clàusula sòl en la hipoteca

  • Dificultar l’eficàcia de la garantia
  • L’exigència de presentar el producte en l’envàs original per tal de fer la devolució del mateix.

7. Dret al reemborsament per incompliment del termini d’entrega pactat en compres fetes per Internet.

8. Dret de devolució per publicitat enganyosa.

9. Dret de desistiment en compres a distància i fora d’establiment mercantil.

10. Dret a canviar d’operador de telefonia i ADSL.

11. Dret a rebre serveis de comunicacions electrònics amb garantia de qualitat i a la continuïtat del servei.

12. Dret a una facturació desglossada.

13. Dret a una especial protecció en els serveis de tarifació addicional.

 

PER CONTACTAR:

Presencialment

Per telèfon

Dimarts

16:00 a 18:00

Dimecres

16:30 a 19:30

16:00 a 18:00

Dijous

16:30 a 18:00

16:00 a 18:00

Oficina:   C/Portal de Valldigna, 5 Baix nº2. 46003 VALÈNCIA

Número de telèfon: 96 07 22 88 4

Al nostre correu electrònic: gabinetjuridic.acicom@gmail.com.

Post a Comment