Victòria en els tribunals: El Govern d’Espanya haurà de ser transparent sobre les seues polítiques de govern obert

En una victòria important per a l’avanç de la transparència del govern a Espanya, l’Audiència de Madrid ha dictaminat que el Govern espanyol ha de proporcionar Access Info Europa, una sèrie de documents sol·licitats  relacionats amb la seva participació en l’Aliança per al Govern Obert (OGP).

En una decisió particularment interessant en la jurisprudència encara jove i en evolució d’Espanya en el dret d’accés a la informació – la Llei de Transparència va entrar en vigor el desembre de 2014 – el Tribunal va considerar que la societat civil pugui participar en la presa de decisions sobre polítiques de govern obert, tenir accés complet a la informació pertinent és essencial.

Donem la benvinguda a aquesta decisió, tant per tal de garantir la transparència al voltant dels processos de govern obert a Espanya i perquè el tribunal està donant suport el principi que la presa de decisions oberta és essencial per a la participació del públic “, va declarar Helen Darbishire, directora executiva d’Access Info Europe, i també un membre del Comité de Direcció de l’ la Associació de Govern Obert https://www.opengovpartnership.org/

L’irònic del cas no es va perdre en el Tribunals, que van deixar clar que, donada la naturalesa de l’Aliança per al Govern Obert, hi havia un imperatiu particular, a ser transparent. El Tribunal  va declarar que:

L’Aliança de Govern Obert (OGP), de la qual Espanya forma part, té l’objectiu de garantir la participació de la societat civil i ciutadania en el desenvolupament de les activitats públiques, que al seu torn fa que sigui essencial tenir accés a la informació pertinent per tal de exposessin les seves opinions, propostes i millores en la planificació de les polítiques públiques i per conèixer els criteris que es tenen en compte en la presa de decisions i, en general, per a complir amb els objectius de la OGP.

El Tribunal va subratllar els principis democràtics en joc en aquest cas, assenyalant que ” Aquí és rellevant per a aplicar la màxima ‘la informació és poder’: és la possibilitat de participació .”

Aquest cas es remunta a l’agost del 2015, quan, davant d’un mur de silenci de l’oficina del gabinet espanyol (Ministeri de la Presidència) sobre els avenços en la implementació dels compromisos adquirits en virtut de processos Associació de Govern Obert, directora d’Access Info Helen Darbishire presentar una sol·licitud d’informació demanant per als documents que proporcionin actualitzacions d’estat.

No només el Govern espanyol es negà a proporcionar la documentació completa en resposta a la sol·licitud d’informació inicial, sinó que també quan el Consell de Transparència d’Espanya va fallar a favor de la divulgació, el Govern va anar als Tribunals  per impugnar aquesta decisió.

El Govern espanyol ha de decidir ara si apel·lar. Si no és així, té 15 dies hàbils per aportar la informació d’accés als documents.

Resultat d'imatges de govern transparent“Celebramos esta victoria porque por un lado asegura transparencia de los propios procesos de Gobierno Abierto en España, pero también porque el Tribunal ha apoyado en su sentencia el principio de que abrir la toma de decisiones es imprescindible para la participación”, ha declarado Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe y miembro del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

El Tribunal enfatiza en la sentencia, con cierta ironía, que teniendo en cuenta la naturaleza de la Alianza para el Gobierno Abierto, resulta especialmente importante que el Ministerio sea transparente sobre sus acciones.

Además, el Tribunal hace especial hincapié en los principios democráticos que estaban en juego al denegar el acceso a la información por considerarla auxiliar, afirmando que Mal se puede cumplir con los compromisos adquiridos en el ámbito de la OGP; de la participación de la ciudadanía, si no se cuenta con la información necesaria elaborada (…) Aquí cabe aplicar la máxima “información es poder”; es posibilidad de participación.

Este caso tan peculiar comenzó en agosto de 2015 cuando, ante el silencio por parte del Ministerio de Presidencia acerca del estado en la implementación de los compromisos adquiridos en materia de Gobierno Abierto [1], la directora de Access Info, Helen Darbishire, envió una solicitud de acceso a la información pidiendo los documentos que pudiesen informar acerca de estos avances.

El Ministerio de Presidencia no sólo no dio acceso a estos documentos inicialmente, sino que cuando el Consejo de Transparencia falló a favor de Access Info y estimó que los documentos deberían ser publicados, el Gobierno llevó su negativa a hacerlos públicos ante los tribunales.

El Gobierno deberá ahora decidir si apela o no la decisión del Tribunal en primera instancia. Si decide no hacerlo, debe entregar los documentos antes del 11 de mayo.

Aquí está disponible la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 5.

En la actualidad el Gobierno se encuentra actualmente en proceso de elaboración de su tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto para el periodo 2017-2019. Aquí pueden leerse las aportaciones de Access Info Europe ha realizado a la consulta pública abierta como parte de este proceso.
Para más información, por favor, contactar con:
Luisa Izuzquiza, Responsable de comunicación | Access Info Europe
Helen Darbishire, Directora | Access Info Europe
Envía un e-mail o llama al +34 913 656 558

Post a Comment