TIRANT AVANT ESCOLARS 2021, XV PREMIS A LES PRODUCCIONS AUDIOVISUALS REALITZADES PER ESCOLARS

ImatgeTIRANT AVANT ESCOLARS 2021
#BonDiaEscolarsAudiovisuals
XV PREMIS A LES PRODUCCIONS AUDIOVISUALS REALITZADES PER ESCOLARS
L’Agència d’Informació, Formació i Foment de l’Audiovisual (l’AIFFA) convoca el

FESTIVAL TIRANT AVANT ESCOLARS 2021 d’acord amb les bases seguents:

1.- Podran participar-hi produccions audiovisuals realitzades durant els darrers anys als centres d’educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Especial, Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes o alumnat universitari, sempre que no hagen estat presentades en edicions anteriors. Dins la secció #BonDiaEscolarsAudiovisuals, podran visionar-se obres procedents de tots els territoris del domini linguístic en una mostra a competició amb les diverses variants transfrontereres de la nostra llengua.

2.- Les produccions poden ser de qualsevol gènere i durada: ficció, documental, animació, videoclip, videolit, videocreació, produccions de doblatge, booktràilers…, tant realitzades sobre continguts curriculars com extracurriculars. En el cas dels centres educatius valencians, les obres presentades podran ser-ho en qualsevol de les llengües que s’hi utilitzen.

3.- També podran participar-hi podcasts de ràdio realitzats pels centres educatius de qualsevol nivell.

4.- Les produccions participants en aquest Festival es presentaran en arxius electrònics, independentment del format en què hagen estat realitzades, a través d’Internet, via WeTransfer o Google Drive a l’adreça tirantavant@gmail.com.

5.- S’estableixen tres categories generals:
5.1.- Produccions audiovisuals realitzades per alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Especial.
5.2.- Produccions audiovisuals realitzades per alumnes d’Educació Secundària, Cicles Formatius, Batxillerat, Formació de Persones Adultes i Universitats.
5.3.- Podcasts de ràdio de qualsevol nivell educatiu.

6.- L’alumnat haurà d’haver participat en tants dels processos de la producció com siga possible, ben entès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció del professorat ha d’estar inevitablement present.

7.- La formalització de la inscripció constarà de:

Inscripció electrònica al formulari: http://bit.ly/TIRANT-AVANT-ESCOLARS-2021

– L’enviament de l’obra audiovisual o el podcast de ràdio haurà de fer-se en arxius digitals estàndards:

– mp4 per a vídeos I.mp.3 o .wav per a àudios.

– material gràfic: almenys una fotografia de l’obra audiovisual o el logo del podcast de ràdio en format .jpg.

8.- Tot aquest material haurà d’enviar-se per correu electrònic o altres mitjans en línia abans de les 24 hores del 31 de maig de 2021 a la seguent adreça: tirantavant@gmail.com (Contacte per Whatsapp al: 608582137).

9.- Un jurat format per professionals de l’educació, de la comunicació i de l’audiovisual atorgarà un Premi TIRANT AVANT ESCOLARS per cada categoria i podrà atorgar igualment altres premis i/o mencions especials en cadascuna de les categories a concurs en funció de les obres presentades.

10.- Igualment s’atorgaran dos PREMIS DEL PÚBLIC, un de vídeo i un altre d’àudio. La forma de participar-hi serà a través del canal de YouTube del Festival o al seu canal d’IVOOX (entre el 7 i el 15 de juny), on podran visionar-se o escoltar-se totes les obres a concurs, i es publicarà a les xarxes socials de l’AIFFA i del Festival TIRANT AVANT ESCOLARS 2021.

11.- Hi haurà premis consistents en Talleres de Doblatge o de Ràdio per a les produccions guanyadores de cada categoria, patrocinats per DUB&GROW i TIRANT DE VEU, a realitzar en cadascun dels centres guanyadors, de manera presencial a les aules o en línia.

12.- Així mateix, s’establixen els seguents premis especials: IGUALTAT, INTEGRACIÓ, NO DISCRIMACIÓ, NATURA i PLURILINGÜISME a aquelles produccions que proposen continguts d’igualtat de gènere, d’integració social, de no discriminació, d’una mirada ecològica i sobre la convivència entre les llengues.

13.- El lliurament dels guardons s’anunciarà la setmana del 16 de juny de 2021.

14.- L’organització del Festival TIRANT AVANT ESCOLARS 2021 es reserva el dret de poder difondre les produccions presentades a concurs entre els centres escolars d’arreu del territori a través de la Xarxa Audiovisual Valenciana (Contacte per Whatsapp al:608582137 o al tirantavant@gmail.com), amb l’autorització corresponent de les persones responsables, en sessions adreçades especialment al públic escolar i també al públic en general.

15.- Donat que les produccions se situen dins de l’àmbit educatiu dels centres docents, la persona autoritzant de la seua presentació serà (o haurà d’haver estat) professorat del centre de l’alumnat que realitze i/o protagonitze cada producció. Per tant, seran aquestes les persones responsables d’obtindre i de custodiar totes les autoritzacions legals pertinents per part de qui ostente la pàtria potestat de l’alumnat participant menor d’edat, així com de les dades personals subministrades a les inscripcions i als títols de crèdit de les respectives produccions.

16.- La participació al Festival TIRANT AVANT ESCOLARS 2021 pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

17.- La interpretació del Reglament serà competència exclusiva de l’organització del Festival.

FESTIVAL TIRANT AVANT ESCOLARS 2021 – L’AIFFA

Carrer de Benicarló, 37-A-3r 9ª 46020 – VALÈNCIA telf. 608 582 137 tirantavant@gmail.com

                                                                      Amb la col·laboració de:

Tallers de Doblatge+DUB&GROW, S.L. i de TIRANT DE VEU

ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació

 Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Post a Comment