SOCIOLOGIA DELS MEDIA AL PAÍS VALENCIÀ Nº 23 de la revista Arxius de Ciències Socials

L’amic Rafa Xambó ens fa aplegar el  número  n. 23 de la revista Arxius de Ciències Socials, tracta de manera monogràfica la  Sociologia dels Media al País Valencià.

Molt interessant per a totes aquelles persones que ens ocupa i preocupa la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana.

Pots consultar  tota la revista en: http://www.uv.es/~sociolog/arxius/arxius_23.html

o també cadascú dels seus articles en:

NÚMERO 23/ Desembre 2010

Els mitjans de comunicació al País Valencià

RAFAEL XAMBO I OLMOS

3/16
Periodistes i periodismes a Espanya i al País Valencià. Sociopolítica i cultura professional dels informadors

JOSEP LLUÍS GÓMEZ MOMPART

17/36
La informació de proximitat del País Valencià en l’àmbit dels territoris de llengua catalana

FRANCESC MARTÍNEZ SANCHIS

37/58
Un pla estratègic per a RTVV

TONI MOLLÀ

59/68
Los cibermedios en el País Valenciano

GUILLERMO LÓPEZ GARCÍA

69/78
De com es perdé l’humor: l’esgotament de la sàtira als mitjans de comunicació valencians des d’una perspectiva històrica

FRANCESC MARTÍNEZ GALLEGO

79/91
Examen del columnisme valencià. Els gèneres d’opinió en els mitjans escrits valencians

MARTÍ DOMÍNGUEZ

93/101
Premsa, poder i anticatalanisme: la vigència de La Provincias

FRANCESC VIADEL

103/112
La instrumentalització mediàtica de la identitat valenciana: el discurs anticatalanista de Las Provincias (1978-1999)

VICENT FLOR MORENO

113/122
La cobertura periodística de la crisis política de los socialistas valecnianos: entre el conflicto y la personalización

ANDREU CASERO

123/135
El tratamiento del urbanismo y del agua en los informativos de Canal 9

YOLANDA VERDÚ CUECO

137/148
Tómbola y la transformación de la visibilidad

JUAN PECOURT

149/159
La inmigración en los medios de comunicación. Tendencias discursivas

RAFAEL XAMBÓ

161/171
Exclusión discursiva de la población inmigrante en la prensa gratuita

BENNO HERZOG

173/184
La representació de les dones inmigrants en la premsa

INMACULADA VERDEGUER ARACIL

185/192
El tractament informatiu de la violencia de gènere en els informatius de Canal 9

EMMA GÓMEZ NICOLAU

193/203
Análisis crítico de las prácticas discursivas en torno al plan de reforma de la muralla árabe en el centro histórico de Valencia

MARÍA LABARTA POSTIGO

205/212
El fet difrencial: la comunicació alternativa i els moviments socials al País Valencià

XAVIER GINÉS

213/227
El tractament informatu d’una crisi política. L’11-M a la premsa valenciana

IGNASI DUART

229/239
ABSTRACTS/ RESUMS 241/246
NOTES BIOGRÀFIQUES 247/249

Arxius de Ciències Socials té com a finalitat principal la publicació de resultats originals d’investigació en ciències socials, amb una perspectiva oberta en especial a les aportacions procedents de la sociologia, l’antropologia social, el treball social, les relacions laborals, el dret del treball i les altres ciències del treball, l’economia aplicada, l’anàlisi de les institucions i les organitzacions econòmiques, etc. Aquesta orientació multidisciplinar respon a l’articulació dels estudis de ciències socials en la Universitat de València, tot connectant-la amb el context nacional i internacional mitjançant la publicació  d’estudis realitzats en qualsevol àmbit geogràfic i en qualsevol centred’investigació arreu del món.
Arxius de Ciències Socials és una publicació independent, que persegueix únicament l’increment del coneixement i l’exercici de la llibertat de crítica, que no està sotmesa a cap  orientació política, ideològica o religiosa i que no propugna una única línia teòrica o metodològica en la panoràmica contemporània de les ciències socials. El seu objectiu és la definició d’un equilibri adient entre la producció d’informació cientificosocial rellevant per a la societat valenciana i la inserció en la comunitat cientificosocial internacional, a la recerca d’un balanç productiu entre l’atenció a les problemàtiques locals i la difusió i elaboració d’idees i propostes d’abast universal.

Arxius de Ciències Socials manté un compromís amb els problemes i la realitat lingüística i cultural de la societat concreta en la qual ha nascut i existeix, així com amb els principis de desenvolupament intel.lectual i material dels pobles, pau, igualtat entre les dones i els homes i defensa ecològica del medi ambient assumits estatutàriament per la Universitat de València. Tanmateix, la seua finalitat no és la promoció doctrinal d’aqueixos principis comuns a la comunitat acadèmica valenciana, sinó la contribució a un millor coneixement de la seua presència, límits i manifestacions en el món actual.

Arxius de Ciències Socials, d’acord amb els criteris anteriorment assenyalats, publica materials redactats en la llengua pròpia del País Valencià, i també en espanyol i en les llengües habituals en la comunitat científica internacional.

Post a Comment