SEED First Workshop: “Citizens Awareness” CONSCIENCIACIÓ DE LA CIUTADANIA Un núvol d’informació del sector públic i la publicitat pública. 9 de maig de 2013 Madrid

ACICOM participa en este primer taller que es realitza dins del marc del projecte europeu SEED

Vegem amb gran satisfacció, que les sinergies inicials d’aquest projecte impulsat per una empresa tecnològica valenciana: IDI-EIKON i un ajuntament valencià: Quart de Poblet, tal vegada es van generar en un dels primers actes públics realitzats per ACICOM. En concret el que va tindre lloc el dia 25 de gener de 2010 amb el títol Persones Majors: Comunicades o Incomunicades que va comptar entre els seus ponents amb  Miguel Alborg d’IDI EIKON i amb Juan Medina, soci d’ACICOM i regidor de Quart de Poblet.

Més informació sobre aquell acte de 2010 en:  http://www.20minutos.es/noticia/611849/0/

http://www.levante-emv.com/television/2010/01/25/proyecto-europeo-acerca-tic-mayores-traves-television/672597.html

El Projecte SEED

L’objectiu de SEED consisteix a ampliar, a través del “cloud computing” i una xarxa econòmica de la publicitat interactiva dels Serveis Públics iPSA, els resultats positius de les iniciatives de l’eInclusión per impulsar serveis electrònics “centrats en el ciutadà”, i poder reutilitzar tant com sigui possible informació del sector públic (PSA) ja sigui Europea, Nacional, Regional o Local i aprofitar d’aquesta manera els costos de desplegament dels serveis de govern electrònic. SEED reutilitza PSI per fer mash-ups dels continguts de l’i-Govern per sensibilitzar als ciutadans sobre els serveis d’administració electrònica disponible a través de tota Europa: això és, la transformació de la PSI en missatges i-PSA.

SEED té les seves arrels en la de l’Agenda Digital, llançada per la Comissió Europea a Brussel·les el 12 de desembre de 2011 i reforça les seves estratègies. En la seva “Agenda Digital per a Europa”, la Comissió ha identificat la reutilització d’informació del sector públic, com la clau per aconseguir un mercat únic digital.

La Comissió recolza i recolza les dades obertes (open data) i considera que accedir, analitzar, reutilitzar, combinar, i processar dades governamentals, produeix importants beneficis que es poden agrupar entorn de dues dimensions

 • Transparència: Obrir dades es percep com un poderós instrument per incrementar la transparència en l’administració pública, millorant la visibilitat de la informació que abans no accessibles, informar als ciutadans i les empreses sobre les polítiques, la despesa pública i els resultats.
 • Nous serveis i creixement econòmic: les dades combinades de manera innovadora i no prevists inicialment permet als nous serveis de valor afegit, impulsant la creació d’ocupació, i donant com resultat millores substancials en la prestació de serveis públics al mateix temps que contribueix al creixement econòmic.

Això és exactament el que proposa SEED:

 • SEED té una estructura de Cloud Computing garantir l’asequibilidad, l’escalabilidad, i després, la sostenibilitat a llarg termini.
 • SEED es basa en els mecanismes de PSA per potenciar les possibilitats d’arribar a la ciutadania, combinant les capacitats TIC amb mitjans de comunicació i accions del tipus publicitat.
 • En ser “interactiu” (la “i” en l’i-PSA) SEED garanteix que els continguts i l’aprestación dels missatges seran fàcils d’implementar, adaptar i d’impactar en l’audiència triada, a causa de la combinació d’interfícies TIC inclusives i les seves capacitats multi-canal.

SEED està construït i desplegat sobre la plataforma CMS-SOA i-Preventions® desenvolupada per IDI EIKON.

La plataforma e-Preventions® està sent utilitzada satisfactòriament (més enllà de la fase inicial de finançament de la CE) per al desplegament dels serveis de T-Seniority (CIP-ICT-PSP projecto d’e-inclusió 224988, http://tseniority.idieikon.com i DIEGO (CIP-ICT-PSP projecto d’e-Govern inclusiu 250451, http://www.diego-project.eu/).

FINANÇAMENT

SEED està parcialment finançat pel Programa de Suport a les Polítiques TIC (ICT-PSP). El Programa CIP (Programa per a la Competitivitat i la Innovació) s’aplicarà entre 2007 i 2013 i està organitzat entorn de tres programes específics plurianuals: la iniciativa empresarial i la innovació: Programa (EIP); Polítiques de Suport a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC): Programa (ICT-PSP); Europa Energia Intel·ligent: Programa (IEE).

OBJECTIUS
El Programa de Suport a les Polítiques TIC té com a objectiu aconseguir una major incorporació i un millor ús de les Tics i dels continguts digitals per part de la ciutadania, els governs i les empreses, especialment en les Pimes. Ajuda a superar els obstacles que impedeixen l’avanç d’una societat de la informació per a tots. ICT-PSP té com a objectiu desenvolupar solucions i serveis basats en les TIC a nivell paneuropeo, sobretot en àmbits d’interès públic. Una major utilització de serveis TIC, obrirà una àmplia gamma de noves oportunitats de negoci, en particular per a les PIME innovadores.
ICT-PSP recolza les accions pilot i activitats de “networking” en àmbits tals com: les TIC aplicades a la salut, les TIC per a l’envelliment i la inclusió; biblioteques digitals; les TIC per al govern i la gobernanza, les TIC per a l’eficiència energètica, el medi ambient i la mobilitat intel·ligent; informació del sector públic …
SEED es va presentar en la cinquena convocatòria de propostes de 2011 i ha estat designat com a pilot de tipus B: estimular la captació de serveis i productes innovadors basats ​​en les TIC, sota el lema 4.1: Cap a un núvol de serveis públics.

SEED neix per complementar iniciatives anteriors d’INCLUSION, sense solapamiento algun dels objectius específics mateixa.

SEED vol apalancar els resultats de DIEGO (DIEGO: “highly scalable Deployment model” of Inclusivament i-Government”, call CIP-ICT-PSP.2009.3.3) i aprendre de les lliçons i experiències positives allí viscudes.

Els pilots SEED se centren a les regions dels nous Estats membres de la Unió Europea. El Consorci de SEED vol posar en relleu el potencial de reduir els costos d’informació i les comunicacions (TIC) mitjançant la virtualització dels béns de capital en una despesa operativa assequible.

Descripció de l’Objectiu
O1 Implementar en condicions realistes serveis innovadors i-Govern, “conscienciant i estimulant el compromís dels usuaris finals, a través de tota Europa
O2 Demostrant l’impacte potencial de tals serveis entre els actors més rellevants involucrats en lacadena del servei (Autoritats Locals, Regionals i Nacionals, Terceres Parts, el Sector Privat, els Usuaris Finals… incloent una “finestreta única” per al lliurament del servei a través de diferents Administracions i el reforçament de les tasques dels Funcionaris Públics pel que fa al contingut i a la prestació del servei.
O3 Demostrant l’organització tècnica i la viabilitat legal dels serveis (incloent tots els temes Ètics i l’impuls de la literatura existent, la seva formació i material de producció similar)
O4 Verificar tals serveis al llarg de la cadena completa de tots els interessats (des de la perspectiva de l’impacte i els temes econòmics)
O5 Verificar la sostenibilitat, escalabilidad i aplicabilitat de tals serveis a través d’Europa i construir un model de negoci sostenible

Socis

IDI EIKON


Coordinador Socio Investigación y Desarrollo Informático, EIKON, SL Corto Nombre País IDI EIKON España

Ajuntament de Quart de Poblet

alt

Soci Ajuntament de Quart de Poblet Nom curt País Quart de Poblet Espanya

Llegiu-ne més …

Instituto eAustria Timisoara

iEat Rumania

VARNA MUNICIPALITY

Partner
Varna Municipality
Short Name      Country
Varna          Bulgaria

Pegeia Municipality

Partner
Pegeia Municipality
Short Name      Country
Pegeia          Cyprus

Regione Istriana


Istria           Republic of Croatia

Rijeka City

Rijeka              Republic of Croatia

EL TALLER SEED: CONSCIENCIACIÓ DE LA CIUTADANIA

El 09 de mayo, Día de Europa , se celebra el aniversario de la “Declaración Schuman”, el día de hoy trae más cerca las instituciones europeas y los ciudadanos y fortalece los lazos entre los miembros de la UE.

En un discurso en 1950 en París, Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, propone una nueva forma de cooperación política para Europa que haría impensable la guerra entre los países que la componen. Fue el comienzo de lo que hoy conocemos como la Unión Europea.

De acuerdo con la UE, la información del sector público (ISP) es la principal fuente de información en Europa. Es producida y recopilada por los organismos públicos e incluye mapas digitales, datos meteorológicos, información de salud, información cultural, la información sobre el tráfico por carretera, así como información sobre los procedimientos judiciales.

Es necesario, sobre todo a nivel local, para elevar CONCIENCIA CIUDADANA. Ellos no saben lo que su administración (servicios públicos ya existentes) puede y está haciendo por ellos.

SEED es un proyecto europeo que puede ser una respuesta a algunos de estos retos, la prestación de servicios digitales servido desde la nube, que pueden ayudar a informar y educar a los ciudadanos y contribuir a aprovechar el uso de los servicios digitales, que los ciudadanos ignoran que existe.

SEED despliega servicios digitales inclusivas que son fáciles de usar y disponible a través de múltiples canales. Durante dos años y medio, doce socios de ocho países europeos van a trabajar el desarrollo de una serie de proyectos piloto a nivel local y regional con la participación de la sociedad civil y los desarrolladores de TI.

El SEED Consorcio invita a celebrar este Primer Taller, donde vamos a discutir los temas principales que tenemos y vamos a enfrentar durante el proyecto y los desafíos que prevé para la sostenibilidad de SEED después de su terminación.

En este taller, las políticas y las tendencias de la Agenda Digital Europea en lo que respecta a la información pública y la publicidad oficial se presentarán, sobre todo las iniciativas para dar a conocer y facilitar el contacto directo de las administraciones públicas con los ciudadanos de una manera más eficaz y accesible

PONENTES

 • D. Salvador Soriano Coordinadora de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
 • Sra. Laia Pujol: Gerente de Proyecto Europeo en el Centro de Emprendimiento e Innovación del IESE. Dynamizator la Asamblea de la Agenda Digital Europea 2012.
 • D. Miguel Alborg: Director y Foundator de IDI Eikon. Revisor Comisión Europea.
 • El Sr. David Cabo : Director y cofundator de Fundación CIVIO.
 • El Sr. Emilio García: Jefe de Departamento – Funcionario de Tecnología y Sistemas de Información en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas .
 • El Sr. José Ignacio Pastor: Presidente de ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación).
 • Sr. Juan Medina: Gobierno Abierto y Comunicación, Juventud y Deporte Consejero en el Ayuntamiento de Quart de Poblet.
 • Sr. César Calderón: Director Ejecutivo de Pensar Pública Pensar-CIPP neto.

El evento tendrá lugar en la Sala de Conferencias Aula Magna “ en el  INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), el 9 de mayo. Dirección: ATOCHA (calle) 106, MADRID, ESPAÑA. .

Més informació en: SEED First Workshop: “Citizens Awareness” A cloud of Public Sector Information & Public Advertising.

SI DESITGES REALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Post a Comment