Renovem el Consell de Gestió d’ACICOM Assemblea 6/4/2021

El dimarts dia 6 d’abril del 2021 vam realitzar Assemblea General d’ACICOM, resultat de la qual hem renovat el Consell de Gestió 

L’assemblea va tindre lloc el dimarts 6 d’abril del 2021, fent-se en la modalitat d’híbrida, es a dir, amb assistència física presencial a l’aula 01 del Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE i a la vegada connexió virtual mitjançant la plataforma jitsi, de codi obert. Van participar 30 persones associades.

En l’assemblea vam tractar el següent Ordre del Dia

  1. Benvinguda i plantejament de l’assemblea. Presentació de les persones recentment incorporades
  2. Situació actual, Memòria del 2020 i perspectives de futur d’ACICOM. (Intervenció de diverses persones responsables de projectes)
  3. Balanç econòmic del 2020
  4. Línies d’actuació del 2021
  5. Pressupost 2021
  6. Renovació i/o ratificació dels càrrecs i responsabilitats Consell de Gestió (la nostra Junta Directiva). Com a mínim hem d’elegir Tresoreria i Secretaria.
  7. Intervencions generals, suggeriments, aportacions, nous temes plantejats per les persones associades.

 

 

El nou Consell de Gestió (Consell Permanent + Vocalies de projecte o àrea) va quedar integrat per les següents persones_

Presidència Jose Ignacio Pastor
Vicepresidència Emília Bolinches
Secretaria David Vidal
Tresoreria Antonio Collado
Vocal ACCIÓ DOCUMENTAL + Joan Lloret
Vocal Festival Cinema Ciutadà Compromés 2021 Teresa Boix
Vocal Consum Aida Casanova
Vocal Comunicació Jose Vicente Ferrer
Vocal Marquèting i Xarxes Maria Fragoso
Vocal Internacional Raquel Villar
Vocal Fotografia Miracle Candela
Vocal Audiocreacions Francesc Fenollosa
Vocal nova organització Berto Jaramillo

 

Cal dir que tenim pendent de cobrir les vocalies de Memòria Històrica, Valencià i Igualtat. També invitem a tota la resta de persones associades, així com a qualsevol persona encara no sòcia, a sumar-se a la vida associativa i implicar-se en projectes, iniciatives o àrees d’actuació

Vos deixem un breu reportatge fotogràfic de l’Assemblea

20210406 Assemblea General ACICOM

Post a Comment