Agents OD4D: Generant capacitats i xarxes per al desenvolupament de l’ecosistema de les Dades Obertes per al Desenvolupament Sostenible

Tenim una plaça (12) reservada per a tu.

T’animes a fer aquest interessant curs?

Sol·licita la teua plaça per correu a acicom@acicom.org

Place to Plug Blog | Què són els ODS? 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible

Introducció

L’Agenda de Desenvolupament  Sostenible de 2030 definida per Nacions  Unides té com a objectiu  orientar les accions a nivell  global per a atendre  les problemàtiques més rellevants. Els objectius de desenvolupament  sostenible són una guia per a un enfortiment més igualitari, divers, just i mediambientalment responsable per a la realització d’esforços  comunitaris en la seua resolució.

Els beneficis de les Dades Obertes per a mesurar  el desenvolupament sostenible han sigut també demostrats per a:

1.- La millora de l’eficiència  i cobertura dels serveis públics

2.- Augmentar la transparència, rendició de comptes  i participació ciutadana

3.- Facilitar l’intercanvi d’informació amb els Governs.

Comptar amb una agenda de Dades  Obertes és un requisit i una necessitat per a avançar  amb compromís i constància en el compliment dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Descripció del curs

Data d’inici: 7 de maig  2021

Contingents disponibles: 40 distribuïts en dos torns (divendres i dissabte)

Cost: Gratuït

Data límit d’inscripció : mes d’abril de 2021

Horari: (a triar divendres o dissabte, 8 sessions)

Divendres entre les 16h00 i les 20h30 (hi haurà mitja hora de descans)

Dissabte entre les 9h30 i les 13h00 (hi haurà mitja hora de descans)

Duració del curs: 125 hores

37h presencials de formació  tècnica en línia (32h distribuïdes en les 8 setmanes de classe  + 5h de jornada de tancament  i difusió en Las Naves)

13h a distància asíncrona.

Formació teòrica: 8 sessions de 4 hores (total 32 hores)

Treball individual i en equip: 48 hores

Plataforma: Microsoft Teams i PoliformaT

Treball final: data de lliurament en la setmana del 19-23 de juliol  2021. Llicència Creative Commons.

Avaluacions quinzenals: De  manera addicional, es realitzaran  3 avaluacions intermèdies contínues a través de la plataforma PoliformaT per a donar seguiment i oferir suport a l’alumnat .

Crèdits ETC: 5

Idescat. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

ORGANITZA:

L’Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) https://iscod.org/ junt amb  el Departament d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat CTALENT de la Universitat  Politècnica de València (https://ctalent.blogs.upv.es/)  dirigeixen aquesta  intervenció al col·lectiu de periodistes associats/des a la Unió de Periodistes Valencians https://www.unioperiodistes.org/ als periodistes afiliats/des de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT-PV (FeSCM-PV), https://www.fesmcugtpv.org/ i a persones asociadas i/o amb relació amb l’Associació Ciutadania i Comunicació  (ACICOM) http://proba.acicom.org/ .

Es reserva un xicotet percentatge de places per a altres perfils interessats en la matèria i que puguen ser considerats com a potencials generadors d’aliances entre diferents col·lectius. Aquest potencial alumnat que no estiga afiliat o demostre relació amb algun dels col·lectius del projecte podrà accedir al mateix sempre que complisca amb els següents requisits específics:

: (1) Pertanga a un col·lectiu d’una branca professional/acadèmica relacionada (innovació social, cooperació al desenvolupament, OSCs, ONGs, etc)

(2) Personal/Alumnat de l’administració pública que tinga/tindrà competències en dades obertes

(3) Experiència prèvia mínima amb dades obertes

(4) Experiència prèvia mínima amb fulls de càlcul

(5) Que puga disposar del temps per a comprometre’s a assistir al 80% de les classes en línia de manera sincrònica

(6) Que estiga d’acord amb compartir el seu treball en equip amb Llicència de Creative Commons. Necessàriament haurà de complir els
criteris (1) o (2) i tots els altres criteris.

El curs està dissenyat de manera que els alumnes i les alumnes tindran accés a una formació en línia de qualitat  que compaginaran amb temps de treball  conjunt dedicat a elaborar un treball final pràctic en equips de 2-3 persones. El treball final serà tutoritzat pels professors del curs, els qui apareixeran en les publicacions com *co-autors. Aquesta formació compta amb l’aval/aprovació del Departament d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat de la UPV i té una equivalència de 3.2 crèdits ETC.

El treball final serà publicat en les plataformes web de les entitats participants. Tots els treballs finals dels i les estudiants tindran una llicència de Creative  Commons “Reconeixement – NoComercial 4.0 Internacional”.   Aquest tipus de llicència  respecta i reconeix l’autoria  de l’obra i permet que es puga  compartir – incloent les seues adaptacions – i a més garanteix que no hi haurà ús comercial. Per a poder participar en el curs és necessari que acceptes compartir el teu treball d’equip sota aquesta llicència.

 

PROGRAMA

Programa detallat del curs

1. Presentació de comunicacions periodístiques amb dades. Agenda 2030 i ODS
1.1. Presentació de comunicacions periodístiques amb dades
1.2. Agenda 2030 i ODS
2. Dret d’accés a la informació pública
2.1. Informació pública i ciutadania crítica
2.2. Dret d’accés a la informació pública i reutilització de dades
3. Dades obertes, OD4D, Fonts de dades obertes i formats
3.1. Dades obertes i portals de dades obertes. Datos.gob.es
3.2. Dades OD4D
3.3. Altres plataformes de dades obertes. Dades Generades per la Ciutadania (DGC)
3.4. Formats de dades
3.5. Principals fonts de dades obertes internacionals, nacionals i regionals
3.6. Fonts d’informació arxivística per als ODS
4. Extracció de dades per al desenvolupament sostenible amb eines digitals
4.1. Web scraping
4.2. Eines web scraping amb Google Sheets y N&N
4.3. Extracció de taules d’arxius amb format PDFs amb Tabula
5. Neteja i preparació de dades per al desenvolupament sostenible
5.1. Problemàtica de dades errònies
5.2. Utilització d’eines de programari lliure per a la neteja i l’anàlisi de dades. OpenRefine
6. Explotació i visualització de dades
6.1. Fonts de dades geolocalitzats
6.2. Eines per geolocalitzar dades en mapes amb ArcGIS Online (AGOL) i OSM
6.3. Visualització de dades amb mapes amb datawrapper
6.4. Introducció a l’anàlisi i explotació de gran volum de dades amb l’eina Tableau
6.5. Elaboració d’infografies amb Genial.ly i altres eines per a l’ús i reutilització d’imatges i gràfics
6.6. Elaboració de visualitzacions amb flourish.studio i datawrapper
7. Estadística bàsica i mineria de dades
7.1. Estadística bàsica i mineria de dades amb Orange
7.2. Estadística bàsica i mineria de dades amb R
8. Explicar històries
8.1. L’art d’explicar històries amb el suport d’eines digitals

Competències a adquirir al finalitzar el curs

 • Cercar dades en diferents repositoris i fonts
 • Utilitzar el format de dades adequat a les necessitats de la investigació
 • Sol·licitar dades i informació mitjançant el procediment de Dret d’accés a informació pública
 • Extreure dades amb eines digitals
 • Netejar i preparar les dades per analitzar-les
 • Realitzar visualització amb dades geolocalitzats
 • Utilitzar les eines adequades per a la visualització de dades
 • Realitzar visualització amb Tableau
 • Realitzar estadístiques bàsiques i mineria de dades amb Orange i R
 • Realitzar visualitzacions i infografies amb diferents eines digitals
 • Explicar històries amb dades
 • Realitzar una investigació periodística avalada amb dades

Metodología didáctica:
Amb la finalitat d’optimitzar l’aprenentatge dels continguts teòrics del curs i integrar-los de manera pràctica a un projecte, se seguirà està seqüenciació:
1/ Durant la primera i segona setmana es presentaran investigacions periodístiques amb dades que serviran com a inspiració per als projectes que l’alumnat organitzat en equips de 3 persones haurà de realitzar i que serà necessari per a obtindre el certificat del curs. S’abordaran qüestions teòriques sobre l’Agenda 2030, el dret d’accés a informació pública, les dades obertes, els OD4D i les fonts de dades i informació disponibles

2/ Durant la segona setmana es crearan els equips a iniciativa de l’alumnat mitjançant un document compartit

3/ Abans de la tercera setmana, i utilitzant el mateix document compartit, cada equip haurà triat el tema sobre el qual versarà el seu treball de manera que a partir de la tercera setmana puga anar aplicant la teoria al seu propi projecte. Es proposaran alguns temes. No podran repetir-se temes amb la finalitat que els projectes siguen diversos i permeten aportar informació rellevant basada en dades a la ciutadania sobre els
temes que es treballen en els projectes. En aquest punt, cada equipo realitzarà una tutoria amb les persones tutores per a concretar el tema de treball i l’objectiu que es pretén aconseguir per a valorar la viabilitat del projecte.

4/ En aquest document compartit els equips aniran completant la informació requerida sobre l’avanç del projecte i servirà per a socialitzar i aportar millores als diferents projectes de tots els equips. Cada equip haurà de completar la fitxa del seu projecte

5/ Els continguts del curs intercalen la teoria i eines digitals i programes amb la pràctica mitjançant activitats dissenyades per a facilitar la seua compressió i/o la seua aplicació en el propi projecte

6/ En finalitzar les 8 sessions es disposarà de 3 setmanes addicionals per a finalitzar els projectes a entregar sempre amb el suport de les persones tutores assignades

7/ Els projectes es compartiran amb persones i organitzacions interessades en ells en una sessió de 5 hores Información de interés para el alumno

El curs consta de:
– 8 sessions (divenvres o dissabte a elegir) presencials virtuals de 4 hores de duració i 30 minuts addicionals de descans repartits en 1, 2 o 3 intervals segons les necessitats de la sessió
– 1 sessió de 5 hores presencial per a la presentació i difusió de les investigacions periodístiques amb dades que l’alumnat en equips de 3 persones realitzarà durant el curs
– 13 hores virtuals asíncrones

ENQUESTA

Com a primer pas i per a conéixer-te una mica més, ens agradaria que completares la següent enquesta de motivació i coneixements previs. Completar l’enquesta no equival a formalitzar la teua inscripció. Més aviat està dissenyada per a entendre el nivell i l’interés previ i real dels i les potencials participants al curs.
Per a qualsevol consulta, pots posar-te en contacte a aquest correu: lgomezv@iscod.org
Moltes gràcies per la teua col·laboració i esperem veure’t molt prompte!

http://bit.ly/Encuesta-Agentes-OD4D

Tenim una plaça reservada per a tu, persones associades.

T’animes a fer aquest interessant curs?

És totalment gratuït al ser patrocinat per l’Ajuntament de València i les organitzacions que li donem suport. Es calcula un cost de més de 1000 euros per alumne, una oportunitat que no pots deixar passar.

Última oportunitat. Oberta inscripció fins el dia 14  de maig

 

INSCRIPCIÓ EN: http://bit.ly/Inscripcio-OD4D-ACICOM

 

Et farem un certificat des d’ACICOM per poder utilitzar una de les places que tenim com entitat. Contacta amb nosaltres per correu acicom@acicom.org   o per telèfon 960722884
També hauràs de signar un document de compromís per donar les dades del treball realitzat en obert sota llicència creative commons

Cal pujar els dos documents a la plataforma de la UPV quan t’inscrigues:

– El certificat d’ACICOM com a persona associada

Llicència i coautoria Creative Commons 4 signada per tu.

Tota la informació del curs en: https://www.comunica360.org/od4d

PER A SABER-NE MÉS

 

 

Post a Comment