PROJECTEM EN COMÚ? Convocatòria que finalitza el dimecres dia 27 d’abril

València en ComúDes d’ACICOM vegem molt interessant aquesta iniciativa  de València en Comú i invitem a totes les persones associades i a altres que desenvolupen actuacions amb nosaltres, a participar presentant un dels projectes que tenim en cartera. No tenim massa temps , doncs el proper dimecres, dia 27, finalitza el termini per presentar la documentació. Si s’analitzen els criteris de valoració, des d’ACICOM podem obtindre la màxima puntuació i 2000 eurets donen moltes possibiilitats per a una economia, habitualment de guerra com la nostra, que ens permetria eixamplar i fer realitat algunes de les activitats i projectes en marxa.

Entre d’altres tenim tot alló relacionat en el Projecte Marc de la Comunicació com a eina d’apoderament de la ciutadania que podria presentar-se relacionada amb tres de les línies d’acció. Exemples podrien ser la xarxa de ràdios associatives, el Manual de la Ciutadania Informada (una de les seues fases), l’aplicació de les noves tecnologies al treball col·laboratiu de les organitzacions socials, etc.

També el treball iniciat en temes d’igualtat, oferint visibilitat mitjançant els audiovisuals al moviment feminista, mapejant la nostra reaitat valennciana.

Un altre projecte que podríem presentar és la creació del circuit Audiovisual de les produccions presentades al Festival Cinema Ciutadà Compromés i la seua posada a disposició de les entitats cíviques valencianes, facilitant la difusió de mirades crítiques i superadores del nostre entorn i realitat.

Vinga, vos animem a posar-nos mans a l’obra. El dilluns a la vesprada vos esperem per la seu(Portal de Valldigna, 5, B-2 46003 València,  i millor encara si escriviu ja a ciutadaniaicomunicació@gmail.com, mostrant la vostra disposició a participar sota el marc d’ACICOM

No ho deixes per a demà, que el temps fugit

PROJECTEM EN COMÚ

Convocatòria 2016 – I edició

Què és i per a què llancem
Projectem en Comú

Amb esta convocatòria es busca desenvolupar, des de València en Comú, els mecanismes que permeten una gestió d’acord amb el nostre Codi Ètic dels excedents salarials dels nostres càrrecs públics.

Volem, amb això, fer arribar el nostre suport, de manera real i efectiva, als projectes socials, als moviments ciutadans i, en general, als espais autogestionats que, en la seua diversitat, afavorixen processos d’apoderament popular, sempre que s’alineen amb els objectius que perseguix València en Comú a l’hora de construir la nova València que desitgem.

Quatre línies d’acció

La present convocatòria pretén incidir en quatre línies d’acció que, per a València en Comú, són fonamentals de cara a la transformació de la ciutat de València i les seues pedanies. I seran les entitats socials els que seleccionaran la línia d’acció que millor s’adeqüe al seu projecte a l’hora de presentar-ho en la convocatòria Projectem en Comú.

Estes quatre línies són les següents:

  • Participació ciutadana en comú
  • Cultura en comú
  • Sostenibilitat en comú
  • Drets i igualtat en comú

Pressupost

En esta convocatòria es destinaran TRENTA MIL EUROS (30.000 €), com a màxim, a la subvenció de projectes.

A fi de poder arribar al nombre més gran d’actuacions possible, la quantitat màxima a subvencionar no sobrepassarà els DOS MIL EUROS (2.000 €) per projecte.

Fases

La primera convocatòria de Projectem en Comú, per a l’any 2016, consta de quatre fases:

PRIMERA FASE

Presentació de projectes per part de les entitats socials

Totes aquelles entitats que complisquen els requisits descrits en la convocatòria podran presentar un projecte de nova creació o de continuïtat.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES

27.04.2016

MAIL D’ENVIAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ

projectem@valenciaencomu.net

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Document de convocatòria

Formulari

Annex I. Matriu del projecte

Annex II. Cronograma

Annex III. Pressupost

Annex IV. Abstract

Descarrega la documentació, tria la línia d’acció que s’adequa al teu projecte i presenta’t!!

SEGONA FASE

Selecció de projectes

Els projectes presentats seran avaluats per set persones, que seran les encarregades de seleccionar quins d’ells passen a la fase següent.

Són, en ordre alfabètic:

Arnau Carrillo, Antonio

Biosca Ordaz, Mireia

Buades Martínez, Eva

Fábregas Santana, Neus

Martínez Martínez, Eva

Montalbán Mollá, Rosana

Pérez Ballester, José

Estes persones van ser triades atenent als seus coneixements en relació amb la base programàtica i ideològica de València en Comú, la seua experiència en moviments socials i ciutadans i la seua capacitat a l’hora d’avaluar projectes i van ser ratificades pel Plenari de València en Comú celebrat el passat 21 de març.

Les seues funcions són:

  • Revisar els requisits exigits per esta convocatòria a les entitats que es presenten desestimant en el cas que no es complisca.
  • Valorar les propostes d’acord amb la convocatòria atenent a dos grans blocs:
Aspectes estratègics, estructurals, operatius i històrics relacionats amb l’entitat sol·licitant.
Fins a un màxim de 40 punts.
Aspectes relacionats amb el projecte presentat: Qualitat tècnica, potencialitat de transformació i potencialitat inclusiva.
Fins a un màxim de 60 punts.

Passaran a la fase següent els projectes que aconseguixen una puntuació màxima total de 60 punts com a mínim (de 100 possibles) obtenint, almenys, 20 punts en “Aspectes relacionats amb l’entitat sol·licitant” i 30 punts en “Aspectes relacionats amb el projecte presentat”.

Cada projecte serà valorat per tres de les set persones que formen el grup. La puntuació assignada a cada projecte, en cada apartat, serà la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals de les tres persones.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROJECTES

Criteris de valoració de projectes

TERMINI DE SELECCIÓ DE PROJECTES

Des de la data en què finalitza la presentació de projectes, fins al dia:

12.05.2016

 TERMINI PER A REVISIÓ DE LES VALORACIONS

Des del dia 14.05.2016 fins al dia 20.05.2016

 Es publicarà la relació de projectes que no han passat o els requisits o la puntuació mínima.

S’obrirà un termini de 5 dies perquè totes aquelles entitats que vulguen posar-se en contacte amb València en Comú, per a contrastar els criteris de valoració dels seus projectes, poden escriure a projectem@valenciaencomu.net

TERCERA FASE

Suport de la ciutadania a les propostes seleccionades

La ciutadania serà l’encarregada de decidir quins són els projectes que es duran a terme a través d’esta convocatòria.

Per a això, i durant tot el procés, la ciutadania podrà inscriure’s en la web perquè, una vegada obert el termini de suports telemàtics, puga fer els seus suports.

Cada persona inscrita haurà de recolzar, obligatòriament, dos propostes en cada una de les quatre línies d’acció de la convocatòria Projectem en Comú.

Seran subvencionats per València en Comú aquells projectes que hagen rebut més suports en cada una de les quatre línies d’acció, fins a un màxim de quatre projectes en la línia d’acció Participació ciutadana en comú, cinc projectes en la línia d’acció Drets i igualtat en comú, quatre projectes en la línia d’acció de Cultura en comú i dos projectes en la línia d’acció de Sostenibilitat en comú.

En cas d’empat, serà seleccionat el projecte que haja obtingut major puntuació en la fase de valoració de criteris.

En el cas que no es cobrirà tot el pressupost en alguna de les línies d’acció, el romanent es destinarà a la següent convocatòria de Projectem en Comú.

TERMINI PER A REGISTRAR-SE

des de 09.05.2016 fins a 06.06.2016

data en què finalitza el termini de recepció de suports als projectes presentats.

 REGISTRA’T, ACÍ

registrar-se

TERMINI PER A RECOLZAR ELS PROJECTES

des de 23.05.2016 fins a 06.06.2016

RECOLZA ELS PROJECTES DE LES ENTITATS SOCIALS, ACÍ

recolza els projectes

QUARTA FASE

Projectes aprovats

La relació dels projectes subvencionats, així com el resultat final de suports de tots els projectes presentats a votació popular, es publicarà en la web de València en Comú.

En la dita relació es farà indicació expressa de la puntuació obtinguda per cada un dels projectes presentats, tant aquells que hagen sigut aprovats, com aquells que hagen sigut rebutjats.

 DATA DE PUBLICACIÓ EN LA WEB

07.06.2016

València en Comú es posarà en contacte per adreça electrònica amb les entitats els projectes de les quals siguen triats per la ciutadania per a ser subvencionats.

El termini i procés d’execució està desenrotllat en les bases de la convocatòria.

Post a Comment