Organitzacions socials exigim el compromís ferm dels grups polítics amb els mitjans públics #defiendelopublico

DECLARACIÓ EN DEFENSA D’UNS MITJANS PÚBLICS VERAÇOS, LLIURES I INDEPENDENTS:

 Els sotasignats, representants i membres d’organitzacions i entitats socials compromeses amb la llibertat d’expressió i el dret a la participació activa de la ciutadania, donem la veu d’alarma davant l’opinió pública per la greu situació que viu actualment el servei públic estatal de comunicació a Espanya.

Radiotelevisión Española (RTVE) arrossega seriosos problemes, tant en la seua dependència crònica dels poders polítics o en la seua situación econòmica, com en la seua conversió en un servei públic de comunicació multiplataforma i multimèdia, vital per al pròxim futur, i en la seua incapacitat d’involucrar a la ciutadania en una participació activa en els seus Mitjans públics.

L’actual administració única d’RTVE, pensada com a provisional, no ha pogut lògicament abordar un pla estratègic de la Corporació ni la negociació d’un nou mandat marc i un contracte programa actualitzats; i, amb un pressupost fortament retallat en els últims anys, a penes ha començat a recuperar una programació de servei públic, mentre RTVE continua perdent influència social i audiència i és incapaç d’abordar el pla de futur i la transformació digital que el servei públic de comunicació estatal i la societat necessiten.

Però el concurs públic que havia de resoldre l’etern problema de la seua governança, per a aconseguir una independència real enfront dels governs de torn, ha quedat paralitzat per la dissolució de les Corts Generals, encara que haja sigut traspassat oficialment al pròxim Parlament.

En definitiva, l’espai públic de comunicació necessita una profunda regeneració i la seua existència, com la de l’educació o la sanitat, hauria d’estar a resguard de qualsevol lògica econòmica o partidista. Un servei públic de comunicació és, o hauria de ser, sinònim d’igualtat, accessibilitat, objectivitat i tots aquells valors que vertebren una societat formada i informada, més justa, solidària i igualitària.

I resulta més indispensable que mai en una època caracteritzada per la proliferació d’ofertes radiotelevisivas però també de deterioració de la seua qualitat, en la qual només els mitjans públics poden garantir un accés universal i gratuït a la informació, la cultura i els valors democràtics en els quals es fonamenta la ciutadania.

Per tot això, i com a organitzacions cíviques compromeses amb la democràcia i el progrés de la nostra societat, i davant la convocatòria d’eleccions generals, els sotasignats ens comprometem amb els següents acords mínims, que exigim assumisquen els partits polítics en els seus programes electorals:

Respecte als resultats del concurs públic que es va convocar amb l’anuència de tots els grups parlamentaris i la seua participació que, fins i tot respectant la sobirania i representativitat del Congrés i el Senat, va designar a 20 candidats per a la Presidència i el consell d’administració d’RTVE.

Compromís explícit de culminar aqueix procés immediatament després de les eleccions per a recuperar la independència i professionalitat d’RTVE, amb l’elecció dels òrgans directius per majoria reforçada de dos terços en el Parlament espanyol, sobre la base del citat concurs.

És necessari un procés urgent de rearmament financer de el servei públic i de reforçament de les seues missions com a tal, incloent les que responen a les noves demandes socials en les xarxes i dispositius digitals.

Compromís exprés d’obrir, després de la constitució del pròxim Parlament i el Govern, un procés de discussió pública obert i transparent, amb participació de professionals, experts i organitzacions socials, per a abordar la reforma en profunditat del servei públic de comunicació i de la regulació del sistema audiovisual en totes les seues dimensions, exigida pels canvis tecnològics i socials de l’última dècada i per la qualitat de la nostra democràcia.

Madrid, 10 d’abril de 2019

Signen:logos entitats defensa mitjans públics

20190410 Declaració en defensa d’uns mitjans públics veraços en pdf

20190410-DECLARACIÓN EN DEFENSA DE UNOS MEDIOS PÚBLICOS VERACES en pdf

Teledetodos https://teledetodos.es/

@Teledetodos

https://vimeo.com/teledetodos

http://www.auc.es/

http://www.fesp.org/

http://proba.acicom.org/

https://ulepicc.org/

http://www.infoamerica.org/

http://www.infocivica.it/

  Resultado de imagen de cvmc

Post a Comment