Més de 50 acadèmics reclamen el reconeixement del dret d’accés a la informació com un dret fonamental

coalicion-proaccesoMés de 50 acadèmics espanyols reclamen el reconeixement del dret d’accés a la informació com un dret fonamental
Coincidint amb el segon aniversari de l’entrada en vigor de Llei de Transparència, catedràtics i professors d’universitat de tota Espanya han fet una crida a les forces polítiques i poders públics a reconèixer el dret d’accés a la informació com un dret fonamental en el nostre país, seguint l’establit per la jurisprudència internacional.

Els signants, entre els quals es troben juristes i politòlegs de reconegut prestigi -com Manuel Villoria, José Luis Piñar, Emilio Guichot, David Ortega, Manuel Sánchez de Diego, Miguel Ángel Blanes, Elisa de la Nuez, Lorenzo Cotino,  Joaquin Martin Cubas,  reconeixen en la seua declaració l’avanç que ha suposat a Espanya la llei de transparència, però han alertat sobre les limitacions que comporta que aquesta norma no reconega el dret com a fonamental.

ACICOM, membre de la Coalición ProAcceso, junt amb moltes altres entitats, com ara Access Info Europe celebra i recolza la iniciativa. “Aquesta declaració suposa un impuls a la postura que reclamem des de fa anys. El dret d’accés a la informació ja es reconeix com a fonamental en més de 70 països i per la Nacions Unides, fins i tot hi ha sentències favorables del Tribunal Europeu de Drets Humans” ha declarat Alba Gutiérrez, Coordinadora de campanyes de Access Info.

En la seua declaració, els acadèmics defensen que no és necessari un canvi en la Constitució per al reconeixement del dret d’accés a la informació donat  que ve emparat per l’article 20.1.d de la Constitució i per la jurisprudència internacional que reconeix l’accés a la informació com a imprescindible a l’hora de permetre als ciutadans formar una opinió i participar en el debat públic.

Des de Access Info recordem que aquest reconeixement té també clares repercussions pràctiques pel seu efecte dissuasori i preventiu sobre la corrupció. “A més, té un impacte directe sobre els nostres drets democràtics més essencials com el dret a participar en la presa de decisions; a una premsa lliure i independent; i el dret a obtenir o a exigir una rendició de comptes completa del públic” ha afegit Alba Gutiérrez.

Sota aquestes línies podeu llegir la carta dels  juristes i acadèmics.

dret-dacces

PEL RECONEIXEMENT DEL DRET D’ACCÉS A la INFORMACIÓ COM UN DRET FONAMENTAL

Els signants d’aquesta declaració, compromesos amb el dret d’accés a la informació i la transparència, volem cridar l’atenció del Govern, de la resta de poders públics, dels partits polítics i de la societat espanyola sobre la necessitat de reconèixer el dret d’accés a la informació en poder de les autoritats públiques com un dret fonamental en el nostre país.
Ho fem precisament avui, 10 de desembre, coincidint amb el segon aniversari de l’entrada en vigor de la Llei de Transparència, perquè tenim el ferm convenciment que en una democràcia és essencial que les persones tinguen reconegut el dret d’accedir a la informació per a poder participar d’una manera real i efectiva en els assumptes que els afecten.
Valorem molt positivament l’avanç que va suposar per a Espanya l’aprovació el 9 de desembre de 2013 de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
No obstant açò, considerem que presenta una seriosa limitació al no reconèixer el dret d’accés a la informació pública com un dret fonamental. Se situa, d’aquesta manera, en contra de la tendència general del Dret internacional i europeu i contravé el mandat de l’article 10.2 de la Constitució, que estableix que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya. En efecte, els articles 19 de la Declaració Universal de Drets Humans, 19 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i 10 del Conveni Europeu de Drets Humans, s’entenen inclusius del dret d’accés a la informació pública. Igualment es reconeix com a dret fonamental en els articles 11 i 42 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i ha sigut reconegut com a tal pel Tribunal Europeu de Drets Humans. En aquest sentit, Espanya hauria de ratificar com més prompte millor el Conveni del Consell d’Europa de 18 de juny de 2009, sobre l’Accés als Documents Públics.
Els signants d’aquesta declaració considerem que el dret d’accés a la informació és part integrant del dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió reconegut en l’article 20.1.d) de la Constitució Espanyola, en tant condició necessària per al debat democràtic sobre els assumptes públics emparat per la llibertat d’expressió de l’article 20.1.a) de la Carta Magna.
Així mateix, recordem, en un dia com avui, que aquest reconeixement del dret d’accés a la informació com a fonamental té repercussions pràctiques significatives. El dret d’accés a la informació té un efecte dissuasori i preventiu sobre la corrupció i és un pressupost essencial per a fer efectiu el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics reconegut en l’article 23.1 de la Constitució, doncs només amb un complet coneixement de la informació rellevant és possible enjudiciar propostes, formular alternatives i exigir una rendició de comptes. Tot açò, en harmonia, a més, amb el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, del que no és contrapunt, sinó complement.
Per tot açò, fem una crida al Govern, a les Corts Generals i a les forces polítiques d’aquest país per a impulsar les reformes i mesures necessàries – entre les quals destaca la vinculació de la Llei de transparència 19/2013 a l’article 20.1 de la Constitució Espanyola- per a aquest reconeixement de l’accés a la informació com un dret fonamental.

 

Per a saber més:

Carta en castellano y firmantes

Nota de prensa de Info Acces Europe

http://www.civio.es/2016/12/mas-de-40-academicos-espanoles-reclaman-el-reconocimiento-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-como-un-derecho-fundamental/

http://libertadinformacion.cc/dos-anos-ley-transparencia/

Per un dret fonamental d’accés a la informació. Vicenç Ruiz  VilaWeb

http://www.proacceso.org/

Post a Comment