LA COMUNICACIÓ I EL SEU PAPER EN LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

En Espanya la violència de gènere suposa un greu problema social. És principalment en l’última dècada quan major importància i més recursos i mitjans s’han destinat en el nostre país en la prevenció i intervenció del problema. Han estat modificades les lleis, hi ha una major preparació dels membres de cossos i forces de seguretat, els recursos com els pisos d’acollida,etc… Tot això ha contribuït a pal·liar la incidència de la violència de gènere en la nostra societat i ha posar-la de rellevància, però no ha estat suficient, segueixen sent moltes les dones víctimes d’aquesta violència i desgraciadament no cessen tampoc les víctimes mortals.
La violència de gènere no es tracta d’un problema de caràcter particular i específic, tot elcontrari, té un fort caràcter estructural així com una àmplia incidència en moltes societats, tant desenvolupades com no desenvolupades.

En la societat espanyola el problema de la discriminació i de la violència de gènere tenen arrels profundes. La doctrina política i religiosa del franquisme va proclamar la discriminació de gènere com un dels elements necessaris per al sistema social, polític i econòmic. I ja amb l’arribada de la democràcia la difusió del model-rol-estatus “esperat” d’home i dona, s’ha reproduït freqüentment fins a fa pocs anys a través dels mitjans de comunicació, en lapublicitat, en la música, en el cinema,… perpetuant així models de discriminació de la dona que deriven en expressions de violència de gènere.

Per tot això no podem reduir el combat contra la violència de gènere a situacions particulars, individuals o privades, ha de ser tractat com un greu problema social amb gran rellevància pública.

Cal seguir denunciant les actituds de qui exerceixen la discriminació i la violència de gènere i parant esment a qui la pateix. No es pot permetre que l’agressor i les seues actituds queden impunes i que la víctima siga invisible.

T’anime a que t’impliques en millorar la comunicació per tal que no siga un vehicle de promoció de la violència contra les dones, de qualsevol tipus

Pau Crespo Donet

Coordinador Àrea Violència i Comunicació d’ACICOM

Post a Comment