Iniciativa Open Generation EU davant els fons europeus Next Generation EU, al pla “España Puede”.

ACICOM, junt amb un ample ventall d’entitats membres de la Coalición Pro Acceso ens hem adherit a la iniciativa de la Plataforma Open Generation EU, que alerta que la Mesa del Congrés està allargant indefinidament el procés d’esmenes del Reial decret llei 36/2020 pel qual es regularan els fons europeus Next Generation EU, plasmats en el pla “España Puede“.

La plataforma #OpenGenerationEU ha entregat esmenes ciutadanes al RDL que regularà els fons #NextGenerationEU, elaborades per experts i societat civil, via partits polítics  https://opengenerationeu.net/enmiendas-nextgenerationeu/

OBJECTIU: garantir #transparència i accés a la informació.

Presentació de la iniciativa  Open Generation EU

Open Generation EU és una plataforma ciutadana oberta a la participació que reuneix actors de la societat civil, persones expertes, periodistes i agents econòmics, treballant per a aconseguir una gestió transparent i accessible dels fons/ajudes europees Next Generation EU.
El passat 21 de juliol es va aconseguir un acord en el Consell Europeu per a mobilitzar 750.000 milions d’euros en subvencions i crèdits, finançats mitjançant l’emissió de deute comunitari. Plasmat en el nou Fons de Recuperació Next Generation EU i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “España Puede“, mobilitzarà un volum d’inversió sense precedents: fins a 140.000 milions d’euros repartits en 72.000 milions en transferències (subvencions a fons perdut) i resta en crèdits (préstecs) durant els pròxims sis anys (2021-2017); un 11% del PIB de 2019.
La mobilització d’un volum tan important de recursos obri una oportunitat històrica per a gestionar la crisi i canalitzar una transformació, però també comporta molts riscos. Estem davant uns pressupostos astronòmics que són, potser, en termes d’inversió pública, l’última oportunitat per a escometre la transició econòmica, social i ecològica necessària.
Per això s’han de gestionar amb la major transparència de la història.
Els fons seran gestionats mitjançant el Reial decret llei 36/2020, convalidat al gener de 2021 però obert a esmenes en ser tramitat com a projecte de llei. Establirà les normes, temps i requisits per a accedir a les ajudes. L’RDL aprova mesures per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, però a penes esmenta garanties de transparència i accés a la informació, deixant molts caps per lligar i poc definits, a més de moltes incògnites sobre com es podrà accedir als
fons.
Gran part d’aquests diners públics anirà a parar a mans privades i tindrà contraprestacions que probablement es tradueixen en noves retallades i austeritat quan aquests diners (aquest deute) s’haja de retornar, una vegada més, de les arques públiques, per part de la ciutadania. Continuem pagant hui dia les conseqüències dels anteriors rescats.

Per això, i perquè no torne a passar, la ciutadania ha de tindre coneixement de tot el que succeïsca amb aquests fons. Tenim dret a saber a qui se li dona els diners, quant, per què i per a què, però:
● El procés es desenvolupa amb opacitat i sense participació ciutadana. A més, excusant-se en l’emergència, es redueixen els terminis per a adjudicar-los i els processos es tornen més opacs.
Cal legislar per a garantir transparència i participació, crear òrgans independents de fiscalització i vetlar per l’interés públic per davant de secrets comercials.
● Els fons europeus generaran deute públic, retallades i austeritat, endeutant a les nostres generacions més joves. Transparència per a saber a on va aquests diners públics.
● Els fons s’estan repartint principalment entre les grans empreses, sense valorar la necessitat de reforçar el públic ni deixar clar com podran rebre ajudes actors xicotets com les PIMES, autònoms o economia social i solidària, que són els que més ocupació generen i major potencial transformador tenen.
● Hi ha risc que suposen una rentada de cara verda per a multinacionals i no apunten a les lliçons de la pandèmia. Cal perseguir objectius reals de *justícia social i climàtica, garantir les cures de les persones i incloure clàusules socials i ambientals.

L’objectiu d’ Open Generation EU és incidir en els processos i eines institucionals que establiran les bases de la governança i distribució d’aquests fons històrics i necessaris.
És clau incloure criteris, processos i òrgans supervisors que garantisquen la transparència per a saber qui i per a què es concedeixen aquests fons.
És necessari un procés que garantisca els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació d’accés, dotant-ho de les eines legals i òrgans institucionals i fiscalitzadors necessaris, en un procés accessible per a grans i xicotets (PIMES, autònoms, agents de l’economia social…) i auditable per a la ciutadania.
Les esmenes ciutadanes al RDL treballades per les actores de la plataforma ja estan en mans dels diferents partits polítics perquè les recullen i presenten en el debat. Ara la pilota està en la seua teulada però el procés d’esmenes s’està allargant indefinidament. Malgrat tractar-se d’una situació d’emergència, el text porta en la nevera més de quatre mesos. No podem permetre que el procés s’allargue perquè si demà arribaran els fons, es regularien sobre la base de l’actual RDL. El mateix que el Congrés dels Diputats, en representació de la societat civil, va decidir que no estava llest ni donava garanties de bona gestió.
Per això, necessitem sumar quantes més veus millor, per a fer veure que la societat civil està alerta i no permetrà que es repetisquen els errors del passat.

Reclamem en les esmenes als partits polítics i governants:
● Més recursos per als òrgans de supervisió. Més gestió hauria de suposar major fiscalització.
● La creació d’un portal únic on es puguen consultar totes les informacions relatives als fons Next Generation EU.
● Augmentar el control en les adjudicacions dels anomenats PERTE. Aquests contractes suposaran una gran injecció de diners per a grans empreses. A més diners, més transparència.
● Garanties de participació de la societat civil en els Fòrums i en la Comissió per a la Recuperació i la Resiliència. La ciutadania té dret a participar d’un procés que ens afectarà al futur.
● Garanties de digitalització total de la informació relativa als fons.
● Informes trimestrals de seguiment que es facen públics per defecte i que siguen d’accés lliure a la ciutadania.
● En definitiva, demanem major accés a la informació perquè considerem que, en aquest cas, ha de prevaldre el dret a l’interés públic per damunt de l’interés comercial.

Esmenes ciutadanes per a millorar la gestió dels fons Next Generation EU.
Al 17340 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.
DOCUMENT disponible per a la descàrrega ací: https://opengenerationeu.net/enmiendas-nextgenerationeu/

Si no es completa el procés abans que arriben les ajudes, s’aplicarà l’RDL actual, considerat deficient pel Congrés en votació parlamentària i per això havia de ser esmenat.
El passat 1 de març el Consell d’Estat va fer públic un informe en què assegurava que hi havia clares manques en les garanties de control i transparència en la llei que regularà la gestió i adjudicació dels fons Next Generation EU. Aquest informe es va fer públic pocs dies després que el Congrés dels Diputats votara que el Reial decret llei 36/2020 -pel qual es regula la gestió dels fons europeus-, havia de ser sotmés a un procés d’esmenes per a solucionar les seues deficiències. El procés s’havia de tramitar com a projecte de llei pel procediment d’urgència amb un termini de dues setmanes perquè els grups parlamentaris presentaren les seues esmenes per al debat i votació en el Congrés. Tres mesos després, la Mesa del Congrés dels Diputats continua allargant el procés.
La Plataforma Open Generation EU ha entregat una bateria d’esmenes ciutadanes al RDL, elaborades per grups experts i col·lectius de la societat civil, via diferents grups parlamentaris perquè les presenten en el seu nom. L’objectiu: garantir un major i millor accés a la informació. El text legislatiu a penes esmenta garanties de transparència: els processos es donaran de manera opaca, amb la gestió per part del Consell de Ministres, sense directrius clares de com es faran públics les dades ni de com es podrà fiscalitzar l’adjudicació i execució dels fons. A més, es retallen els terminis i les competències d’algunes autoritats independents, que haurien de ser les encarregades de fiscalitzar la gestió dels fons Next Generation EU.
Per això, és greu que la Mesa del Congrés estiga allargant indefinidament el procés, ja que quan arriben els fons, si la nova llei no ha sigut tramitada, aplicarà un RDL que va ser elaborat sense debat parlamentari i que el Congrés va valorar com a deficient. Open Generation EU considera que les garanties de transparència són essencials en aquest procés i insta que es concloga el procés d’esmenes i es tramite la llei en debat parlamentari.
L’accés a la informació que puguen tindre la ciutadania i periodistes és clau en un moment com l’actual i davant uns fons històrics que suposaran fortes reformes i ajustos econòmics, però s’estan posant clars impediments per a accedir a informació bàsica i necessària i a totes les dades en general.
Deixem l’enllaç a la roda de premsa realitzada dia 12 de maig del 2021 https://youtu.be/hRvjO640Q-E
En aquesta trobada, es comparteix informació sobre com s’està gestionant el procés d’esmenes al text legislatiu, quines són les esmenes que la societat civil proposa al Reial decret llei i quins seran els pròxims passos per a garantir l’accés a la informació. Igualment, es reservaran uns minuts al final d’aquesta roda de premsa per a escoltar i saber quines necessitats tenen periodistes i mitjans de comunicació a l’hora d’investigar, fiscalitzar i informar sobre l’execució dels fons Next Generation EU a Espanya.
La Plataforma Open Generation EU vol establir aliances i ponts amb els mitjans de comunicació: quan comencen a arribar els fons Open Generation EU els seguirà de prop i treballarà per a aconseguir accés a la informació i transparència en la gestió.

 

PER A SABER-NE MÉS

 

Post a Comment