DiàlegsGO! Participes dient la vostra? Estratègia Govern Obert Diputació de València. 2-3-2016 al Col·legi Major Rector Peset

 

.20160302 Cartell DiàlegsGO_ACICOM

.

DiàlegsGO Dia 2 de març al Col·legi Major Rector Peset  19:00 h.
 Una activitat emmarcada a dialegsgo. Una eina de debat centrada en analitzar i aportar crítiques, suggerències, idees i opinions sobre l’Esborrany de Pla Estratègic presentat per la Diputació de València a la societat per acordar una Estratègia de Govern Obert:  transparència, participació i rendició de comptes.
 
L’acte està organitzat per ACICOM utilitzant esta interessant eina, http://dialegsgo.es/ creada pel Grup Càlam i Fent Ciutat.
Diàlegs GO!, sorgeix com un projecte d’innovació democràtica amb l’objectiu de facilitar la participació d ela ciutadania i aconseguir influir, des dels seus propis espais, en l’elaboració de polítiques públiques. 
A través d’aquesta iniciativa qualsevol ciutadà o ciutadana, a nivell individual i especialment com a membres d’organitzacions socials pot convocar a persones del seu voltant per a conversar sobre l’Estratègia de Govern Obert que en l’actualitat està definint la Delegació de Transparència i Govern Obert de la Diputació de València. 
Les idees arreplegades suposaran una contribució necessària i significativa per condicionar i definir finalment aquesta política.
Per facilitar les interaccions posteriors i els aspectes organitzatius (aforament local, materials, etc.) t’invitem a utilitzar el formulari d’inscripció

Inscripció en: https://goo.gl/mUeZhF

 Pegueu-li una miradeta a l’eina en: http://dialegsgo.es/
 Aquest diàleg està organitzat per ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) amb la col·laboració del Col·legi Major Rector Peset i de la Xarxa d’Entitats del País Valencià

Per a saber-ne més

 Per a participar en l’estratègia:

Twitter: https://twitter.com/GO_DIVAL

http://www.noticiascv.com/municipis-universitats-i-associacions-se-sumen-a-go-dival/

https://www.facebook.com/grupcalam/

http://fentciutat.org/

 

Post a Comment