Convocatòria ASSEMBLEA GENERAL ACICOM, divendres, 11 de febrer, 2022, a les 18h. Et sumes a nosaltres?

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE PERSONES SÒCIES D’ACICOM

Divendres, 11 de febrer de 2022 a les 18h. en primera convocatòria i a les 18:30h en segona, en la sala del terrat de la seu social,  OCTUBRE Centre de Cultura Contemporània C/ Sant Ferran, 12 46001 València. (el poses a la teua agenda?)

Benvolguda sòcia/ benvolgut soci:

Et convoquem a una Assemblea General d’ACICOM

Estem repensant ACICOM després de 12 anys de funcionament. T’animem participar en aquesta assemblea on analitzarem la situació actual d’ACICOM, els nous plans i projectes , així com la incorporació de noves persones al Consell Permanent, al Consell de Gestió i a l’equip tècnic.

T’invitem a augmentar la teua implicació en la vida associativa, bé en algun dels projectes existents o presentant algun altre, així com invitar-te a incorporar-te al Consell de Gestió.

Volem augmentar la base associativa, aconseguint ser més persones associades. Pots invitar a donar-se d’alta mitjançant l’enllaç: https://www.acicom.org/associat/

Abans d’iniciar l’assemblea es facilitarà l’acreditació de les persones associades que es troben al corrent com a sòcies (per poder votar si es cau) i lliurament de documentació, venda de les publicacions i marxandatge d’ACICOM, donar d’alta de noves sòcies, etc.

Vens amb nosaltres? Si pots confirmar-nos la teua assistència, així ens facilitaràs els aspectes logístics, que ara amb la COVID encara es compliquen més. Si vols fer-nos aplegar alguna proposta per a l’assemblea, també és important la participació de totes i tots.

Ordre del dia:
  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Benvinguda i plantejament de l’assemblea. Presentació de les persones recentment incorporades. Situació actual, Memòria del 2021 i perspectives de futur d’ACICOM.
  3. Balanç econòmic del 2021 (aprovació si escau)
  4. Línies d’actuació del 2022 i Pressupost (aprovació si escau)
  5. Renovació i/o ratificació dels càrrecs i responsabilitats Consell de Gestió (la nostra Junta Directiva). Noves incorporacions als càrrecs unipersonals i vocalies.
  6. Modificació quotes i estatuts, ratificació de l’anterior acord.
  7. Intervencions generals, suggeriments, aportacions, nous temes plantejats per les persones associades.

 

Jose Ignacio Pastor Pérez

President ACICOM

 

Registre d’ Associacions de la Generalitat Valenciana, nº CV-OI-046451-V de la Secció 1ª,
Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la C.V., nº 63 de la Secció 1ª
Registre Municipal de València d’Entitats Ciutadanes amb el nº 941-CV

OCTUBRE Centre de Cultura Contemporània (Despatx 202)

C/ Sant Ferran, 2.  46001 VALÈNCIA Telèfon: 960 722 884     Mòbil: 665 58 53 89     

Post a Comment