Anàlisis de la Proposició de Llei sobre l’Agència Valenciana antifrau i contra la corrupció

ACICOM és una de les 7 organitzacions fundadores de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, junt amb: Escola Valenciana, Ca Revolta, Acció Cultural del P.V., Societat Coral El Micalet, i les ONGs Atelier i Perifèries.

L’Observatori és una associació ja legalitzada i que celebrarà la seua assemblea anual el proper dia 3 de febrer de 2016.

Com a Observatori venim desenvolupant diverses iniciatives: Jornades, denuncies, propostes, millores, anàlisis, etc.

Hem rebut per banda del Grup Podem de Les Corts, la seua Proposició de Llei sobre l’Agència Valenciana antifrau i contra la corrupció, que durant els propers mesos serà debatuda a Les Corts i també s’obrirà un procés de debat ciutadà, fruit de l’Acord de El Botànic

Algunes persones de les nostres organitzacions, especialment interessades per la lluita contra la corrupció i expertes en temes jurídics, hem preparat una sessió d’anàlisis de la Proposició de Llei per avui dia 28 de gener de 2015 a les 18 h. a l’OCTUBRE, Centre de Cultura Contemporània, C/ Sant Ferran, 12 46001 València

Como a persona associada a ACICOM, estàs invitada a assistir i participar, si així ho desitges. També t’invitem a incorporar-te al treball relacionat amb l’observatori.

Et preguem confirmació de la teua possible assitència i aprticipació avui  i també si desitges dedicar alguna part del teu preciós temps a lluitar contra la corrupció des de l’ACICOM.

T’adjuntem diversa documentació relacionada:

  • Informe de la Conselleria sobre l’Agencia
  • Resolució sobre el protocol d’investigacions de la Inspecció de Serveis d ela Generalitat
  • Proposta de Llei lliurada pel Grup Parlamentari Podem i que ens van remetre per correu després d’un parell de reunions mantingudes.

També l’enllaç al Butlletí de Les Corts on ha sigut publicada la Proposició de Llei

http://www.cortsvalencianes.es/BASISCGI/BASIS/BOCV/WEB/IMAGENES_PDF/DDD/2816.pdf (página 4370 a 4.396 del BOC del 17-12-2015)

20151116 Informe Conselleria sobre AGENCIA anti fraude

20151117 Propuesta de la ley de CREACCIÓN AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

20151118 Resolució Investigacions Inspecció de Servicis Generalitat

Post a Comment