ACICOM I L’EDUCOMUNICACIÓ

ACICOM I L’EDUCOMUNICACIÓ

20120914 ACICOM Comunicat Premsa sobre Projecte EDUCOMUNICACIÖ

ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) ha presentat avui a la Societat Coral el Micalet el Projecte EDUCOMUNICACIÓ, elaborat per un equip multidisciplinari de persones associades. Una iniciativa que pretén millorar l’educació mediàtica de la ciutadania valenciana més jove.

ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, com a entitat cívica que som per defensar els drets de la ciutadania relacionats amb la comunicació, i preocupada per la falta d’alfabetització digital dels nostres xiquets/es i joves, futurs adults responsables d’aquesta societat, hem elaborat aquest projecte multidisciplinari en el que han participat periodistes, pedagogs/es, dibuixants de còmic, locutors/es de ràdio i educadors/es, que s’enceta amb 4 tallers:

Premsa- Escola, enfocat a la creació d’una revista escolar,

CreaTele, una introducció al món de la televisió i del cinema,

Ràdio Jove, una emissora creada pels alumnes i

Fem un Còmic, per aprendre a crear i realitzar còmics.

Els tallers permetran a la vegada treballar i millora la capacitat lecto-escriptora, l’expressió oral, la capacitat de síntesi, l’esperit crític, el equip, saber llegir i desxifrar el contingut de les noves tecnologies…en un ambient divertit i cooperatiu, que fomenta el treball en equip.

Inicialment el projecte va adreçat als últims cicles d’educació primària, a l’ESO i Batxillerat. L’horari de migdia (abans o després de dinar) i al finalitzar les classes seran moments on l’alumnat es podrà incorporar a aquestes activitats. Els centres educatius ho podran sol·licitar mitjançant  les Associacions de Mares i Pares o be des dels equips de direcció;  però també es podrà desenvolupar en associacions juvenils, cases de cultura, i qualsevol entitat ciutadana.

El projecte serà aplicat per FORCUIN, empresa amb forta presència als centres educatius i amb una dilatada experiència en activitats extraescolars. Tanmateix comptarem amb el suport d’EDICIONS CAMACUC.

Es tracta d’un projecte col·lectiu, que pretén millorar l’educació mediàtica valenciana, introduint en el currículum formatiu, de manera divertida i en el temps no lectiu, activitats d’expressió. Vos demanem i agraïm que li doneu la màxima difusió per tal que les AMPEs puguen sol·licitar que en els seus centres es realitzen aquestes activitats.

Adjuntem Dossier del Projecte EDUCOMUNICACIÓ per ampliar la vostra informació.

Post a Comment