ACICOM denuncia que l’IVC atempta contra els drets lingüístics: no respecta el valencià, ni sap, ni contesta

El passat mes d’agost, Jose Ignacio Pastor, fundador d’ACICOM i actual president d’honor de l’associació, va interposar una queixa a l’Institut Valencià de Cultura, i no obtenint cap resposta, també al Síndic de Greuges, per no respectar el valencià, una actuació contra els drets lingüístics.

En concret, Pastor denunciava que “en l’última convocatòria d’ajudes audiovisuals, la major part de la documentació no contemplava la versió en valencià, obligant a utilitzar uns models únicament redactats en castellà i, per tant, obligant a les entitats sol·licitants a no poder utilitzar el valencià o fer-ho amb problemes”.

Després de diversos requeriments i recomanacions, sense cap contestació, el Síndic ha tancat l’expedient, exposant la “falta de col·laboració de l’Administració autonòmica”, que no ha facilitat en els terminis establits la informació sol·licitada en l’inici del procediment i no ha donat resposta als requeriments que se li han fet.

En eixe primer procediment, l’organisme encarregat per vetllar pels drets de la ciutadania valenciana va recomanar que “en els procediments en què existeix una pluralitat d’interessats i els d’ofici es garantisca el règim de cooficialitat lingüística vigent en aquesta Comunitat Valenciana, i que es done resposta en la llengua preferida per la ciutadania per a relacionar-se amb l’Administració pública”.

Des de l’Institut Valencià de Cultura no s’han realitzat les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions del Síndic i, a més, aquest comportament “ha impedit assolir, de manera efectiva, la satisfacció dels drets reclamats per la persona promotora de la queixa”, tal i com remarca el document presentat pel Síndic.

Per tot això, des d’ACICOM, com associació que s’ocupa de defensar els drets de la ciutadania i de l’ús del valencià, denuncien públicament el comportament “inadmissible” de l’IVC, una entitat que hauria de ser exemple en la promoció i defensa del valencià.

A més, demanen que s’implementen les mesures necessàries per corregir els fets denunciats i resoldre les situacions que atempten contra els drets lingüístics.

Adjuntem còpia de la documentació sobre les queixes presentades i les recomanacions i resolució final del Síndic de Greuges, comunicant la situació a totes les instàncies de l’administració i a Les Corts, per tal que prenguen mesures sobre aquests atemptats contra els drets lingüístics dels valencians.

Justificant presentació queixa davant IVC valencià

Justificant sobre Seu electrònica només dades en castellà

Resolució Síndic Greuges Drets lingüístics IVC-ACICOM

RESOLUCIÓ Síndic de Greuges CONSIDERACIONS A L’IVC drets lingüístics