XIX Congrés de Mitjans de Comunicació. XXXIX Premis Octubre

ACICOM participa en el XIX Congrés de Mitjans de Comunicació  del XXXIX Premis Octubre. Enguany es tractrà el tema:

“Nous mitjans i noves pràctiques: joventut, informació i comunicació”

El procés d’integració de les xarxes i suports tecnològics per a la difusió i recepció de tota mena de continguts –informació, entreteniment, cultura, dades i qualsevol tipus d’arxiu–, afegit a la creixent facilitat d’ús per als usuaris pel que fa a la interconnexió i la interacció, ha generat una transformació estructural del sistema dels media amb l’emergència de nous mitjans, la readaptació dels tradicionals i el desenvolupament de noves pràctiques.

El nou territori del digital i virtual, de les pantalles i el multimèdia, de les xarxes socials via Internet i les infinites possibilitats del mòbil, propicia una gran diversitat de maneres d’accés als continguts i un desplegament d’activitats que comencen a tenir un cert impacte sobre els processos de comunicació pública, de decisió política i d’acció estratègica, alhora que també afecta les formes culturals, els processos de treball i de consum i, en definitiva, el conjunt de la vida social.

És innegable que els joves tenen un paper central, i experimental al mateix temps, en el procés d’establiment d’aquesta nova configuració de la comunicació social. Per això, en aquest congrés ens centrarem en analitzar les pràctiques comunicatives dels joves, sense deixar de banda l’experiència d’altres pràctiques emergents vinculades a les comunitats discursives intergeneracionals, als grups socials o als professionals específics.

Coordinat per: Rafa Xambó (Universitat de València), Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València) i Enric Marín (Universitat Autònoma de Barcelona).

PROGRAMA

Dimarts 26 d’octubre
17.00h. Conferència inaugural, a càrrec de Carles Feixa (Universitat de Lleida).
18.15h. “Singularitats dels nous mitjans”, a càrrec de Rosa Franquet (Universitat Autònoma de Barcelona).

Dimecres 27 d’octubre
10.00h. “Els joves i el consum radiofònic”, a càrrec de Maria Gutiérrez (Universitat Autònoma de Barcelona).
11.30h. “Preferències dels joves pels nous formats de televisió”, a càrrec de Nereida López (Instituto de Radio y Televisión Española).
16.00h. “Pràctiques comunicatives i culturals dels joves”, a càrrec de Jordi Sánchez (Universitat Oberta de Catalunya).
17.15h. “La dieta mediàtica dels joves”, a càrrec de Joan Sabaté, director de FUNDACC.

Dijous 28 d’octubre
10.00h. “Desenvolupament i límits del ciberperiodisme”, a càrrec de Guillermo López i Dolors Palau (Universitat de València).
12.00h. “Xarxes socials i sèries interactives”, a càrrec de José Luis Piñuel i Patricia Cornejo (Universidad Complutense de Madrid).
16.00h. “Usos i gratificacions a Internet”, a càrrec d’Antonio García Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).
17.15h. Taula rodona de nous mitjans digitals i blogs informatius al País Valencià: Juan Tur (L’informatiu), Enric Gil (Pàgina 26), Juli Esteve (InfoTV ) i Artur Balaguer (Des de Llíria cap a Ítaca) i José Ignacio Pastor (president d’ACICOM).

Divendres 29 d’octubre
10.00h. Taula rodona amb joves universitaris: usos i pràctiques personals i comunitàries a Internet.
12.15h. “Pensament crític i cultura digital”, a càrrec de Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València).
16.00h. “Tecnologies de la informació i moviments socials”, a càrrec d’Igor Sádaba (Universidad Complutense de Madrid).
17.15h. Conferència de Cloenda: “La generació Google”, a càrrec de Peter Williams (University College of London).

Tipus de matrícula
Públic en general

Entrada gratuïta amb la inscripció. Inclou el dret d’assistir a totes les conferències i taules rodones dels Premis Octubre.

Estudiants de la Universitat de València
(amb crèdits de lliure configuració)
Preu de la inscripció: 30 euros. Inclou el dret d’inscripció, el material informatiu del congrés escollit i el certificat d’assistència atorgat per la Fundació Ausiàs March.

Estudiants de la resta d’universitats

(amb crèdits de lliure configuració)
Preu de la inscripció: 150 euros. Inclou el dret d’inscripció, el material informatiu del congrés escollit, el viatge, l’allotjament, la manutenció i el certificat d’assistència atorgat per la Fundació Ausiàs March. Aquesta matrícula sols es pot gestionar a través dels acords establerts per la fundació amb les universitats respectives.

Notes importants
– Places limitades.
– Moltes universitats convaliden l’assistència als congressos amb crèdits acadèmics de lliure configuració. Informeu-vos-en en la vostra universitat.
– Per a participar, cal que us matriculeu en el formulari que apareix més avall. Forma de pagament: ingrés al núm. de compte de Caixa de Pensions 2100-0700-17-0200341061. Al rebut bancari heu d’escriure en l’apartat de Concepte “Premis Octubre + el nom del congrés específic en què us vulgueu apuntar” i en Nom del beneficiari Fundació Ausiàs March i l’heu d’enviar a l’Octubre CCC, c/ Sant Ferran, 12. 46001 València. Els rebuts els podeu enviar per correu ordinari a l’adreça anterior a l’atenció d’“Assumpció Palau” o per e-mail a l’adreça: spalau@octubre.cat

Matricula’t

Post a Comment