Suport de l’AEIC ( Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació) a la permanència i desenvolupament del sistema de Servei Públic de Ràdio i Televisió

Suport de l’AEIC ( Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació) a la permanència i desenvolupament del sistema de Servei Públic de Ràdio i Televisió, tant de RTVE com dels canals públics autonòmics agrupats en la FORTA L’AEIC (Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació) que agrupa a uns 600 investigadors, reunida en ocasió del seu III Congrés de la Universitat Rovira i Virgili el 20 de gener de 2012, després de la celebració de la sessió plenària dedicada a les televisions autonòmiques amb participació de responsables de Canal Sud, Euskal Telebista, TV3 i Televisió de Galícia, ha aprovat un manifest donant el seu ple suport a la permanència i desenvolupament del sistema de Servei Públic de Ràdio i Televisió, tant de RTVE com dels canals públics autonòmics agrupats en en el marc de la FORTA Les RTV públiques autonòmiques estan avui amenaçades per un model de reestructuració que, en cas d’aplicar-se, duria a la inviabilitat o a la seva simple liquidació o marginació com serveis públics. Cal recordar el gran capital col•lectiu que suposen i el paper que han de complir en: – la generació i difusió de valors democràtics; – la informació veraç, plural i de qualitat; – la descentralització del sistema comunicatiu i de proximitat a la ciutadania; – el desenvolupament de la cultura, de les identitats o de la normalització lingüística; – la cohesió social en una època de risc extrem de desintegració social; – la producció pròpia, i el desenvolupament d’un sector audiovisual diversificat i ampli, creador d’ocupació, i la promoció i intercanvi de les diverses cultures de l’Estat espanyol. Tot això implica garantir que existeixin els canals i els pressupostos suficients per a assumir i complir amb les seves inalienables missions de protecció de la diversitat cultural i la democràcia en l’actual marc europeu. En Tarragona, a 20 de gener de 2012.

Post a Comment