REPENSANT ACICOM

ACICOM complirà 12 anys des de la seua fundació, el proper 9 de novembre, hem crescut molt amb múltiples iniciatives i estem vius i reconeguts.
Des de fa un temps necessitem repensar la nostra associació, revisar el Pla estratègic i la focalització de les nostres energies. També fer una crida a la implicació activa de la massa associativa. Les assemblees de juliol del 2020 i d’abril del 2021 no han donat el resultat esperat respecte al funcionament del Consell Permanent.

El Consell de Gestió ens hem convocat a una Trobada, oberta a la resta de persoens associades, per mantindre una reflexió col·lectiva, repensant ACICOM i veure d’establir les metes i el model organitzatiu que pot requerir el nostre funcionament, amb els recursos necessaris: econòmics, humans, materials, etc.

El dia 12 de juliol vam tindre tota una sessió de treball, amb documentació preparada a l’efecte . Una sessió que va incloure un dinar a la sala del terrat de l’Octubre.
La Trobada va comptar amb la participació de Joan González, CEO de Docs Barcelona i de Paral·lel 40.

El dia 19 tindrem una altra sessió per veure d’implementar les conclusions i concretar les responsabilitats de cadascú.

20210712 Trobada Repensar ACICOM