REBUTGEM LA CONTRAREFORMA DE RADIO TELEVISIÓN DE MADRID practicada pel govern del PP

Ens fem resó de la situació de contrareforma que està aplicant el govern de la Comunitat de Madrid, de Díaz Ayuso, que suposa tornar a models poc democràtics.

Contrasta aquesta contrareforma amb un procés d’avanç de la democràcia als mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana. Per una banda la posada en marxa, per fi, del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i per altra el debat de la comissió parlamentària sobre la reforma de la llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat (https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=005370/2016 ) tots dos amb plantejaments de millora de la democràcia dels mitjans de comunicació, tant públics com privats.

Us deixem la informació publicada per la nostra associació germana (AUC Associació Usuarios d ela Comunicación) amb la qual mantenim estreta col·laboració.

Asociación de Usuarios de la Comunicación Logo

AUC declara que “es tracta de “tres proposicions amb fre i marxa arrere” que portarien a RTVM a una major subordinació política i governamental, així com a una pèrdua d’independència professional i al tancament d’una experiència pionera de participació de la societat civil en la gestió dels mitjans públics.

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació ha manifestat el seu rebuig a la Proposició de Llei presentada pel Grup Popular davant el parlament autonòmic per a modificar la Llei 8/215, de 28 de desembre, de Ràdio Televisió Madrid.
AUC considera que la pretesa reforma és més aviat una contarreforma, i es tradueix en “tres proposicions amb fre i marxa arrere”, que portaran a la radiotelevisió madrilenya, d’aprovar-se, a una situació de major dependència política i governamental, i, sobretot, al tancament abrupte d’una experiència pionera de participació de la societat civil en els mitjans públics. Aquest últim aspecte és per a l’Associació d’Usuaris de la Comunicació especialment decebedora, ja que el model adoptat per a selecció dels membres del Consell d’Administració en la Llei de Ràdio Televisió Madrid aprovada en 2015 és un exemple pioner, a seguir per altres mitjans públics en favor d’una major independència, pluralisme, neutralitat i
objectivitat.
La contrareforma que el Grup Popular de l’Assemblea de Madrid aprovà en tràmit de lectura única,  no proposa cap mesura per a la millora de l’eficiència d’RTVM ni per a una major garantia del compliment de la seua missió de servei públic. Bàsicament, es basa en tres proposicions de naturalesa regressiva:

1.- Eliminació de la participació social i professional en el Consell d’Administració

En el seu model actual, i així ha sigut des de l’entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisió autonòmica vigent, els membres del Consell d’Administració d’RTVM són triats per l’Assemblea de Madrid a partir d’una proposta de caràcter mixt per part dels grups parlamentaris i de les organitzacions professionals i socials representatives del sector de la comunicació en la Comunitat de Madrid (apartats 1 i 2 de l’article 14 d’aquesta Llei).
Aquest model de proposta i designació col·loca a Madrid en el grup de comunitats autònomes que compten amb participació social en el Consell d’Administració de les seues respectives radiotelevisions públiques, com és el cas del País Basc , d’Aragó o de la Comunitat Valenciana. Però és l’única en la qual, a més, la participació social i professional, amb 5 membres, supera a la de proposta parlamentària (4 membres), en compliment de l’article 3 de l’article 13 de la Llei d’RTVM.
El que es pretén ara, no obstant això, és modificar o derogar aquests articles amb la finalitat de reservar als grups parlamentaris en exclusiva la proposta de candidats per a l’elecció dels membres del Consell d’Administració de Ràdio Televisió Madrid, menysvalorant la gran labor realitzada en aquests anys pel Consell fruit precisament de la diversitat dels seus membres.
Això significa, malgrat els pseudoarguments utilitzats per a justificar el canvi, i tenint en compte la dinàmica de les majories parlamentàries, un pas arrere en la independència d’RTVM en favor d’una major governamentalització de la radiotelevisió pública. A les organitzacions de la societat civil, que tant han col·laborat en la conformació de la nova Ràdio Televisió Madrid, es pretén arraconar-les en el Consell Assessor, òrgan l’existència del qual AUC ha defensat sempre, però que no deixa de ser una instància purament consultiva, sense cap capacitat de decisió, i que es reuneix quatre vegades a l’any.

2.- Reducció de les competències del Consell d’Administració

El nou Consell d’Administració pretés, més dependent dels grups parlamentaris, i, com déiem, més  governamentalitzat,  perd a més atribucions: encara que es manté la seua capacitat per a proposar a l’Assemblea candidat o candidata a la Direcció General, s’elimina de les seues competències i funcions el nomenament i cessament del personal directiu, la qual cosa de nou contribueix a afeblir la figura del Consell d’Administració.

3.- Major dependència del Director General
Un dels elements claus de la independència d’RTVM ha sigut la consolidació de la figura d’un Director General proposat pel Consell d’Administració i lligat al mateix en el seu horitzó de gestió. Es pretén ara reduir el seu mandat de sis a quatre anys, eliminar la possibilitat que puga mantindre’s en funcions si no hi ha acord ampli per a la seua relliçó, i, per a tal cas, s’introdueix la figura d’un administrador únic amb les seues mateixes competències que, en línia amb altres contrareformes com l’operada en RTVE en 2012, pot ser elegit per majoria simple en segona votació.
Més enllà de la lectura ad hominem que puga fer-se d’aquestes mesures, tanquen el cercle d’una RTVM menys independent, més mediatitzada per les majories parlamentàries i pel govern de torn, i menys oberta a la societat. Un pas en la direcció contrària de la que han de seguir els mitjans públics per a justificar la seua existència en un escenari audiovisual caracteritzat per la digitalització i la convergència, com a garantia de pluralisme, neutralitat i cohesió amb el seu entorn social.

 

Al seu torn,  la plataforma Salvemos Telemadrid, pàgina dels treballadors i treballadores de Telemadrid, Onda Madrid i l’ens RTVAM han fet el següent comunicat:

Una reforma de llei innecessària
La primera mesura que ha promogut el nou govern del PP de Madrid ha sigut la proposta de reformar els articles de la llei de creació d’RTVM de 2015, relacionats amb l’elecció, duració i competències del Director General i del Consell d’Administració, elements fonamentals de la llei que garantir la independència dels òrgans de gestió i direcció de la casa.

Aquesta reforma de la Llei 8/2015 proposa:

  • Reduir a 4 anys el mandat del Director General, que en l’actualitat té una duració de 6 anys (amb la finalitat que no coincidira amb el mandat electoral i així tindre major independència del poder polític).
  • Canviar el suport de 2/3 dels diputats de l’assemblea per a l’elecció del Director General i dels membres del Consell d’Administració (que obliga al consens entre les forces representades en l’Assemblea de Madrid), pel de majoria absoluta.
  • Eliminar als representants del consell d’administració que pertanyen a associacions de la societat civil (5 de 9), per representants triats pels partits polítics amb representació parlamentària.Eliminar les competències del Consell d’Administració respecte als nomenaments del personal directiu.

La proposta de reforma ve acompanyada d’arguments que oculten la veritat als madrilenys i madrilenyes:

  • S’argumenten suposats desequilibris pressupostaris, quan en realitat, l’exercici de 2020 es va tancar amb un superàvit de 4,6 milions d’euros, que ha sigut validat i aprovat per unanimitat del consell d’administració i pel propi govern regional.
  • S’argumenta la necessitat d’afrontar renovacions tecnològiques per al futur de la casa, unes renovacions que el govern ha impedit els últims dos anys.
  • I la necessitat de cerca de consensos quan, amb aquesta mesura, es dinamitarien els construïts fa sis anys i que l’actual Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, va qualificar “com un referent per a altres mitjans de comunicació públics en suposar la fi del partidisme”.

Per al PP de Madrid només és útil el consens i la independència d’un mitjà de comunicació públic quan no té la suficient representació parlamentària per a poder controlar-ho al seu antull.

Tornem a recordar que la llei del 2015, aprovada pel conjunt de les forces parlamentàries madrilenyes fa només sis anys, ha permés promoure l’increment de l’audiència (2020 ha obtingut la millor dada d’audiència en els últims 9 anys), la credibilitat informativa i una gestió transparent. Hem recuperat la credibilitat de la societat madrilenya com acrediten els reconeixements rebuts en aquest curt espai de temps i tot, gràcies a l’esforç combinat de la plantilla, la Direcció i Consell d’Administració, i el conjunt de la societat madrilenya. Per això estem totalment en contra d’aquesta reforma legislativa, que ens retrotrau a temps de control polític i balafiament econòmic i per això continuarem lluitant per una ràdio televisió pública al servei de tota la societat madrilenya.

Tornem a reclamar el suport de la societat civil, de les associacions que ara pretenen ser excloses, dels partits polítics que sí que creen en la independència d’un mitjà de comunicació públic i denunciarem una reforma de llei que, a totes vistes, sembla il·legal.

La representació legal dels treballadors d’RTVM sol·licitarem reunions amb tots els partits polítics i amb el govern de la Comunitat de Madrid per a aconseguir el consens que ens permeta continuar treballant pel servei públic essencial que és Ràdio Televisió Madrid.

PER A SABER-NE MÉS