Propostes per millorar la transparència en l’Ajuntament de València

El dret d’accés a la informació pública ha estat reconegut com un dret fonamental per organismes internacionals com la UNESCO, les Nacions Unides i el Consell d’Europa.

En Europa 40 dels 47 membres del Consell d’Europa compten amb una llei d’accés a la informació pública, és a dir, tots els països europeus, excepte Andorra, Xipre, Malta, Mònaco, Luxemburg, San Marino i Espanya.

ACICOM i Govern Obert, pertanyen a la Coalició Pro-Accés d’Espanya http://www.proacceso.org/

ACICOM i Govern Obert demanden junts una llei d’accés a la informació pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, perquè qualsevol persona pugui accedir a la informació pública en un termini de temps raonable, sense haver de justificar les raons per les quals sol•licita aquesta informació i amb els únics límits que estableix la Constitució Espanyola en el seu article 105: seguretat i defensa de l’Estat, investigació de delictes i la intimitat de les persones.

Es tracta d’una garantia per millorar la qualitat de la democràcia i òbviament lluitar contra la corrupció.

Per altra banda, l’actuació municipal en temes de transparència deixa molt que desitjar. Així segons el darrer infome sobre l´Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA):

<http://www.transparencia.org.es/ITA%20-%202010/RANKINGS_TRANSPARENCIA_GLOBAL_%202010.pdf>,

elaborat per  Transparencia Internacional España (TI-España), corresponent a l’any 2010 , l’Ajuntament de València  obté la posició 100 en Índex de Transparència, dels 110 ajuntaments de tota Espanya avaluats.

La valoració més baixa, de les cinc àrees estudiades, correspon a la Transparència Económic-financera, on l’Ajuntament de València va assolir un 26,30 sobre 100.

La posició global de l’Ajuntament de València ha anat retrocedint durant els tres anys que es ve elaborant el citat informe. A l’any 2008  es situava en el lloc 76 del ranking, a l’any 2009 ba baixar fins el lloc 88 i l’any 2010 va baixar encara més, fins aplegar al 100 dels 110 estudiats.

http://www.transparencia.org.es/ITA%20-%202010/COMPARACIONES%20ITA%202010_09_08/RANKING_DE_TRANSPARENCIA_GLOBAL_2010_2009_2008.pdf

L’actitud de l’Ajuntament de València és la de negar-se a col·laborar amb Transparència Internacional per millorar aquesta situació, durant els tres darrers anys. Esperem un canvi cap el futur.

En el debat els ponents exposaran les seves propostes per a millorar la transparència i l’accés a la informació pública en l’Ajuntament de València.

Finalment s’obrirà un torn de preguntes entre els assistents, entre els que destacaran possibles representants d’associacions cíviques

PONENTS:

• Alfonso Novo, coordinador de la campanya electoral municipal del PPCV

• Salvador Broseta, nº2 de la candidatura a l’Ajuntament de València i Secretari General del PSPV-PSOE de València Ciutat.

• Amadeu Sanchis, candidat a l’Ajuntament de València per EUPV

• Joan Ribo, candidat a l’Ajuntament de València per Coalició Compromís

• Ramón Igual, candidat a l’Ajuntament de València per UPyD

L’assistència és totalment lliure i oberta. Especialment a representants d’organitzacions socials que es situaran en la primera fila de la sala.


Post a Comment