Programing-Programació-Programación MICE: Mostra Internacional de Cinema Educatiu

PROGRAMA

MICE by JORDI EL MUSSOL VALENCIA 2013

THURSDAY 17TH JANUARY 2013

12:00     PRESS CONFERENCE

FRIDAY 18TH JANUARY 2013

18:30            OPENING CEREMONY

– Screening1

– Tirant awards

22:30            OFFICIAL DINNER

SATURDAY 19TH JANUARY 2013

10:00 – 12:00        DOUBLE SCREENING

SCREENING2

SCREENING3

12:00 – 14:00        ROUNDTABLE “KIDS AND MEDIA LITERACY”

12:00 – 14:00        WHORKSHOPS FOR CHILDREN

15:00 – 18:30        “PAELLES AL CARRER” TRADITIONAL LUNCH

18:30                     CLOSING CEREMONY

SCREENING4

SUNDAY 20TH JANUARY 2013

11:00             TOUR FROM VALENCIA

MICE per JORDI EL MUSSOL VALÈNCIA 2013

Dijous 17 gener 2013

12:00 CONFERÈNCIA DE PREMSA

Divendres 18 gener 2013

18:30 CERIMÒNIA D’OBERTURA

PROJECCIÓ 1

premis Tirant

22:30 SOPAR OFICIAL

Dissabte 19 gener 2013

10:00-00:00 PROJECCIÓ DOBLE

PROJECCIÓ 2 PROJECCIÓ 3

12:00-14:00 MESA RODONA “Els nens i l’alfabetització mediàtica”

12:00-14:00 WHORKSHOPS PER NENS

15:00-18:30 “paelles AL CARRER” MENJAR TRADICIONAL

18:30 CERIMÒNIA DE CLAUSURA

PROJECCIÓ 4

20 gener 2013 diumenge

11:00 TOUR DE VALÈNCIA

MICE por JORDI EL MUSSOL VALENCIA 2013

Jueves 17 de enero 2013

12:00               CONFERENCIA DE PRENSA

Viernes 18 de enero 2013

18:30               CEREMONIA DE APERTURA

PROYECCIÓN 1

– premios Tirant

22:30               CENA OFICIAL

Sábado 19 de enero 2013

10:00-12:00    PROYECCIÓN DOBLE

– PROYECCIONES 2

– PROYECCIONES 3

12:00-14:00    MESA REDONDA “Los niños y la alfabetización AUDIOVISUAL”

12:00-14:00    TALLERES PARA NIÑOS

15:00-18:30    “PAELLES AL CARRER” COMIDA TRADICIONAL

18:30               CEREMONIA DE CLAUSURA

– PROYECCIONES 4

20 de enero de 2013 Domingo

11:00               TOUR POR VALENCIA

Post a Comment