Les Beatrius creen un jurat feminista per avaluar les falles 2019

@LesBeatriusLes Beatrius, una xarxa de dones periodistes, entre les quals es troben algunes de les nostres associades com la nostra Vicepresidenta Emília Bolinches, Anna Gimeno o Rosa Solbes, han posat en marxa una innovadora iniciativa: Crear un Jurat feminista per avaluar els monuments fallers, utilitzant una sèrie d’indicadors adaptats a les falles, del test inicial conegut com  Test de Bechdel  https://ca.wikipedia.org/wiki/Test_de_Bechdel

La iniciativa és una resposta al jurat exclusivament masculí format enguany

El jurat feminista està integrat per representants d’organitzacions feministes de referència

‘Les Beatrius’, xarxa de dones feministes professionals del periodisme i el fotoperiodisme al País Valencià, ha impulsat la creació d’un jurat format exclusivament per dones d’organitzacions feministes de referència, per avaluar les 9 Falles de la Secció Especial de 2019 de València. La iniciativa naix en resposta al Jurat format exclusivament per homes constituit enguany per la federació de comissions de Falles d’Especial i a la negativa d’esta entitat a modificar-lo per a que siga almenys paritari.

“No volem esperar a 2020 per a fer efectiu el dret a participar en igualtat en tots els espais de decisió i a que la imatge de les dones siga respectada com mereix, i les falles no van a ser una excepció”, expliquen Les Beatrius.

El jurat feminista està format, entre altres, per representants de ‘Les Beatrius, CDAW, Dones Grans, Alanna, Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, Antígona i Dones progressistes, a més de convidades a títol individual com Verònica Gisbert, professora del departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i autora de l’Informe d’anàlisi de les falles de la ciutat de València des d’una perspectiva de gènere.

La comitiva feminista visitarà les 9 Falles d’Especial demà diumenge 17 al matí en un recorregut que s’iniciarà a les 09:00 hores a la Falla Exposició-Micer Mascó. L’avaluació es realitzarà seguint un test d’auditoria de gènere en el que les membres del jurat puntuaràn 13 ítems de l’1 al 10. La falla que major puntuació obtinga será la guanyadora d’aquesta secció.

No obstant, Les Beatrius assenyalen que “amb aquesta valoració sols es pretén donar resposta a una acció masclista i excloent que, tal com va demanar, entre altres, el regidor de Cultura festiva, podría haver sigut rectificada, i que tot i haver sigut una decisió de la federació de les 9 falles d’Especial, afecta i reverteix en la imatge i la consideració de les dones al conjunt de la comunitat i de la festa fallera.

No podem donar credibilitat ni autoritat a una asamblea de presidents, majoritàriament homes, que varen decidir descartar la proposta per a que en els jurats hi haguera paritat. Una asamblea sense representació igualitaria de dones no ens representa. I tampoc podem aceptar l’argument de que no se presenten suficients dones o no tenen prou experiencia. Eixe déficit de dones disponibles té a veure amb una cultura masclista i una estructura organitzacional de la festa que posa barreres a les dones per a que puguen participar en igualtat de condicions que els homes; barreres que cal enderrocar obrint portes i facilitant l’accés.

‘Les Beatrius’ aseguren a més que “el jurat feminista d’enguany únicament tindrà en compte les 9 falles d’Especial perquè es tracta de donar resposta al jurat masculí que treballa amb aquest format i criteri, que distingeix com a Especial aquelles Falles amb major pressupost”. Però assenyalen que “per a nosaltres, aquesta fòrmula jerárquica  distingueix monuments en funció d’un criteri econòmic que no és el que hauria de regir la valoració per a distingir a la millor falla de València”. Així doncs, el fet que s’atorgue un premi feminista a una de les 9 falles d’Especial no significa que per a nosaltres aquesta siga la millor falla feminista de la ciutat. Volem possar per davant altres valors com la creativitat, la iniciativa, el missatge que trasllada,  l’enginy i l’esperit feminista, que es poden veure en altres falles d’altres seccions i considerem a més un demèrit la disponibilitat d’un alt pressupost”.

Valorem positivament les falles que abandonen els monuments dedicats a temàtiques masclistes, que rebutgen figures de dones estereotipades i amb rols de subordinació, que utilitzen el llenguatge inclusiu i no sexista als seus textos, que aposten per la perspectiva feminista i que obrin els espais de decisió a les dones.

Contacte: lesbeatrius@gmail.com |Tel. 619117869 |

ELS RESULTATS

Les Jurades Feministes ja tenen el seu veredicte! El Primer Premi Feminista de la Secció Especial ha sigut per a la Almirall Cadarso-Comte Altea!! Felicitacions!!

De la guanyadora, destaquem la temàtica homenatge a la genealogia de la lluita pels drets de les dones; l’ús de llenguatge inclusiu, el protagonisme a les dones, l’absència d’imatges estereotipades ni rols sexistes, i el recolzament a reivindicacions feministes.

 Les Jurades Feministes han atorgat el Segon Premi Feminista a Regne de València- Duc de Calàbria i el Tercer Premi a la falla .
El nostre aplaudiment i del test a la falla de 4B dedicada a les dones i amb llenguatge inclusiu

El  s’utilitza per avaluar l’escletxa de gènere en obres literàries i audiovisuals, del qual s’adaptat al test de  a les Falles del 2019

Les jurades han apreciat esforços per incorporar la perspectiva feminista però encara insuficients
El Primer Premi de Les Beatrius a la falla més feminista de la Secció Especial és per a Almirall Cadarso- Comte Altea
En general perviuen la sexualització, la infantilització i els rols tradicionals associats a les dones
Les Jurades Feministes de la Secció Especial 2019 han considerat que la Falla que major puntuació ha obtingut pel que fa a la perspectiva feminista és la Falla Almirall Cadarso- Comte Altea, amb 758 punts. El segon premi ha estat per a la Falla Regne de València- Duc de Calàbria amb 541 punts i el tercer premi ha sigut per a Na Jordana amb 532 punts.
A continuació, per este ordre, han quedat quarta L’Antiga de Campanar, seguida de Sueca-Literat Azorín, Convent Jerusalem, Cuba-Literat Azorín, Exposició-Misser Mascó i per últim El Pilar.
De la falla guanyadora, Almirall Cadarso-Comte Altea, les Jurades destaquen la selecció de la temàtica, dedicada al sufragisme, en retre homenatge a la genealogia de la lluita pels drets de les dones; l’ús de llenguatge inclusiu, ja que és l’única falla d’Especial que ho respecta; el protagonisme que dóna a les dones, el fet que no utilitza imatges estereotipades ni rols sexistes, i visibilitza dones importants de la història feminista com Frida Kahlo, així com el recolzament a reivindicacions feministes.
La constitució del Jurat Feminista és una iniciativa de Les Beatrius, la xarxa de dones feministes professionals del periodisme i el fotoperiodisme al País Valencià, a la que s’han sumat diferents organitzacions feministes de referència, en resposta a la composició exlusivament masculina del jurat de la Secció d’Especial 2019 i a la seua negativa a rectificar per aconseguir la paritat.
El jurat ha visitat este matí les 9 falles de la Secció Especial i ha puntuat cada monument seguint un test d’auditoria de gènere amb 13 indicadors i ha estat integrat per representants de Les Beatrius, Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, Dones Progressistes, Alanna, Casa de la Dona, Plataforma Cedaw País Valencià, Col·lectiu de Dones Feminista de Montcada, Antigona, Dones Grans i Verònica Gisbert, professora de Sociologia de la Universitat de València.
Cal assenyalar que, en general, hi ha més presència del feminisme a les falles, tot i que siga per a realitzar crítiques al propi moviment feminista o, per contra, a fer visibles les seues reivindicacions en figures o escenes puntuals, en quasi totes les falles, i s’han observat avanços pel que fa a la incorporació reivindicacions o denúncies, tot i que no sempre acaben d’arredonir la manera en què es representa aquesta voluntat de canvi.
Cal assenyalar que s’evidencia una tendència de canvi per part de comissions de Falles que no es correspon amb els criteris i actituds de les instàncies de decisió del món faller i que la
falla guanyadora del primer premi segons el Jurat feminista és la falla que ha quedat última per al jurat d’Especial masculí.
Tanmateix, cal incidir en la pervivència de representacions del tot rebutjables i pendents d’apartar com ara la hipersexualitzacio de dones i xiquetes, la infantilització de les imatges femenines, els cànons de bellesa estereotipats, la infrarepresentació i estereotips respecte a les dones grans i la pervivència de rols tradicionals, com ara fades, mares, bruixes o polítiques devoradores.
Les Jurades expressen el seu agraïment a totes les comissions per l’acollida, i les facilitats per a visitar els monuments.
València, a 17 de març de 2019

Aprovarien les falles del teu barri amb aquest test?

Conta el resultat en twitter amb el coixinet:   o  

L’índex avaluador utilitzat ha sigut:

PER A SABER-NE MÉS

https://twitter.com/lesbeatrius

https://apuntmedia.es/va/noticies/falles-2019/video-el-collectiu-les-beatrius-avalua-les-falles-des-duna-perspectiva-de-genere

https://www.diarilaveu.com/grup-dones-jurat-alternatiu-valorar-falles-seccio-especial

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/16/radio_valencia/1552754632_473598.html?ssm=tw

https://www.levante-emv.com/fallas/2019/03/17/periodistas-feministas-evaluaran-fallas-seccion/1849436.html

https://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/periodistas-feministas-crean-20190316192046-nt.html

https://www.20minutos.es/noticia/3590119/0/crean-jurado-feminista-respuesta-al-seccion-especial-formado-solo-por-hombres/

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-falla-almirante-cadarso-conde-altea-premiada-no-utilizar-estereotipos-roles-sexistas-20190317184733.html

 

Post a Comment