La Carta de Drets Digitals, presentada a Moncloa

El  Govern espanyol ha presentat la nova Carta de Drets Digitals, un document que busca adaptar els drets bàsics consagrats a la Constitució als entorns digitals per “no deixar a ningú enrere”. El document, que no té caràcter normatiu, reconeix els nous reptes que planteja  el nou entorn digital i pretén  posar un marc de referència per a l’acció de tots els poders públics.

En paraules del President del Govern, la Carta vol “reforçar” i “ampliar” els drets de la ciutadania, generar certesa en la societat davant la nova realitat digital i augmentar la confiança de les persones front la disrupció que representa la tecnologia.

El desenvolupament del món digital ha impactat de manera decisiva en la forma en la qual es despleguen activitats socials, econòmiques i culturals. L’emergència sanitària ha fet més evident aquest profund canvi, fins al punt que gran part d’aquestes activitats van passar a realitzar-se prioritàriament de manera digital en un breu espai de temps.
Els objectius principals d’aquesta Carta passen precisament per proposar vies per garantir el respecte als valors compartits també en aquest entorn digital. En aquest sentit, és essencial aprofundir en les proteccions necessàries per afrontar amb garanties la transformació digital de tots els àmbits.
L’elaboració d’aquest document contribueix als objectius ja avançats en el Títol X de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, amb la qual Espanya va passar a ser el primer país europeu que va garantir una sèrie de drets digitals relacionats amb internet. Aquests documents ja proclamaven drets tan importants com el de la desconnexió laboral o els relacionats amb la protecció de dades, la protecció dels menors o amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Amb aquesta  Carta, Espanya vol seguir en una posició d’avantguarda internacional en la protecció dels drets de la ciutadania i contribuir activament a les diferents iniciatives i debats que s’estan desenvolupant en l’àmbit europeu i global.
El procés d’elaboració una Carta de Drets Digitals té com a objectiu reconèixer els reptes que planteja l’adaptació dels drets actuals a l’entorn virtual, i proposar un marc de referència per contribuir a la seva protecció en aquest context. Per a tal fi, la Secretaria d’Estat de Digitalització i IA, pertanyent al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, va engegar un procés ampli de consulta pública i ha impulsat els treballs d’un grup d’experts en la matèria format per destacats juristes, representants d’usuaris i internautes o consultors de ciberseguretat, entre altres perfils, amb la participació dels ministeris de Justícia i Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Després d’un procés de consulta pública veu el llum aquest conjunt de principis i drets per guiar futurs projectes normatius i el desenvolupament de les polítiques públiques de manera que es garanteixi la protecció dels drets individuals i col·lectius en els nous escenaris digitals.
Espanya cerca així col·locar-se a l’avantguarda de la protecció dels drets digitals, tant pel contingut de la Carta com per la seva elaboració participativa.

Nuestra contribución a la Carta de los Derechos y Deberes Digitales para Catalunya

Què són els drets digitals?
Els drets digitals són els drets humans dins del terreny d’Internet i les tecnologies digitals. El creixement continu de les TIC i l’actualització constant de noves eines fan cada vegada més difícil garantir la protecció dels drets de les persones en l’àmbit digital i, igual que  els drets humans i llibertats fonamentals, s’han de defensar ampliar d’acord amb les noves circumstàncies de l’era digital.

És per aquest motiu queen els últims anys han anat creixent les iniciatives polítiques per protegir i promoure els drets digitals a escala global. Cal tindre un anàlisi dins del  context internacional, com a fruit de l’aprenentatge de les iniciatives per a la definició de codis ètics i sistemes de drets en l’esfera digital impulsades per institucions, associacions i comunitats d’arreu del món, i d’acord amb el punt 17 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que advoca per enfortir aliances mundials per assolir els objectius globals.

La Carta ara publicada,  recull sis categories principals de drets:

Drets de llibertat: en l’entorn digital, identitat digital, protecció de dades, Ciberseguretat, …

Drets d’igualtat: igualtat i no discriminació, accés a Internet, menors, accessibilitat universal, herència digital, …

Drets de participació i de conformació de l’espai públic: neutralitat de Internet, llibertat d’expressió i informació, informació veraç, educació digital, relació amb les Administracions, …

Drets de l’entorn laboral i empresarial: en l’àmbit laboral, l’empresa en l’entorn digital.

Drets digitals en entorns específics: accés a dades amb finalitats d’arxiu en interès públic, investigació científica o històrica, entre altres, desenvolupament tecnològic, protecció de la salut, drets davant la intel·ligència artificial, utilització de les neurotecnologies, …

Garanties i eficàcia: drets en els entorns digitals, Eficàcia.

La Carta no és normativa, s’entén sense perjudici de l‘ordenament jurídic vigent, en particular en matèria de drets, les disposicions del qual seran d’aplicació: LOPDGDD, la recent Llei de Treball a Distància, la LSSICE, la Llei de Telecomunicacions, la de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, etc.

Com era d’esperar, s’han produït diferències de relleu entre els components del grup de treball en diversos dels aspectes tractats. Però al menys s’ha consensuat un text que, sens dubte, és un pas més en la bona direcció.

Aprofitem per recordar aquí, per últim, que el març passat es van complir dos anys de la presentació de la pionera “Carta de Barcelona per els Drets de la Ciutadania en la era digital”, projecte impulsat per el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,

La “Carta” va néixer amb l’objectiu d’establir les bases per a un acord global que permeti garantir que els avenços tecnològics -que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones- es duguin a terme respectant els drets humans essencials i els principis democràtics de les societats.

És indubtable que ens enfrontem a reptes inèdits i el món jurídic ha de ser valent i proactiu (i ràpid) per donar-li a la societat les solucions que necessita. D’altre manera, els nostres conciutadans en ho demandaran.

Grup d’experts

El grup d’experts i expertes que ha elaborat la Carta està integrat per:
Coordinador: Tomás de la Quadra-Salcedo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III
Membres:
 • Borja Adsuara, professor, advocat i consultor
 • Moisés Barri, lletrat del Consell d’Estat
 • Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet
 • Susana de la Serra, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Castella-la Manxa
 • Celia Fernández Aller, professora de Dret Constitucional de la Universitat Politècnica de Madrid
 • Enrique Goñi, de l’Institut Hermes
 • Simona Levi, cofundadora de Xnet
 • Paloma Senzillesa, CEO de Raona Legal Tech
 • Ricard Martínez, director de la Càtedra de Privadesa i Transformació Digital de la Universitat de València
 • Miguel Pérez Pujaves, president de l’Associació d’Usuaris d’Internet
 • José Luis Piñar, catedràtic Dret Administratiu de la Universitat CEU-San Pablo
 • Algèria Queralt, professora de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona
 • Javier Ruiz Díaz, policy director d’Open Rights Group
 • Emilia Saiz, secretària general d’United Cities and Local Governments (UCLG) i participant en CC4DR (Cities Coalition for Digital Rights de Nacions Unides)
 • Ofelia Tejerina, presidenta de l’Associació d’Internautes
 • Rodolfo Tesone, diputat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i president d’ENATIC
 • Carissa Véliz, investigadora d’Ètica i Humanitats a la Universitat d’Oxford.

ESPECÍFICS DE L’ESPAI PROPI D’INTERNET O DIGITAL

EXPERIÈNCIES ÚNIQUES

 

CARTES DE DRETS DIGITALS DE REFERÈNCIA

 

TEXTOS DE REFERÈNCIA DE XNET I FCFORUM (2009-2015) net y FCForum

 

s-schrems-judgment/