Jornada de Responsabilidad Social Corporativa: CLAUS PER A UNA COMUNICACIÓ RESPONSABLE

ACICOM va participar el passat  19 d’Octubre, en la seu de CIERVAL (Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana) en la jorbnada de reflexió i debat, organitzada pel grup ‘RSC en Acció’ – que promou  la RSC y la Diversitat en la Comunitat Valenciana – en temes de responsabilitat social corporativa y del  paper dels mitjans de comunicació en la validació, difusió i promoció de les polítiques d’empreses socialment responsables.

Assistiren periodistes, representants d’agencies de comunicació, directius de Comunicació i membres del Tercer Sector i del teixit empresarial valencià.

“La responsabilitat és un valor fonamental i significa el desig de ser part de la solució”: així va encetar el debat  Fernando del Rosario, President de Creu Roja a la C. Valenciana i representant del grup de “RSC en Acció”, marcant la voluntat per a que el discurs se faça realitat i per a que el diàleg siga un preludi de  l‘acció.

COMUNICACIÓ SENSE ÈTICA: UNA MALALATIA CURABLE

La situació ara no es la més optimista: domina la dinàmica dels guanys i dels beneficis a qualsevol preu, tant  en l’economía com en la comunicació. “Si existira un termòmetre per a medir la temperatura de la ètica de la comunicació, ésta sense dubte tindría calentura”  ha diagnosticat Elsa González, presidenta de la Federació d’Associacions de Periodistas de España(FAPE).

Les dinàmiques de les redaccións als últims anys (la reducció de personal i els temps de publicació mes estrictes que promouen el “còpia i pega”, l’ús de materials d’agencia i els comunicats de premsa sense una verificació adecuada o l’absencia de contradicció) estan socavant la llibertat i la transparencia de la informació, i deixant fora els valors de l’”ètica”, el “compromís social” i el “poder de control”, que deurien ser el fonament i la raó de ser de l’informació.

Falta una obra de autocrítica de les empreses d’informació que, cada día més, no respecten el artícle 20 de la Constitució Espanyola que garantitza als ciutadans i ciutadanes el dret “a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió”.

Es fonamental, formar les i els periodistes en els principis d’ètica i responsabilitat, cambiar la mentalitat dels directors dels periòdics i també educar la ciutadania per a que exigisca el seu dret i reaccione en el moment en que l’informació no siga bona.

COMUNICACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE I CRISI

Més encara en temps de crisi, la informació deu ser capaç d’analitzar, condenar, corregir i promoure polítiques de responsabilitat social. Com ens recorda Vincente Folgado, President de la Comisiò de Relacions Socials de CIERVAL, el tema de la responsabilitat social va surgir en el panorama empresarial només en l’última dècada, però serà decisiu en els próxims anys.

Per esta raó és important inculcar als empresaris l’idea que la RSC representa un valor afegit i no una càrrega més en moments de recesió econòmica.  La RSC pot augmentar la productivitat dels empleats, legitimar les accions de l’empresa davant l’opinió pública i crear una reputació positiva que se reflecteixa en la producció i venda. Responsabilitat social, a la fi, com un recurs i no com una limitació de beneficis.

Per a difondre este coneixement els mitjans de comunicació han de fer molt més: és el seu treball donar  avís a les empreses socialment responsables i verificar que la política de l’empresa tinga en compte les necesitats dels grups d’interés, respecte del medi ambient, redistribuixca la riquesa i inverteixca els beneficis en el desenvolupament social, en lloc de fer una propaganda corporativa.

També s’ha de superar la mentalitat de la comercializació pobra de noticies positives, cosa que ens porta a assenyalar sempre només els exemples negatius. S’ha de fer una actuaciò responsable de les empreses en l’agenda diaria dels mitjans i educar a la ciutadania a comprar el que es produeix a expenses de altres  treballadors i treballadores i del medi ambient.

EL LLENGUATGE PERIODISTIC I EL VALOR DE LA DIVERSITAT

La societat plural,  les tensions socials provocades per la diversitat, que van augmentant amb la crisi, i la questió decisiva del paper que juguen els mitjans en este complexe panorama, són altres temes claus.
Que la societadt actual és plural i diversa és un fet indiscutible. El 12% de la població espanyola està representada pels extrangers i extrangeres i continuará caminant en eixa direcció. Al seu lloc, el que deuria ser objete de reflexió i noves fórmules és “cóm dirigir a este objectiu el terreny  públic, és a dir els mitjans de comunicación, que són un element principal en la construcció de la ciudadanía?”

A la pregunta formulada per Daniela Gallegos, Doctora en Êtica, Fundaciò Cepaim, li respon amb dades empíriques Paola Otero, Responsable del Pla d’Empleo per a colectius vulnerables: els resultats dels seus estudis parlen de una premsa que no s’ocupa de la RSC, que no dona informació plural, que no promou les empreses amb un comportament socialment responsable i el treball de les PYMES, i que parla dels grups vulnerables principalment a través de titolars plens de pejuicis i de continguts negatius.

Dario Mollà, Director Fundaciòn CeiMigra, ha aclarat com la representació de la diversitat  feta pels mitjans  de comunicació és fonamental per a la percepció pública dels grups vulnerables.  En el cas de la immigració, un estudi de 2009 mostra que el primer factor que influeix en l’opinió pública sobre els immigrants és la experipencia personal, mentre que el segon són les notícies que compten els mitjans de comunicació. És per tant esencial, insisteix Mollà, que els mitjans  assumeixquen la responsabilitat de representar la societat plural espanyola amb la mirada cap a una posible colaboració fructífera entre les parte i cap a una nova mentalitat  que considera als immigrants com “part de la soluciò i no sols com obstacle”.

Alessandra Paolini

Més informaciò:

Cierval

http://www.cierval.es/

Fundación CEPAIM

http://cepaim.org/

Cruz Roja (plan de empleo para colectivos vulnerables)

http://www.empleocruzroja.org/boletines/ver/396/5de0c0ae2c3d116cb8af07709ff4f0fe7b155a81

Fundaciòn CeiMigra

http://www.ceimigra.net/

Post a Comment