LA FI DE LA PUBLICITAT DE CONTACTES FINANCIADA AMB FONS PÚBLICS

No a la publicidad sexista d econtactos

Estem d’enhorabona, ja ha entrat en vigor la LLEI 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques. Una llei aprovada en Corts fa un mes per tots els grups polítics a excepció del PP, que impedeix la contractació amb mitjans que continguen anuncis de comerç sexual o de foment de la prostitució. Sense cap dubte una gran conquesta .

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf que en la seua disposició addicional Tercera, estableix:

Exclusió de mitjans de comunicació amb publicitat de comerç sexual o foment de la prostitució

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la contractació objecte d’aquesta no es podrà fer en mitjans de comunicació que continguen anuncis de comerç sexual o de foment de la prostitució.

La llei assumeix els objectius del Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, de setembre de 2017, que recull les conclusions de la Subcomissió sobre l’Eradicació de la Violència de Gènere de les Corts i l’Informe del Síndic de Greuges sobre l’atenció i la protecció a les víctimes, de juny de 2017, subscrit per les institucions valencianes, les organitzacions polítiques i sindicals, la societat civil —especialment per aquelles organitzacions vinculades als moviments feministes— i amb un suport ampli de la ciutadania. En aquest sentit, la llei incorpora mecanismes d’exclusió en la contractació dins de l’àmbit competencial propi d’aquelles empreses i mitjans de comunicació que continguen anuncis de comerç sexual o fomenten la prostitució, atès que la prohibició de la publicitat de la prostitució és
competència exclusiva de l’Estat segons el dictamen del Consell d’Estat de març de 2011.

No a sexist advertising

PER A SABER-NE MÉS:

 

21/7/2017 Público. El País deja de publicar anuncios de contactos una década después.  Público optó por no aceptar este tipo de anuncios desde su nacimiento en papel en el año 2007.
http://www.publico.es/espana/pais-deja-publicar-anuncios-contactos-decada-despues.html

23/3/2018 Diari La Veu. El Consell inclourà en les contractacions de publicitat clàusules per a no finançar mitjans que anuncien prostitució

La Generalitat assenyala que ara no pot deixar d’anunciar-se en capçaleres que cosifiquen les dones perquè no es poden aplicar limitacions de manera retroactiva

https://www.diarilaveu.com/noticia/80640/Consell-clausules-socials-contra-anuncis-.prostitucio

23/3/2018 20 Minuts. El Consell no finançarà publicacions que continguen anuncis de prostitució
https://www.20minutos.es/noticia/3296857/0/consell-inclour-cl-usules-socials-les-contractacions-per-no-financar-publicacions-amb-anuncis-prostitucio/#xtor=AD-15&xts=467263

L’executiu inclourà clàusules en els nous contractes i en la futura llei de publicitat institucional

https://www.ara.cat/paisvalencia/valencia-financara-publicacions-incloguin-prostitucio_0_1983401851.html

9/5/2018 El diario.es. Las Corts aprueban la Ley de Publicidad Institucional que prohíbe la contratación con medios que publiquen anuncios de prostitución

La norma, que ha contado con el respaldo de todos los grupos excepto el PP, tampoco permite el uso de la comunicación publicitaria institucional al servicio de intereses personales o partidistas

https://www.eldiario.es/cv/politica/Corts-Ley-Publicidad-Institucional-contratacion_0_769574082.html

12/6/2018 À punt Mèdia .No hi haurà publicitat institucional en periòdics que mantinguen els anuncis de prostitució

 

Post a Comment