CURS DE MONITOR/A TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL. Últims dies per a realitzar inscripció, fins 29 de gener.

logo_escolaanimacio

La sòcia d’ACICOM, Laura Pastor i Pastor, és la coordinadora d’aquest Curs homologat per l’IVAJ i ens invita a participar i difondre entre les vostres amistats i entorn.

Escola d'Animació ACPV Es tracta d’un curs que capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu, dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplica les tècniques específiques d’animació grupal, incidix explícitament en l’educació en valors i atén les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El curs està organitzat per l’Escola d’Animació d’Acció Cultural del País Valencià, entitat amb la qual ACICOM manté estretes col·laboracions.

 

Equip Humà Escola d'Animació ACPV

L’equip de l’escola d’animació

Continguts del Curs de Monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

QUÈ ÉS?
Entenem l’educació en el temps lliure eixe conjunt d’activitats educatives que prestem en un entorn complementari a l’escola i la família. Aquest curs té com a principal objectiu la capacitació dels i les participants en l’organització, dinamització i avaluació d’activitats en el temps lliure educatiu, dirigides a l’infància i el jovent. L’alumnat aprendrà a implementar aquestes activitats des de les tècniques d’animació grupal i des de l’animació sociocultural i sempre en el marc de la programació general d’una organització i posant l’accent en l’educació en valors i donant una importància central a la seguretat i a la prevenció de riscos.

EquipHuma02A QUI VA DIRIGIT?
Aquest curs es dirigeix a totes aquelles persones interessades en realitzar les funcions que s’atribueixen al monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seua participació, voluntària o remunerada, en projectes d’educació en el temps lliure.

QUINA DURACIÓ I ESTRUCTURA TÉ?
Els curs MATL té una duració de 310 hores i es divideix en dues etapes, una part lectiva i altra pràctica:

 1. ETAPA LECTIVA: 150 hores
  Formació presencial: 100 hores
  Aquesta part es desenvolupa al Centre Octubre consistent en sessions de formació impartides pel claustre de professors i professores de l’Escola d’animació d’Acció Cultural.Formació a distància: 50 hores
  Aquesta formació es desenvolupa mitjançant dos tipus d’activitats:
  Activitats on-line durant, ja siga durant la formació presencial o des de casa, i el treball pròpi de redacció de la memòria.
 2. ETAPA PRÀCTICA: 160 hores
  Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte d’educació en el temps lliure. Aquesta etapa es pot desenvolupar en alguna entitat proposada per l’alumnat o podràn escollir de la oferta de projectes de l’Escola ACPV.

QUÈ ANEM A APRENDRE?
El temari d’aquest curs ve determinat pels continguts del quatre mòduls que s’incloguen en el curriculum acadèmic i que estan establits al Annex I del Rea Decret 1537/201:

MÒDUL 1 – MF 1866_2: Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
MÒDUL 2 – MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil
MÒDUL 3 – MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure

COM ENS AVALUARÀN?
L’escola ACPV té desenvolupat un sistema d’avaluació continua basat en exercicis i dinàmiques, tant individuals com grupals, amb les que l’alumnat podrà comprovar la seua evolució educativa i comprovar si està adquirint les competències necessàries per superar el curs i obtindre la titulació que demostra l’adquisició de capacitats. Tanmateix durant el desenvolupament del curs podreu avaluar al professorat i anar millorant els curs segons aquest es desenvolupa.

QUINA TITULACIÓ OBTINDRÉ?
Una vegada superades les dues etapes i lliurada la memòria i una avaluació favorable per part del claustre del professorat dona l’accés al diploma de Monitor/a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que expedeix l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove)

CONDICIONS
Cal tenir 16 anys complerts a l’inici del curs.
L’assistència a totes les sessions presencials és obligatòria. L’absència a més de 16 hores de l’etapa lectiva suposa l’exclusió de l’avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva.

L’alumnat disposarà d’un any i mig (18 mesos) des de la superació de l’etapa lectiva per completar la resta de l’acció formativa. Per tant, caldrà lliurar la memòria de pràctiques dins d’aquest període.

L’alumnat pot anul·lar la matricula fins 7 dies abans de l’inici del curs i se li tornarà el 75% de l’import. Després ja no es tornarà cap import, excepte si és per causa mèdica documentalment justificada. En qualsevol cas, una vegada iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

Per a realitzar inscipció:

Més informació en: Telèf: 96 315 77 99 Correu: escolaanimacio@acpv.cat

Tota la informació del curs i les seues modalitats en:

http://acpv.cat/animacio/curs-de-monitormonitora-dactivitats-de-temps-lliure-educatiu-matl/

PER A SABER-NE MÉS:

http://acpv.cat/animacio/lescola/

http://acpv.cat/animacio/curs-de-monitormonitora-dactivitats-de-temps-lliure-educatiu-matl/

https://www.facebook.com/events/473518176378965/

 

Post a Comment