CONSULTA PÚBLICA SOBRE REGLAMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA ESTATAL. fins el 15 de setembre de 2017

coalicion-proaccesoACICOM formem part de la Coalición Pro Acceso /http://www.proacceso.org i estem recabant opinions i suggeriments per aportar davant l’elaboració  del Projecte de Real Decret de desenvolupament de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf

S’ha obert un nou termini de consulta pública que finalitzarà el pròxim dia 15 de setembre.

Tota la informació està publicada en el portal de transparència, incloent les anteriors aportacions,  en el següent enllaç:

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia.html

Us invitem a fer-nos aplegar còpia de les vostres aportacions   acicom@acicom.org per tal de vehiculitzar-les mitjançant la Coalición Pro Acceso davant el Govern de l’Estat

Us adjuntem també, per si és del vostre interés, el recentment publicat (01-09-2017) DECRET 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.  

 

Post a Comment