BASES 2019, 5é FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS, presentació d’audiovisuals fins el 16 de setembre del 2019

BASES 2019

Atenció! 16 de setembre del 2019

termini per a la presentació dels audiovisuals

L’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) organitza la cinquena edició del Festival  de Cinema Ciutadà Compromès en octubre i novembre de 2019.

Presentació

ACICOM (Associació Ciutadania I Comunicació) és una associació cívica formada per un grup de persones resistents, dedicada a temes de mitjans i cultures de la comunicació, per a defensar els drets de la ciutadania. Un dels objectius nuclears d’ACICOM des de la seua fundació és la millora de la dieta mediàtica dels valencians i les valencianes, i per tant, volem potenciar els projectes audiovisuals nascuts al si de la ciutadania i/o que aconsegueixen el seu suport.

Des de la primera edició en 2015, hem aconseguit consolidar un projecte singular i estimulant: el Festival de Cinema Ciutadà Compromès (FCCC). Un festival que ofereix nombrosos audiovisuals amb una mirada critica cap a les realitats del nostre entorn. Es lliuren sis premis: ficció, documental, noves realitats socials, micromecenatge, audiovisual en valencià i premi especial del públic.

El Festival de Cinema Ciutadà Compromès constitueix així una oportunitat única d’acostar les productores i els seus productes audiovisuals a la ciutadania valenciana compromesa.

Participació

Condicions per a la participació

 1. Aquells llargmetratges, migmetratges o curtmetratges la temàtica dels quals tinga relació directa amb la Comunitat Valenciana (País Valencià) o que els seus productors/es, directors/es, actors/actrius siguen d’origen valencià.
 2. Que la seua temàtica siga social i ciutadana, entenent per tal un cinema compromès amb l’entorn, proper o llunyà, i amb el temps històric contemporani.
 3. Compromès amb els valors socials i amb la seua transmissió. Compromès amb la societat i la política, amb l’art i la ciència, uns valors que són assumits com a propis. ACICOM entén l’audiovisual com un dels millors vehicles per a fomentar nous models de vida, motivar comportaments i actituds positives enfront de la humana existència, denunciar injustícies o generar anàlisi i reflexions vitals.
 4. Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació, etc.

Documentació per a la preselecció

Per a entrar en la preselecció del festival serà necessària la presentació de la documentació següent abans de les 14 hores del dilluns 16 de setembre de 2019:

 1. Inscripció gratuïta electrònica mitjançant formulari que contemplarà la fitxa tècnica, la sinopsi i tots els aspectes contemplats en la fitxa formulari.
 2. Obra audiovisual: Enllaç en línia (i clau, si aquest és privat) per al visionat per part de l’organització del Festival.
 3. Frames, fotogrames o cartell il·lustratiu (en format horitzontal i en vertical, i amb la major resolució possible) de l´obra per a poder difondre-la.

Documentació si la pel·lícula ha estat preseleccionada

L’organització es posarà en contacte amb les produccions seleccionades mitjançant la persona que per a aquesta funció figure en el formulari de la inscripció.

Els audiovisuals seleccionats hauran de facilitar una còpia amb la millor qualitat i resolució possible a l’equip organitzador del Festival.

Es podrà presentar la producció seleccionada mitjançant correu electrònic (WeTransfer, Drive, Dropbox) a festivalccc@acicom.org o de manera presencial a la seu d’ACICOM al carrer Sant Ferran, 12 – 202 de València (codi postal 46001) .

En els enviaments per correu postal o missatgeria de qualsevol material, s’haurà de marcar clarament amb la llegenda “Mostra sense valor comercial, exclusivament per a finalitats culturals”. Les despeses generades per l’enviament dels materials aniran a càrrec del participant. ACICOM no assumirà cap cost derivat d’aquests enviaments.

Els premis de la Secció Oficial

El Festival CCC estableix els següents premis a concurs de la Secció Oficial dotats amb un guardó original de disseny únic:

 • Premi Categoria Ficció
 • Premi Categoria Documental
 • Premi Categoria Micromecenatge
 • Premi Audiovisual en Valencià
 • Premi Noves Realitats Socials
 • Premi Especial del Públic

Els 6 premis d’ACICOM no tenen dotació econòmica. Amb independència d’aquests premis oficials d’ACICOM, la Plataforma per la Llengua o el que puga atorgar lliurement qualsevol entitat col·laboradora podran tenir una dotació econòmica concreta sempre que haja sigut acordada prèviament amb l’organització del Festival.

Selecció i jurat

El jurat oficial estarà format per persones professionals de la comunicació i del món audiovisual valencià.

El veredicte dels premis als audiovisuals presentats a Concurs en la Secció Oficial i el seu lliurament tindran lloc en l´acte de cloenda del Festival de Cinema Ciutadà Compromès a finals del mes de novembre del 2019, al Teatre El Micalet.

Les decisions del jurat seran inapel·lables. La direcció del Festival de Cinema Ciutadà Compromès es reserva el dret de no admetre, una vegada preseleccionats, aquells audiovisuals que no reunisquen les condicions tècniques i de contingut  adequades per a la seua exhibició pública.

Els premis de la Secció Oficial no podran, en cap cas, declarar-se deserts. Els membres del jurat podran concedir dos premis a una mateixa pel·lícula, i també podran atorgar, a més, mencions especials als audiovisuals que estimen convenient, però aquestes mencions rebran un títol honorífic i no el guardó dels premis consistents en una petita escultura original.

El Festival podrà realitzar còpies de les pel·lícules seleccionades que passaran a formar part del fons audiovisual del Festival i podran passar després a formar part del catàleg del circuit del Festival, les condicions del qual s´acordarien expressament amb els titulars dels drets de les produccions participants que ho accepten.

Drets de les obres i termes legals

 1. L’organització del Festival de Cinema Ciutadà Compromès assumeix que les persones responsables d’inscriure els audiovisuals a concurs compten amb els drets d’exhibició de les obres que presenten, eximint a  ACICOM de qualsevol responsabilitat civil o penal per la projecció de les pel·lícules.
 2. Durant la celebració del Festival de Cinema Ciutadà Compromès, l’organització es reserva el dret d’exhibir les pel·lícules seleccionades en les diverses sessions i sales durant el seu desenvolupament al llarg dels mesos d’octubre i novembre de 2019.
 3. Totes les pel·lícules que es projecten al Festival de Cinema Ciutadà Compromès, en la Secció Oficial de concurs o en altres seccions fora de concurs, figuraran en el catàleg oficial del festival. El Festival podrà realitzar còpies de les pel·lícules seleccionades que passaran a formar part del fons videogràfic del Festival i podran passar després a formar part del catàleg del circuit del mateix, les condicions del qual s’acordarien expressament amb els titulars dels drets de les produccions participants que  ho accepten.
 4. Les productores, directores o persones que inscriguen els audiovisuals en la secció oficial a concurs del Festival de Cinema Ciutadà Compromès, autoritzen, al presentar el seu formulari d’inscripció, la utilització d’un o diversos fragments de l’audiovisual per la seua difusió com un material informatiu en qualsevol mitjà de comunicació.

La inscripció d´una pel·lícula en la Secció Oficial a concurs del Festival de Cinema Ciutadà Compromès 2019, així com les pel·lícules presentades fora de concurs suposa l’acceptació i compliment de les presents bases de participació.

 

Per a qualsevol aclariment, dubte o sol·licitud d’informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb l’organització:

Correu electrònic: festivalccc@acicom.org

Seu d’ACICOM: Despatx 202, OCTUBRE Centre de Cultura Contemporània,
C/ Sant Ferran, 12. 46001-València.
Telèfons 960 722 884 / 665 585 389

Descarrega’t les bases en pdf: 

5é Festival Cinema Ciutadà Compromés Bases 2019

gala-cloenda-fccc-2018-

Acte de cloenda i lliurament de guardons IV Festival Cinema Ciutadà Compromés 2018

Post a Comment