ACICOM Participa en la iniciativa ciudadana #senadotransparente

Les organitzacions pro-transparència mobilitzen a la ciutadania per a esmenar la Llei de Transparència al seu pas pel Senat

El Ple del Congrés dels Diputats ha votat i dipositat en mans del Senat un Projecte de llei de transparència poc ambiciós i massa tolerant amb l’opacitat i el silenci institucional. Encara que explicar per fi amb aquesta llei suposa un important avanç, els col·lectius pro-transparència de la societat civil espanyola dem>andem una norma amb majors garanties per a protegir el dret d’accés a la informació a Espanya.
Considerant que algunes de les importants manques que conté aquesta norma encara poden ser esmenades, impulsem amb motiu del pròxim Dia Internacional del Dret a Saber (dissabte, 28 de setembre) una campanya col·lectiva perquè la societat espanyola parle amb els seus senadors sobre aquest Projecte de Llei i els presenten els canvis que defensa la societat civil per a millorar aquesta llei.


Amb la campanya “Cerquem al senador més transparent” demanem als ciutadans que entre els dies 26 de setembre i 26 d’octubre es posen en contacte directe amb un senador per a conèixer la seua postura davant el text actual i ponderar el seu grau de compromís o falta de disposició per a escoltar-nos i promoure activament certes millores.
El Senat, a temps d’esmenar certes disposicions
Les organitzacions que remetem aquest comunicat demanem una norma que puga servir de base per a un règim de transparència eficaç, de garantia per al ciutadà i sòlid en el compliment els estàndards internacionals. No un text que, comparativament, ens situa per darrere de 71 dels 96 de tothom que ja compten amb una llei d’aquest tipus.
Amb aquesta campanya volem que qualsevol ciutadà interessat puga posar-se en contacte directament amb un representant en el Senat per a sol·licitar de primera mà el seu coneixement i valoració del text, transmetre la necessitat d’introduir una sèrie de millores substancials (ací en la proposta d’email es poden llegir les esmenes que es proposen). En particular, aquelles relacionades amb:
El reconeixement del dret d’accés a la informació com un dret fonamental
La no exclusió de diversos tipus d’informació, (de notes i esborranys a comunicacions i informes entre administracions, entre uns altres)
La garantia d’independència, mandat, funcions i poder vinculant per a l’òrgan de revisió
Passos en xarxa per a ciutadans a la recerca de senadors transparents
Animem a qualsevol ciutadà a sumar-se a aquest esforç de la següent forma:
Cercant a un senador: Per a aquesta campanya hem habilitat un document públic amb la llista de senadors i un enllaç al seu perfil en la web del Senat, on es fa pública la seua adreça de correu electrònic. També recomanem recórrer al següent widget del Senat, una finestra digital per a poder contactar amb els nostres polítics a través del seu correu electrònic o els seus perfils en xarxes socials. El participant podrà seleccionar a un senador de la seua pròpia demarcació.
Escrivint a un senador: Sol·licitant la seua opinió i exposant sempre arguments amb educació i respecte. És el moment en què el participant podrà explicar per què necessitem que propose canvis en el text de la Llei de Transparència i transmetre a un representant pública que, en aquest moment crucial, en la seua mà estan dipositades totes les expectatives de la ciutadania. Habilitem, per si fóra necessari, un email tipus. Els 10 Principis de Transparència de la Coalició Pro-Accés són una bona base de consens que arreplega el bagatge d’anys sol·licitant mesurades de transparència a les administracions des de la societat civil. Sens dubte serà d’ajudar per a poder documentar la nostra postura.
Posant en comú les respostes: En aquest document públic tractarem de documentar quins senadors han estat contactats i quin ha estat la seua resposta. Serà fonamental anotar bé les seues reaccions per a poder fer una valoració precisa del seu grau de compromís o de la seua falta de disposició.
Al final de la campanya, donarem a conèixer una valoració de les respostes i els compromisos adquirits pels nostres representants i continuarem avaluant el seu compliment durant la tramitació de la Llei de Transparència.
Informació bàsica
Durada de la campanya: 1 mes, del 26 de setembre al 26 d’octubre
Hashtag en Twitter: #senadotransparente
Eines:
Llista de contacte de senadors
Widget del Senat (email, perfils en xarxes i webs de senadors)
Email tipo para enviar a cada senador
Document de control per a monitorizar contactes i anotar reaccions
———
Organitzacions promotores de “Cerquem al senador/a més transparent”

ACICOM s’ha afegit a estes organitzacions i ja hem fet aplegar una carta a totes les senadores i senadors valencians, carta que reproduïm a continuació

20130926 Carta a Senadores i Senadors de la Comunitat Valenciana

20130926 Carta a Senadoras y Senadores de la Comunidad Valenciana

Post a Comment