Les associacions posen en comú els reptes del món associatiu i les possibles solucions per augmentar la participació en les organitzacions

Ahir vam celebrar la primera sessió del projecte OBERTLAB, amb la col•laboració d’ AVANF on diferents associacions van debatre sobre la mancança de participació al voltant del món associatiu.

Algunes de les conclusions que es van extraure són:

  • Les persones, hui en dia, vivim a un ritme frenètic que no ens deixa temps per a l’associacionisme
  • Cal aprofitar les onades mediàtiques des de l’associacionisme
  • Cal treballar de manera col•laborativa, generant estructures on una suma d’associacions puga organitzar-se i crear sinèrgies
  • Hem d’avançar cap a l’horitzontalitat dins de les organitzacions

Ací podeu consultar un informe complet amb els reptes actuals i les possibles solucions que es van parlar durant la trobada.