Aula Associativa

 ACICOM posa en marxa l’Aula Associativa de l’Escola d’Associacions

L’Aula Associativa tracta de donar resposta a les necessitats del teixit associatiu a partir de quatre pilars bàsics: dinamització, informació, formació i assessorament. Oferim una formació contínua, acompanyament, assessorament i recursos, així com punts de trobada per a la reflexió compartida i permanent sobre com millorar l’associacionisme, la seua incidència i com afrontar els reptes de futur del model associatiu. Iniciativa que duem a terme al costat de la Fundació Horta Sud a través de l’Escola d’Associacions.

Els objectius de l’Aula Associativa son:
• Ajudar i acompanyar al moviment associatiu a complir les seues obligacions legals i de transparència.
• Incrementar la participació en les associacions perquè siguen canals de participació i transformació social.
• Facilitar a les associacions al compliment de les seues funcions socials.
• Donar eines a les entitats perquè siguen més fortes i més autònomes.
• Crear espais de reflexió col·lectiva i xarxes ciutadanes de participació per a millorar el municipi.

Per un correcte funcionament per a les diferents associacions és necessària una estructura organitzacional adequada a cada entitat i eines per a la planificació i gestió quotidiana. Cada vegada és més necessari tindre un equip més nombrós i format de persones voluntàries per a la gestió d’una associació. Definir clarament les tasques ens ajudarà a repartir responsabilitats i comptar amb més persones per a accions concretes. Cada associació ha de buscar la forma d’organitzar-se segons les seues necessitats i possibilitats. Almenys s’han de tindre en compte les següents àrees:

 1.  Gestió interna.  Inclou les obligacions documentals, fiscals, laborals i la gestió de l’associació. 

 2. Comunicació i difusió. Parteix de la importància i necessitat de comunicar, per ensenyar com difondre i publicitar les activitats i accions de l’associació. 

 3. Relacions. Tracta aspectes per a programar les relacions de l’associació amb les institucions, altres associacions i amb l’entorn. 

 4. Projectes, activitats, cursos i serveis. Permet aprendre a programar, controlar i fer seguiment de projectes, activitats, cursos i serveis.

 5. Grups d’interés. Facilita el foment i la coordinació amb tots

  CURSOS

  17 D’OCTUBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Obligacions documentals i
  procedimentals

  19 D’OCTUBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Règim legal. Aspectes fiscals

  24 D’OCTUBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Incrementar la base social i la
  participació

  26 D’OCTUBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Realització i control de projectes

  7 DE NOVEMBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Difusió i comunicació. Relacions
  internes i amb els mitjans de
  comunicació

  9 DE NOVEMBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Xarxes Socials. Iniciació

  14 DE NOVEMBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Xarxes Socials. Taller pràctic

  16 DE NOVEMBRE
  DE 17.00 A 20.00 HORES
  Kit Digital

Oct 28
Aula Associativa

Aula Associativa: Curs “Difusió i Relacions internes i amb els Mitjans de Comunicació

Ets una associació i vols aprendre com relacionar-te amb els mitjans de comunicació i com fer la difusió dels teus projectes i activitats?? Apunta’t al curs que hem organitzat des d’ACICOM, en col·laboració amb la Fundació Horta Sud, el pròxim dimarts 7 de novembre.  De …

Oct 29
Aula Associativa

Aula Associativa: Xarxes Socials. Iniciació

Ets una associació i vols aprendre com relacionar-te amb els mitjans de comunicació i com fer la difusió dels teus projectes i activitats?? Apunta’t al curs que hem organitzat des d’ACICOM, en col·laboració amb la Fundació Horta Sud, el pròxim dimarts 7 de novembre. De …